Geri Dön
EğitimDivan Şiiri Örnekleri Nelerdir? Maddeler Halinde Divan Şiirlerinin Özellikleri

Divan Şiiri Örnekleri Nelerdir? Maddeler Halinde Divan Şiirlerinin Özellikleri

13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar Türk edebiyatında etkili olan Divan şiirinde, ilahi aşk, ahiret, fenafillah ve vahdet-i vücut gibi tasavvufi konular işlenir. Gazel, kaside ve tahmis gibi şiir türlerinin nazım birimi beyittir. Birçok kelime ise mecazi anlamda kullanılır. Örneğin meyhane anlamına gelen harabat, Divan şiirinde Allah aşkını ve ahiret özlemini simgeler. Divan şiiri örnekleri ve özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Divan Şiiri Örnekleri Nelerdir? Maddeler Halinde Divan Şiirlerinin Özellikleri

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en çok okunan divan şairleri ve en önemli eserleri şu şekilde sıralanabilir.

1- Şeyh Galip Hüsn ü Aşk
2- Fuzuli - Leyla ve Mecnun
3- Ali Şir Nevai - Bedayü'l Vasat
4- Nabi - Hayrabat
5- Nefİ - Siham-ı Kaza

Divan Şiiri Örnekleri Nelerdir?

1- ''Figan edip demeyiz ki gamın nesin gördük
Gam olmasa der idik bu alemin nesin gördük''

Fehim-i Kadim

2- ''Budaladır budaladır budaladır budala
Böyle divaneye dilber ne beladır ne bela''

Mesihi

3- ''Ey gül deme eşk-i teri bülbül neme lazım
Kadrini bil şebnem güle gül şebneme lazım''

Enderunlu Vasıf

Maddeler Halinde Divan Şiirinin Özellikleri

1- Divan şiirinin üç ana karakteri aşık, maşuk ve rakiptir. Aşık, ne kadar istese de sevgilisine kavuşamaz. Rakip ise her zaman sevgililerin kavuşmasındaki en büyük engeldir.

2- Kaside türündeki eserlerde padişahların meziyetleri övülmüştür.

3- 17. yüzyıldan itibaren Sebk-i Hindi akımının etkisinde kalan Divan şairleri, gazel ve kaside türündeki eserlerde anlam güzelliğini ön plana çıkarmıştır.

4- Divan şiirinde üç tür mübalağa vardır. Gulüvv, aşırı abartmak anlamına gelirken, iğrak, birini ölçüsüzce övmek ve yermek anlamına gelir. Tebliğ sanatı ise mübalağanın makbulü olarak nitelendirilir.

5- Sevgilinin yüzü için ''ruy, cemal ve çehre'' kelimeleri kullanılır. Serv-i kamet uzun boylu sevgili anlamına gelirken, Mehveş, yüzü ay gibi parlak ve güzel olan kadın demektir.

6- Divan şiirinde ''bezm-i elest'' kelimesi önemli bir yer tutar. Allah, ruhları yarattıktan sonra ''Ben sizin Rabbiniz değil miyim'' diye sormuş, tüm ruhlar da ''evet'' cevabını vermiştir. Bu konuşmanın geçtiği yer aynı zamanda ahiret hayatının da bir simgesi olan bezm-i elest'tir. Bu kelime bazı şiirlerde ''bezm-i gam'' olarak da geçer.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler