Geri Dön
AdvertorialBeslenme ve Kasların Sağlıktaki Rolü Konusunda Farkındalık Düşük
Sponsorlu

Beslenme ve Kasların Sağlıktaki Rolü Konusunda Farkındalık Düşük

Abbott’un desteğiyle yapılan KEPAN’ın Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması’na göre malnütrisyonun (yetersiz beslenme) sağlık üzerindeki etkisi birçok kişi tarafından bilinmiyor. Bu durum malnütrisyon ve kas sağlığının önemi konusunda eğitime fırsat olduğunu gösteriyor.

Beslenme ve Kasların Sağlıktaki Rolü Konusunda Farkındalık Düşük

Hastaların beslenme durumu, hastalıklarda iyileşme süreci için büyük önem taşıyor. Yetersiz beslenme, (malnütrisyon); klinik pratikte önemsenmediğinde ve çok geç teşhis edildiğinde ek hastalıkların gelişmesine, tedavi ve iyileşme süresinin uzamasına, ölüm riskinin artmasına ve sonuç olarak artan tedavi maliyetlerine yol açıyor. Yetersiz beslenme, kas kütlesi, hareketlilik, enerjiden bağışıklık sistemine ve organ işlevine kadar her şeyi etkileyebiliyor.

Malnütrisyonun sağlık üzerindeki etkisini fark edin

Abbott’un destek vererek Türkiye Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon (KEPAN) Derneği’yle Türkiye çapında binden fazla kişinin katılımıyla yaptığı Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması’nın sonuçlarına göre, malnütrisyon tanımının ve malnütrisyonun sağlık üzerindeki etkisinin birçok kişi tarafından anlaşılmadığı görülüyor. Araştırmaya katılanların birçoğu iyi beslenmenin gücüne inanırken, bazı kişiler de medikal beslenme ürünlerinin faydalarını bilmiyor. Araştırma sonuçları şunları gösteriyor:

  • Katılımcıların %78'i yetersiz beslenmenin (malnütrisyonun) tanımını duymamış bulunuyor.
  • Katılımcıların %95'i beslenmenin hastalıkların iyileşme sürecine olumlu etkisi olduğuna inanıyor.
  • Kadınlarda medikal beslenme ve malnütrisyon bilinci erkeklere göre daha yüksek.

Katılımcıların %72'si medikal beslenme ürünlerinin bulunduğunu düşünüyor ancak %88'i medikal beslenme tedavisinin iyileştirmedeki rolünün farkında değil.

Beslenme ve Kasların Sağlıktaki Rolü Konusunda Farkındalık Düşük

Beslenme durumu ve kas gücü ilişkisini hafife almayın

Beslenme ve kas gücü birbiriyle bağlantılı. Kas kaybı; solunum güçlüğü dahil olmak üzere güçsüzlük, hareketlerde yavaşlama, yatalak hale gelme gibi sorunlara yol açıyor. Ancak medikal beslenme tedavisi ve egzersiz ile bu sorunlar gelişme kaydedebiliyor. Araştırmaya göre katılımcıların %52'si yetersiz beslenmenin kesinlikle kas kaybına neden olduğunu düşünüyor. Katılımcıların çoğu, kas kaybının güçsüzlüğe, hareketlerde yavaşlamaya ve hareket edememeye yol açtığını belirtiyor.

“Kasını Sev, Kasını Koru projesini hayata geçirdik”

Abbott'un Türkiye'deki beslenme bölümünün genel müdürü Ebru Kaya Çetin: “Abbott olarak her yaştan insan için bilime dayalı beslenme ürünleri geliştiriyoruz ve 130 yılı aşkın küresel tecrübemizle yaygın gözlenen bir sorun olan malnütrisyon yani yetersiz beslenmeye değinmeye devam ediyoruz. Medikal Beslenme Farkındalık Araştırması’yla malnütrisyon, medikal beslenme ürünleri ve beslenmeyle kas gücü arasındaki ilişkiye yönelik farkındalık ölçüldü. Sonuçlara dayanarak Abbott, kas kaybının önemi ve kas gücünü korumanın gerekliliği konusunda bir farkındalık oluşturmak üzere “Kasını Sev, Kasını Koru” kampanyasını hayata geçirdi. Bu kampanya kapsamında www.kasinikoru.com üzerinden kullanıcıların kas yaşlarını hesaplamalarını sağlıyoruz.”

Beslenme ve Kasların Sağlıktaki Rolü Konusunda Farkındalık Düşük

*Twentify Bounty uygulaması kullanılarak mobil araştırma tekniği ile gerçekleştirilen çalışmaya %95 güven seviyesi %2.8 güven aralığı içinde sosyo-demografik olarak Türkiye temsiliyeti ile 1213 kişi katılmıştır.

İlandır.