Dünya Japonya’da İslâm tasavvufu araştırmaları sempozyumu

Japonya’da İslâm tasavvufu araştırmaları sempozyumu

17.05.2017 - 15:29 | Son Güncellenme:

Islamic Studies and Sufi Studies in Academia: Rethinking Methodologies (İslâm Araştırmaları ve Tasavvuf Çalışmalarında Yöntem Arayışı) başlıklı I. Uluslararası Kyoto Üniversitesi Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Sempozyumu 20-21 Mayıs tarihlerinde Kyoto’da düzenlenecek.

Japonya’da İslâm tasavvufu araştırmaları sempozyumu

Sempozyum açılışı, düzenleyen kuruluşlar adına Kyoto Üniversitesi ASAFAS Dekanı Yasushi Kosugi, Kyoto Kenan Rifai Tasavvuf Araştırmaları Merkezi Direktörü Yasushi Tonaga, ve Kerim Vakfı, TÜRKKAD-Türk Kadınları Kültür Derneği’ni ve Üsküdar Üniversitesi’ni temsilen Cemalnur Sargut’un ev sahipliğinde ve Tokyo Büyükelçisi Ahmet Bülent Meriç’in katılımı ile gerçekleştirilecek.
Sempozyum İslâm araştırmalarının farklı ülkelerde günümüze değin nasıl yapılandırıldığı sorusunu gündeme getirecek. İslâm araştırmaları tasavvuf alanına odaklanarak, bu çalışmaların Amerika, Çin, Japonya ve Türkiye’de kurumsal ve entelektüel tarihini ortaya koyan bildirilere yer verilecek. İslâm araştırmalarının akademik disiplinler, oryantalizm, devlet kurumları açısından ele alınış farklılıkları ve bunlarla dini kimlik arasındaki ilişkiler konu edilecek.
İslâm araştırmalarında tasavvuf alanına yönelik geliştirilecek akademik işbirlikleri, kurumlar arası ilişkiler ve yeni program yapılandırma imkânları konularında geleceğe yönelik bir sunum yapılacak.
Sempozyumda, özellikle tasavvuf araştırmalarının akademik açıdan ele alınış yöntemleri üzerinde değerlendirmeler yapılması bekleniyor. Sempozyum kapsamında aynı zamanda, Kyoto Üniversitesi, Kerim Vakfı ve TÜRKKAD İstanbul Şubesi arasındaki kurumsal ilişkiler çerçevesinde ortaklaşa geliştirilmiş, yürütücülüğünü Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsünün yapmakta olduğu ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından desteklenmekte olan İki Doğunun Köprüsü: Tasavvuf Kültürü Eğitim Programı başlıklı Projenin Kapanış Konferansı da gerçekleştirilecek. Sempozyuma Türkiye’den davetli konuşmacı, kurum temsilcileri, izleyici ve teknik ekip olarak toplam 61 kişilik bir heyet katılacak. İki gün sürecek olan sempozyum internet üzerinden canlı olarak izlenebilecek.