Geri Dön
EğitimEğitimde en büyük sorun ‘değişiklik’

Eğitimde en büyük sorun ‘değişiklik’

Eğitimdeki sorunların tespiti için MEB’den 406 yöneticiyle yapılan araştırmada, “Milli Eğitim Sistemi’nin en önemli sorunu sizce nedir?” sorusu yöneltildi. Yöneticiler tarafından en büyük sorun olarak ilk sırada “sistemin sürekli değişmesi” gösterildi...

Eğitimde en büyük sorun ‘değişiklik’

Türk Eğitim sistemindeki sorunları bu kez Milli Eğitim’in yöneticileri dile getirdi. Ankara Üniversitesi eski rektör yardımcısı Prof.Dr Kasım Karakütük’ün aralarında ilçe eğitim ve okul müdürlerinin bulunduğu 406 yöneticiyle yaptığı araştırmada, “Türk Milli Eğitim Sistemi’nin
en önemli sorunu sizce nedir?” sorusu yöneltildi.

Sonuçları ilk kez bakanlığın Milli Eğitim Dergisi’nde açıklanan araştırmada, en büyük sorun olarak ilk sırada sistemin sürekli değişmesi gösterildi. 67 katılımcının en büyük sorun olarak ifade ettiği sistem değişikliğini, öğretmene yeterli değerin verilmemesi (61), plansızlık (46), milli eğitim bakanının farklı mesleklerden olması (43), mevzuatın sık değişmesi (32), liyakata önem verilmemesi (29), nitelikli öğretmen olmaması (29), müfredatın sık değişmesi (27) izledi. Araştırmada bazı yöneticiler, eğitimde en önemli sorunun ücretli öğretmenlik olduğunu belirtirken, bir okul müdürü “Personel eksikliği, ücretli öğretmen uygulaması. Bir yılda bir sınıf dört öğretmen değiştirdi” sözleriyle özetledi.

Milli Eğitim Sistemi


Görüşleri sorulan eğitim yöneticileri Türk Milli Eğitim Sistemi’nin sorunlarına çözüm önerisi olarak eğitimin planlanmasını, yönetim kademelerinin yeterliğe dayalı belirlenmesini, eğitim yöneticilerinin eğitim yönetimi alanında eğitim almasını, sistemin sık değişmemesini, kaynak yetersizliğinin giderilmesini, öğretmen eğitiminin nitelikli duruma getirilmesini, şikâyet mekanizmalarının kaldırılmasını, aile eğitiminin yapılmasını, ülkeye özgü milli bir eğitim sisteminin oluşturulmasını öncelikli olarak belirtti.

'Öğretmenler yetersiz'

Çalışma grubundaki eğitim yöneticilerine görev yaptıkları okulun en önemli sorununun ne olduğu da soruldu. Eğitim yöneticileri okullarının-ilçelerinin en önemli sorunlarını öğretmenlerin gelişimlerini sürdürmek istememesi ve eğitimcilerin eğitiminin yeterli olmaması, öğretmenlerin güdülenmemesi (motivasyonu), okulun fiziki koşullarının yetersizliği, okula dış (siyasi ve veli) müdahaleler ile yeterliğe dayalı olmayan atamalar, öğrencilerden kaynaklanan sorunlar, eğitim yöneticilerince yıldırmayı (mobbing) öncelikle belirtti.

Çözülmeyen sorunlar

Eğitim yöneticileri çözemedikleri sorunları da sıraladı. Yöneticilerin çözemediklerini belirttikleri sorunlar arasında veli ilgisizliği, cinsel istismar olayları, öğretmenlerin gereksiz rapor almaları, çocuk gelinler, siyasi müdahaleler, madde bağımlılığı, okulda şiddet, güvenlik sorunları, öğrenci devamsızlığı, sağlıksız yönetici atamaları, okulun fiziki koşulları, Suriyeli öğrenciler,
şikâyet mekanizmaları yer aldı.