Bin yıllık Reich ve Pax Americana

Pax Americana buna sahiptir. Geçenlerde gene bir Amerikalı, gerçekçi ve sağduyulu yazar William Pfaff "International Herald Tribune"de şu tesbiti yapıyordu: "ABD, nükleer silaha başvurmadan da yeryüzündeki her hangi bir milletin askeri kuvvetlerini yok edebilir. Eğer isterse hemen hemen bütün "teki devletleri sosyal ve ekonomik ç"küntüye uğratabilir". Zaten ABD, kendisi için "nemli g"rdüğü hususlarda kendi bildiği gibi hareket etmekten kaçınmamaktadır. "Afganistan Operasyonu" bunun bir "rneğidir. Gerçi Amerika bunda dost ve müttefiklerinin, - hatta başka herkesin de - desteğini istemiş ve bulmuştur. Operasyonun karargahı, Florida'daki Tampa'dadır. Le Monde muhabiri Sylvie Kauffmann oradaki durumu ş"yle anlatmaktadır: "Karargahın bir, Merkezi Komuta (CentCom) b"lümü vardır. Afrika'dan Orta Asya'ya kadar uzanan bir b"lgedeki askeri harekatın sorumlusu Amerikalı General Tommy Franks orada bulunmaktadır. Bir de, onun karşısında, koalisyon üyesi ülkelerin askeri irtibat heyetlerine ayrılmış bina. Onların mensupları CentCom'a asla alınmamaktadırlar. Bunun tek istisnası İngiliz komutanlardır". Bilindiği gibi, ABD' nin daveti üzerine askeri irtibat heyeti g"ndermiş müttefikler arasında Türkiye de vardır. 2. Dünya Harbini kazandığı takdirde Hitler "Bin yıllık Reich" ı kurmayı düşlüyordu. Amerika'nın Soğuk Savaştan galip çıkmasıyla birlikte açılan Pax Americana d"nemini onunla tıpatıp bir tutmak şüphesiz haksızlıktır ama çok benzerlik g"sterdiğini g"rmemek imkansızdır. İki sistemin de esasını bir "tek güç" ün varlığı oluşturmaktadır. ™tekiler ona "biat edecekler" dir. G"nül rızasıyla veya zorla.. G"nül rızasıyla da olsa "tek güç" ün, her daim bütün "tekileri kendisine itaat ettirme kudretine sahip bulunması şarttır. Paranın kudreti S"zü gene Pfaff'a bırakalım: "™nümüzdeki 20/30 yıl ABD'nin kullanmakta olduğu akıl almaz gücü nasıl değerlendirdiğinin "lçüsünü verecektir. 11 Eylülden "nce de ülkede dünya egemenliği için eğilimler vardı; fakat bunu uygulamaya koyacak siyasi irade eksikti. 11 Eylül bu eksiği tamamlamıştır".Şimdi Amerika dünyaya "kendi bildiği gibi bir düzen" vermek için harekete geçmiş g"rünmektedir. ™nceki imparatorluklar bu kadar büyük bir güçe kumanda etmemiş olsalar da tarih g"stermektedir ki süreklilik sadece askeri ve ekonomik güçle sağlanamamaktadır. Bunların yanında entellektüel ve kültürel dinamizm son derece "nemli olmaktadır ve Pax Americana'nın o tarafı henüz bilinmemektedir.* * *Türkiye Başbakanı İn"nü' nün Amerika'yı ziyareti sırasında bambaşka "dünya şartları" bulunmaktaydı. Türkiye Başbakanı Ecevit' in ziyareti yepyeni bir ortamda yapılmaktadır. Başbakanımız bunun bilinçinde olmalıdır.Yunanistan Başbakanı da.. Hitler'in "Bin Yıllık Reich" ı ile Pax Americana arasındaki en büyük fark, şüphesiz, birincinin başında totaliter bir y"netim bulunurken "tekinde oraya demokratik yoldan gelinebilir olmasıdır. Gerçi Amerikan demokrasisinde paranın rolü hiç bir zaman küçük tutulmamıştır. Fakat Yüksek Mahkemenin son yaptığı ve bu rolü adeta sınırsız hale getiren değişiklikler, gene William Pfaff'ın deyimiyle "temsili bir cumhuriyeti bir plutokrasiye d"nüştürmüştür". (Bk. Redhouse s"zlüğü: Plutocracy = Zenginler egemenliği).