Rahşan Hanım'ın ölçüsü

Rahşan Hanım'ın ölçüsü


       Yakın çevresi "rüşvet pazarlığı"na karışan İstanbul milletvekili Bülent Ersin Gök'ün DSP'den istifa ettirilmesi, "tipik" bir "Ecevit tavrı."
       40 yıllık siyasi yaşamlarına en küçük bir "akçalı gölge" düşmemiş olan Ecevitler'den başka türlü bir davranış da beklenemezdi zaten...
       Bülent ve Rahşan Ecevit'i tanımlarken akla gelen ilk ölçü, "dürüstlük"tür. Bu ölçüye uymayan politikacıların Ecevitler'le çalışması mümkün olmaz.
       Gök olayı da bunu gösteriyor.
       Rahşan Ecevit, dünkü görüşmemizde, "dürüstlük ölçüsü"nü anımsattı:
       - Özel çıkarları için çalışanların, siyasi kimliğini çıkar için kullananların, menfaat karşılığı iş takip edenlerin DSP'de yeri olamaz.
       Rahşan Ecevit, bu konuda çok titiz davrandıklarını, DSP'nin kuruluşunda da, gelişmesinde de en çok koruyup, esirgedikleri ölçünün de bu olduğunu vurguladıktan sonra, parti örgütüne gönderdiği bir genelgeyi anımsattı.
       Kamuda ve siyaset dünyasında yolsuzluk, usulsüzlük, torpil, kayırmacılık tartışmalarının ayyuka çıktığı bir dönemde, il, ilçe ve belde başkanlarına gönderdiği 29 Aralık 1999 tarihli genelgesindeki ölçüleri titizlikle uyguladığını belirtti.
       O tarihte Milliyet'in manşetten duyurduğu genelgedeki şu ifadelerin bugün için de, gelecek için de geçerli olduğunu ve bunun parti tüzüğünün de gereği olduğunu vurguladı:
     "Hiçbir parti organı veya üyesi başbakana ve bakanlara, yasal olmayan, parti programına uymayan veya hükümeti yurttaşlar arasında ayırım gözetmeye zorlayan istekler ulaştırılamaz; başbakanın veya bakanların kamu görevleri için yetkili oldukları atamalara karışamaz; genel istekler dışında, özel sektör kuruluşlarının özel işleri veya istekleri ya da kişilerin özel çıkarları için aracılık edemez.
       Bu nedenle, para karşılığı iş takipçiliği yapan, devlet memurlarından yasal olmayan taleplerde bulunan, siyasi kimliğini kullanarak devletten ihale alan, yakınlarının ihale almasını sağlayan veya yine menfaat karşılığı 3. kişilerin ihale almasına aracılık eden, işsiz kişileri para karşılığı işe sokan, menfaat karşılığı memurun tayin işiyle, gene menfaat karşılığı terfi işiyle uğraşanlar yönetim kadrolarından ve üyelikten çıkarılırlar."
       Rahşan Hanım, bu ölçüleri yineledikten sonra, bütün DSP'lilerin, partinin bugünlere ve iktidara dürüstlük ilkesiyle ulaştığını hiç unutmamaları ve bu ilkeye sımsıkı sarılmaları gerektiğini anımsatıyor.Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr