Geri Dön

Birleşik Kelimelerin Yazımı Nasıl Olur? Örnekler İle Birleşik Kelimeler Konu Anlatımı

Birleşik sözcükler çeşitlerine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Özellikle bu değişkenlik kurulum açısından ortaya çıkar. Ayrıca aldıkları ek üzerinden de veya harf düşmesi gibi durumlar da söz konusudur. Peki birleşik kelimelerin yazımı nasıl olur? Örnekler ile birleşik kelimeler konu anlatımı.

Birleşik Kelimelerin Yazımı Nasıl Olur? Örnekler İle Birleşik Kelimeler Konu Anlatımı

Dil bilgisi açısından birleşik kelimelerin öğrenciler tarafından özellikle bilinmesi çok önemlidir. Aynı zamanda yazılı olarak pek çok farklı sektörde çalışan ya da edebiyatçıların iyi bilmesi gerekir. Bazı kurallara bağlı olarak gerçekleştirilen birleşik kelime yazımı, doğru öğrenilmediği zaman hatalar söz konusu olabilir. Ancak kolayca anlaşılabilecek belli başlı bazı kurallar üzerinden birleşik kelimeler anlaşılabilmektedir.

Birleşik Kelimelerin Yazımı Nasıl Olur?
Türkçede bazı kelimeler birleşik olarak yazılır. İki ya da daha çok sözcüğün kalıplaşmış şekilde kaynaşması ile ortaya çıkan kelimeler birleşik kelime olarak bilinmektedir. Biçimi ne olursa olsun anlam açısından birleşik kelimeler kendine özgü bir karşılık oluşturur. Üstelik birleşik kelimeler asla ayrılmaz ve tek bir anlam üzerinden değerlendirilir. Ayrıca yapım eki ya da çekim ekleri gibi unsurlar getirilemez ve anlam değiştirilemez. Özellikle doğrudan ilk kelime bir araya getirilebilir ya da harf düşmesi üzerinden örnekleri ortaya çıkabilir. Aynı zamanda bazı kelimeler ek alınması suretiyle birleşik kelime oluşumu sağlayabilmektedir.

Genel olarak iki farklı kelimenin bir araya gelerek değişik bir anlamı ortaya çıkarması birleşik kelime şeklinde tabir edilir. Bambaşka bir anlam çıkarması ile beraber, belli başlı bazı kurallar üzerinden yapıya uygun olarak kelimeler bir araya gelir. O yüzden birleşik kelimeler hakkında kurallar iyi bilinmeli ve hangi kelimenin birleşik olma konusunda doğru ya da yanlışı gösterdiği anlaşılmalıdır.

Örnekler ile Birleşik Kelimeler Konu Anlatımı
Örnekler ile birleşik kelimeler çok daha etkin şekilde anlaşılabilir. Konu anlatımı açısından zaten genel bir tanımı bulunuyor. Fakat her kuralına göre değişik örnekler üzerinden etkin şekilde anlamak mümkün.

- Genel olarak iki ya da daha fazla kelime bir araya gelerek birleşik kelime oluşturur. Üstelik tür ile ses değişimi olabilir ve bu şekilde birleşik kelime meydana gelir. Kaynana (kayın ana), Birbiri (biri biri), Pazartesi (pazar ertesi)

- İki sözcükten birinin ya da ikisinin anlamının değişmesi üzerinden birleşik kelimeler. Balarısı (bal arısı), suböreği (su böreği), Rüzgargülü (Rüzgar gülü) Aslanağzı (aslan ağzı)

- Gelenek haline gelmiş birleşik sözcükler. Başçavuş, başbakan, başhekim, başkent, başkomutan, başparmak ve başöğretmen.

- Tür değişmesi üzerinden birleşik kelimeler. Uyurgezer, sıkboğaz, mirasyedi,

- Bir ya da iki kelimesi emir kipi üzerinden oluşmuş birleşik sözcükler. Albeni, sıkboğaz, rastgele, çekyat veya çalçene.

Bu şekilde daha birçok farklı kural üzerinden anlam itibariyle birleşik sözcükler elde etmek mümkün. Önemli olan bu kurallara uyum göstermek suretiyle farklı örnekleri birebir kendinizin oluşturmanızdır. Böylece konuyu daha iyi şekilde anlayabilir ve idrak edebilirsiniz.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber