Yeni memur rejimi

Yeni memur rejimi


       Başbakanlık'ta yürütülen yeni devlet personel rejimi çalışması tamamlandı.
     "Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Mali ve Sosyal Hak ve Yardımlarına İlişkin Kanun Tasarısı" taslağı biçiminde hazırlanan çalışma, devlet memurlarının maaşlarına yeni bir düzen getiriyor.
       Başbakanlık Müsteşarı Ahmet Şağar'ın koordinasyonunda hazırlanan yeni düzenleme, devlet memurlarını 20 ayrı gruba ayırıyor. Devlet memurlarına "temel ücret" ve "görev ücreti" olmak üzere iki ayrı ödeme kalemiyle maaş ödenmesini öngören taslak, iki ayrı maaş gösterge tablosu içeriyor.
     "Temel ücret"in hesaplanmasında kullanılacak gösterge tablosu 40 basamaktan oluşuyor. Birinci basamak 6.780 göstergeden başlıyor ve 15'er puan artarak 40. basamakta 11.740 gösterge puanına ulaşıyor. Bu gösterge puanlarıyla saptanacak katsayının çarpımı sonucu temel ücret belirleniyor.
       Görev ücreti için ise 20 basamaklı bir gösterge tablosu düzenleniyor. En alt basamak olan 20. basamağın gösterge puanı 7.500, en üst basamak olan birinci basamağın gösterge puanı ise 105.000 olarak saptanıyor. Bu puanların katsayı ile çarpımı sonucu da "görev ücreti" belirleniyor.
       Memurun aylığı bu iki ücret tutarının toplamından oluşuyor.

20 çeşit memur

       Taslakta memurlar unvanları itibariyle 20 ayrı ücret grubuna ayrılıyorlar.
       En üst düzeyi oluşturan birinci grupta iki kişi yer alıyor: Başbakanlık müsteşarı ve Genelkurmay başkanı. Bu iki görev yeni düzenlemede eşitlenmiş oluyor.
       İkinci grupta ise Yüksek Mahkeme başkanları ve kuvvet komutanları yer alıyor.
       Üçüncü grup, Yüksek Mahkeme başsavcıları ile orgeneral ve oramiraller bulunuyor.
       Unvanlarına göre memurların hangi gruplara girdiğini sunduğumuz tabloda göreceksiniz.
       Daha önce farklı personel yasalarına göre sınıflandırılan ve maaş tutarları belirlenen memur ve diğer kamu görevlileri "unvan yakınlığı" esas alınarak gruplandırılmış bulunuyor. Taslak görev ücretinin görev süresince ödeneceğini, görevden ayrılınca kazanılmış hak oluşturmayacağını da hükme bağlıyor.

Yürürlükten kaldırma

       Tasarı taslağı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakim ve Savcılar Kanunu ile 2914 sayılı Yüksöğretim Kurumları Personel Kanunu'nun mali ve sosyal hak ve yardımlarla ilgili hükümlerinin yürürlükten kalkmasını öngörüyor. Tüm mesleklerde memur ve diğer kamu görevlilerinin mali ve sosyal hak ve yardımları ile tazminatlarının yeni yasaya göre hesaplanacağı hükme bağlanıyor.

Tepki ve eleştiri

       Yeni taslak özellikle memur ve kamu görevlileri arasında tartışma yaratacaktır. Öngörülen yeni rejim memur maaşlarının hesaplanmasında bir sadeleştirme getiriyor. 16 - 17 ayrı unsurun dikkate alınmasıyla hesaplanabilen bugünkü memur maaş sisteminin iflas ettiği çok açık. İki temel unsura dayalı olarak maaş sisteminin sadeleştirilmesi olumlu bir yöntem. Ancak, unvanlarına göre belirlenen memur gruplarının özellikle kariyer meslekler arasında tepki toplayacağı şimdiden söylenebilir. Nitelikli personelin çoğunluğunun asker ve polis rütbeleri itibariyle yardımcı unvanlarda yer alan personelle aynı gruplarda sayılması yatay eşitlik açısından eleştiri alacak bir durum yaratmış görünüyor.
       Taslağın yasalaşması veya kanun hükmünde kararname haline getirilmesi aşamalarında tepki ve eleştirilere göre yeniden değerlendirilmesi düşünülmelidir.

Unvanlar itibariyle görev ücret grupları

     GRUP 1:
       Başbakanlık Müsteşarı, Genelkurmay Başkanı.

     GRUP 2:
       Anayasa Mahkemesi Başkanı, Askeri Yargıtay Başkanı, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı, Danıştay Başkanı, Jandarma Genel Komutanı, kuvvet komutanları, Sayıştay Başkanı, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Yargıtay Başkanı.

     GRUP 3:
       Danıştay Başsavcısı, müsteşar, orgeneral, oramiral, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yüksek Mahkeme başsavcıları.

     GRUP 4:
       Adli Tıp Kurumu Başkanı, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanı, Devlet Personel Başkanı, Devlet İstatistik Ensitüsü Başkanı, Diyanet İşleri Başkanı, Emniyet Genel Müdürü, GAP İdaresi Başkanı, korgeneral, koramiral, Özelleştirme İdaresi Başkanı, Toplu Konut İdaresi Başkanı, Türk Patent Enstitüsü Başkanı, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı.

     GRUP 5:
       Anayasa Mahkemesi üyesi, birinci sınıf hakim ve savcı, büyükelçi, daimi temsilci ünvanını almış olanlar, Danıştaş Başkan Vekili, Danıştay üyesi, kurum genel müdürü, Sayıştay savcısı, Sayıştay üyesi, tümgeneral - tümamiral, vali, Yargıtay Birinci Başkan Vekili, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı vekili, Yargıtay üyesi, yedek üye, yüksek öğretim kurulu başkanı.

     GRUP 6:
       Bakanlıklar ve müsteşarlıklarda kurul başkanı, birinci sınıf hakim ve savcılığa ayrılmalarına karar verilmiş olup da Yargıtay ve Danıştay üyeliğine - seçilme hakkını kaybetmemiş olanlar, genel müdür (diğer), kurum başkanı (diğer), müsteşar yardımcısı, rektör, tuğgeneral, tuğamiral.

     GRUP 7:
       Albay, Bakanlar Kurulu sekreteri, başbakanlık başkanları, 1. sınıf başkonsolos, birinci sınıfa ayrılmış hakim ve savcılar, büyükelçilik 1. müsteşarı, dekan, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi Başkanı, Devlet Planlama Teşkilatı Genel Sekreteri, elçi - müsteşar, enstitü ve yüksekokul müdürü (üniversite), genel müdür yardımcıları, kurul başkanları, kurum başkan yardımcıları, polis akademisi başkanı, profesör, Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanı, rektör yardımcısı.

     GRUP 8:
       Başbakanlık, bakanlık, müsteşarlık, bağlı ve ilgili genel müdürlük ve başkanlıklarda daire başkanı, Başbakanlık, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve genel müdürlüklerde 1. hukuk müşaviri, büyükşehir belediyesi genel sekreteri, hakim, kaymakam, Maliye Başkanı, Milli Kütüphane Başkanı, savcı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi başkanları, vali yardımcısı, yarbay, Yüksek Öğretim Kurulu Genel sekreteri.

     GRUP 9:
       Anayasa Mahkemesi Raportörü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil, Türk Tarih Kurumu Başkan yardımcıları, Başbakanlık uzmanı, Başbakanlık, bakanlık ve müsteşarlık, başkanlık ve genel müdürlük merkez denetim elemanı olan müfettiş ve kontrolörleri, binbaşı, 1. sınıf emniyet müdürü, bölge müdürü, daimi temsilci yardımcısı, daire başkanı, bütçe dairesi başkanı, eğitim merkezi başkanı, dernek denetçisi, devlet bütçe uzmanı, devlet personel uzmanı, dış ticaret uzmanı, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Eğitim Merkezi başkan yardımcısı, dışişleri meslek memuru, doçent, eğitim merkezi başkanı, hazine uzmanı, hesap uzmanı, il emniyet müdürü, kademeli kıdemli başçavuş, klinik şefi, kurul başkanları (büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyeler hariç), kurul başraportörü, kurul üyeleri, planlama uzmanı, polis akademisi başkan yardımcısı, Sayıştay denetçisi, sigorta denetleme uzmanı ve aktüerleri, Stratejik Araştırmalar Merkezi sekreteri, Vakıflar Meclisi üyesi, Yüksek Denetleme Kurulu uzmanları, Yüksek Hakem Kurulu sekreteri.

     GRUP 10:
       Başkatip, konsolos, başmüdür, baştabip, büyükşehir belediyesi genel sekreter yardımcısı, defterdar, elçilik müsteşarı, genel sekreter, hukuk müşaviri, il hukuk işleri müdürü, il müdürü, il müftüsü, kıdemli başçavuş, KİT koordinatörü, klinik şef yardımcısı, kurul müdürü, kurum sekreteri, savunma sekreteri, sigorta müdürü, teftiş tetkik ve kontrol kurulu başkanları, yardımcı doçent, Yüksek Öğretim Kurulu Genel Sekreter yardımcısı, yüzbaşı.

     GRUP 11:
       Avrupa Topluluğu uzmanı, aile araştırma uzmanı, APK Kurul Başkan Yardımcısı, avukat, başasistan, baştabip yardımcısı, belediye başkan yardımcısı, bölge II. müdürü, bölge müdür yardımcısı, büyükşehir belediye müfettişi, cezaevi müdürü, çevre uzmanı, daire başkan yardımcısı, denizcilik uzmanı, devlet gelir uzmanı, Devlet İstatistik Enstitüsü uzmanı, devlet malları uzmanı, Devlet Meteoroloji uzmanı, devlet muhasebe uzmanı, Dış Ticaret Standardizasyon denetmeni, fabrika müdürü, gelir uzmanı, genel sekreter yardımcısı, gümrük uzmanı, ilköğretim müfettişi, işletme müdürü, mali suçları araştırma uzmanı, maliye uzmanı, marka uzmanı, Milli Emlak denetmeni, Milli Emlak uzmanı, muhasebe denetmeni, muhasebe müdürü, ortaelçilik başkatibi, konsolos, patent uzmanı, sosyal araştırma uzmanı, tüketici ve rekabet uzmanı, uzman tabip, üsteğmen, vergi denetmeni, vergi istihbarat uzmanı.

     GRUP 12:
       Aday meslek memuru, ataşe - katip, araştırma görevlisi, asistan, askeri defterdar, Atatürk Orman Çiftliği Müdürü, Bakanlıkların Merkez Teşkilatına Dahil Genel Müdürlük stajyer kontrolörleri, banka şubesi müdürü, bankalar yeminli murakıp yardımcısı, Başbakanlık Uzman Yardımcısı, Başbakanlık, bakanlık, müsteşarlık, başkanlık ve genel müdürlük müfettiş yardımcıları, başçavuş, başmüdür yardımcısı, başmühendis, bölge müdür yardımcısı, bölge plancısı, çevirici, defterdar yardımcısı, dernek denetçisi yardımcısı, devlet bütçe uzman yardımcısı, devlet personel uzman yardımcısı, diğer müdürler, dış ticaret uzman yardımcısı, diştabibi, eğitim öğretim planlamacısı, eğitim merkezi sekreteri, eğitim hastanesi müdürü, enstitü müdürü, enstitü sekreteri, fabrika müdür yardımcısı, fakülte ve yüksekokul sekreteri, gelir müdürü, genel müdürlük müfettiş yardımcısı, grup başkanı, hakim adayı, hastane müdürü, Hazine uzman yardımcısı, hesap uzman yardımcısı, huzurevi müdürü, ihtisas dairesi uzmanı, 2. sınıf emniyet müdürü, il idare kurulu müdürü, il mahalli idareler müdürü, il müdür yardımcısı, il müftü yardımcısı, il nüfus ve vatandaşlık müdürü, il yazı işleri müdürü, ilçe emniyet müdürü, ilçe müdürü, ilçe müftüsü, işlet müdür yardımcısı, Kandilli Rasathanesi Müdürü, kaptan, kaymakam adayı, komisyon başkanı, kontrol pilotu, koruma müdürü, mal müdürü, Milli Emlak müdürü, Milli Kütüphane başkan yardımcısı, mimar, muhasebe müdür yardımcısı, muhasebe müdürü (Maliye Bakanlığı), müdürlük stajyer kontrolörleri, mühendis, Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürü, okutman, öğretim ve araştırma mühendisi, öğretim görevlisi, özürlüler uzmanı, pilot, planlama uzman yardımcısı, Sayıştay denetçi yardımcısı, sigorta denetleme uzman yardımcısı ve aktüer yardımcısı, sigorta müdür yardımcısı, spor kontrolörleri kurulu başkanı, stajyer dış ticaret kontrolörü, stajyer Hazine kontrolörü, şehir plancısı, şehir - bölge plancısı, şube müdürü, tabip, teğmen, uzman (T.U.T.G.), uzman (üniversite), üst çavuş, vergi dairesi müdürü, veteriner, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Merkezi Müdürü, Yüksek Denetleme Kurulu denetçi yardımcısı.

