Raporun önemi

Raporun önemi

Fikret BİLA

BAŞBAKAN Mesut Yılmaz'ın kamuoyuna kısmen açıkladığı Susurluk Raporu'nun en önemli özelliği nedir?
Susurluk'la ilgili araştırmalarda önemli katkıları bulunan Yılmaz'ın kurmaylarından Devlet Bakanı Eyüp Aşık bu soruya şu yanıtı veriyor:
- Raporun en önemli özelliği devlet içinde örgütlenmiş çetelerin, hukuk dışı işler yaptığının resmen kabul edilmesidir. Bugüne kadar bu çetelerin resmi hüviyetle, devlet adını kullanarak yasa dışı işler yaptığı hep söylenirdi. Kulislerde konuşulur, anlatılırdı ama, devlet bunları resmen kabul etmemişti. İşte Sayın Yılmaz'ın açıkladığı Susurluk raporuyla devlet bunu resmen kabullenmiş oldu.
Aşık'a, "devletin kabullenmesi ne gibi sonuçlar doğurur" diye soruyoruz:
- Öncelikle bu tür işlerin bundan böyle devlet adına yapılması önlenmiş olur. Eğer, devlet bu yasadışı işleri kabullenmemiş olsaydı, nasıl olsa, devlet bizi koruyor diye, benzeri işlere kalkışabilirlerdi. Bundan böyle kimse, yasadışı iş yapmaya cesaret edemeyecektir.
Devlet Bakanı Aşık, Başbakan Yılmaz'ın "devlet sırrı" yaklaşımını dahi katı buluyor. Aşık, "devlet sırrı, elbette söz konusudur ama, zaten birçok olay ortaya çıktı. Bundan sonra, açıklansa ne olur? Hiç olmazsa olaylar ve kişiler tümüyle kamuoyuna sunulursa caydırıcılığı çok daha fazla olur. Bana göre Sayın Başbakan daha net bilgileri de kamuoyuna vermelidir" diyor.
- Başbakan Yılmaz bundan sonra ne yapacak?
- Sayın Kutlu Savaş'ın yaptığı bir incelemedir. Bu çalışmanın soruşturma niteliği yok. Sanıyorum Sayın Başbakan, bundan sonra soruşturmalar başlatacak. Bu işle ilgili özel bir soruşturma kurulu oluşturacak ve raporda yer alan hususları o konunun uzmanı yetkili kişilerce soruşturulmasını sağlayacak.
Kutlu Savaş'ın raporu ve Başbakan Yılmaz'ın başlatacağı soruşturmalar Türkiye'de İtalya benzeri bir "temiz eller" operasyonuna dönüştürülebilir mi?
Başbakan Yılmaz'ın hedefi bu.
Yılmaz bunu sağlamak için bazı girişimlerde bulunacak.
Başbakan, Susurluk için uzman denetim elemanlarından kurulu bir soruşturma kurulu oluşturduktan sonra, bu işlere bulaşmış kişilerin rahat bilgi vermelerini sağlamak için Meclis'e sevkettiği itirafçılar için pişmanlık yasasının çıkarılmasına çaba gösterecek. Ayrıca, Susurluk'un bir bütün halinde yargı mekanizmasına yansıtılabilmesi için bir Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin görevlendirilmesi ve yargının bu konuda yetkisinin artırılması için yasal bir düzenleme yapmaya yönelecek. Başbakan'ın bu konudaki beklentilerinden biri de milletvekilliği dokunulmazlığının genel olarak sınırlandırılmasıydı. Ancak, bu konudaki girişimi Meclis'e takıldı.
Yılmaz'ın bundan sonraki beklentisi ise Meclis'te tüm partilerin bir uzlaşma sağlaması ve Susurluk konusunda yapılacak çalışmalara destek olmaları.
Sonuçta, devletin "demokratik hukuk devleti" sınırlarına çekilmesinin sağlanması...

Yazara EmailF.Bila@milliyet.com.tr