     GRUP 13:
       Aktüer, arkeolog, astsubay çavuş, Atatürk Orman Çiftlçiği Müdür Yardımcısı, ayniyat saymanı, banka şube II. müdürü, banka şube müdür yardımcısı, başeksper (yükseköğrenimli), başkan, başkomiser, belediye müfettişleri, biyolog, borsa komiseri, bütçe daire başkan yardımcısı, eczacı, emniyet amiri, fizikçi, fon saymanı, Hazine saymanı, hidrolog, istatistikçi, jeofizikçi, jeolog, jeomorfolog, kimyager, matematikçi, merkez sekreteri, sayman, spor kontrolörleri, takdir komisyonu başkanı, teberrukat saymanı, teknik uzman, teknik amir, Yakın ve Ortadoğu Çalışma Eğitim Müdürü müdür yardımcısı.

     GRUP 14:
       Avrupa Topluluğu uzman yardımcısı, aile araştırma uzman yardımcısı, asteğmen, çevre uzman yardımcısı, denizcilik uzman yardımcısı, devlet gelir uzman yardımcısı, devlet malları uzman yardımcısı, Devlet Meteoroloji uzman yardımcısı, devlet muhasebe uzman yardımcısı, Devlet İstatistik Enstitüsü uzman yardımcısı, Dış Ticaret Standardizasyon denetmen yardımcısı, gelir uzman yardımcısı, gümrük uzman yardımcısı, infaz ve koruma başmemuru, komiser, mali suçları araştırma uzman yardımcısı, Maliye uzman yardımcısı, marka uzman yardımcısı, Milli Emlak denetmen yardımcısı, Milli Emlak uzman yardımcısı, muhasebe denetmen yardımcısı, öğretmen, özürlüler uzman yardımcısı, patent uzman yardımcısı, tüketici ve rekabet uzman yardımcısı, vergi denetmen yardımcısı, vergi istihbarat uzman yardımcısı.

     GRUP 15:
       Antropolog, APK uzman araştırmacı, asistan (eğitim - öğretim), astronom, bakteriyolog, başhemşire, başkan yardımcısı, başdispeyçer, başrepartitör, belediye orkestra şefi, borsa komiser yardımcısı, çocuk gelişimcisi, çözümleyici, danışman, diyetisyen, eğitim uzmanı, ekonomist, eksper, federasyon genel sekreteri, finansman uzmanı, fizikoterapist, fizyoterapist, heykeltraş, il planlama uzmanı, işletmeler saymanı, komiser yardımcısı, koruma müdür yardımcısı, kütüphaneci, müdür yardımcısı, odyolog, paleontolog, pedagog, programcı, psikolog, psikoterapist, radyoterapist, restoratör, sağlık eğitimcisi, sağlık fizikçisi, savunma uzmanı, sayman yardımcısı, sismolog, sistem analisti, sistem programcısı, sivil savunma uzmanı, sosyal çalışmacı, sosyolog, sportif eğitim uzmanı, talim ve terbiye kurulu uzmanı, tıbbi teknolog, uzman müşavir yöneylemci, zoolog.

     GRUP 16:
       Acente, APK uzman yardımcısı, AIS memuru, arşivci, dekoratör, desinatör, dışişleri idari ataşe - uzman, idari memur, ev ekonomisti, FIC memuru, fleenta, grafiker, hemşire, il planlama uzman yardımcısı, kadastro üyesi, konstrüktör, kontrolör (KİT), laboratuvar şefi, mütercim, müze araştırmacısı, polis memuru, prospektör, rasıt, ressam, sağlık teknikeri, teknik ressam, tekniker, tercüman, topograf, uzman, uzman jandarma, vaiz.

     GRUP 17:
       Askeri defterdar yardımcısı, dalgıÇ, diş protez teknisyeni, ebe, fen memuru, hayvan sağlık memuru, infaz ve koruma memuru, kontrol memuru, sağlık memuru, sağlık savaş memuru, sağlık teknisyeni, veteriner sağlık teknisyeni.

     GRUP 18:
       Ajans amiri, anketör, antrenör, banka şubesi amiri, banka şubesi şefi, bilgisayar işletmeni, bölge amiri, cezaevi katibi, çocuk eğitimcisi, çözümleyici yardımcısı, eğitim rehberi, film yapımcısı, fotoğrafçı, gümrük başmemuru, haberleşme teknisyeni, hava trafik kontrolörü, hemşire yardımcısı, idare memuru, imam - hatip, istidlalci, işletme saymanı, itfaiye grup amiri, kadastro teknisyeni, kameraman, kartograf, kısım amiri, kitap pataloğu, kontrolör (diğer), kontrolör yardımcısı, koruma ve gümrük amiri, Kur'an kursu öğreticisi, laborant, makinist, makyajcı, muhafaza memuru, muhasebeci, murakıp, müsahhih, müşavir yardımcısı, nirengi teknisyeni, obzerver, orman muhafaza memuru, ölçü ve ayar memuru, özel güvenlik görevlisi, prodüktör, program yardımcısı, raportör, rasatçı, redaktör, rehber, revizör, repartitör, ses kayıtçısı, sicil katibi, sıhhi mal saymanı, sinema, televizyon uygulayıcısı, sivil savunma amiri, spiker, stereo kayıt teknisyeni, sürveyan, şef, şeftren, tapu tetkik memuru, teknisyen, uçak kontrol makinisti, uçak motor elektrik teknisyeni, uçak telsizcisi, usta öğretcisi, uzman yardımcısı, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar (banka), zabıt katibi, zabıta komiseri, zabıta başkomiseri.

     GRUP 19:
       Ambar memuru, belediye trafik memuru, amir yardımcısı, çarşı ve mahalle bekçisi, daktilograf, din görevlisi, gardfren, harita çizimcisi, hostes, ikmal mal sorumlusu, imam, kasiyer, katip, kolcu, kondüktör, koruma ve güvenlik görevlisi, makasçı, memur, muhasebeci yardımcısı, mutemet, müezzin - kayyım, pazarlamacı, puantör, sayıcı, sekreter, şef yardımcısı, şoför, tahsildar, itfaiye çavuşu, itfaiye başçavuşu, zabıta memuru, dava vekili, iş makinesi sürücüsü.

     GRUP 20:
       Aşçı, ateşçi, bahçıvan, bakıcı anne, bandocu, bekçi, bekçi - bakıcı, berber, cenaze yıkayıcısı, çamaşırcı, çocuk bakıcısı, dağıtıcı, garson, gassal, gemi adamı, gemici, hademe, hasta bakıcı, hayvan bakıcısı, hayvan kesicisi, hizmetli iş makineleri sürücüsü, itfaiyeci, itfaiye eri, itfaiye onbaşısı, jaloncu, kaloriferci, kasap, koruyucu, laborant yardımcısı, manevracı, masör, matbaacı, mübaşir, postacı, rasatçı yardımcısı, sağlık teknisyen yardımcısı, teknisyen yardımcısı, telekom muhafızı, terzi, traktör sürücüsü, yol çavuşu, diğerleri.Yazara E-Posta: fbila@milliyet.com.tr