Geri Dön
EğitimEmeviler Dönemi Nedir? Kısaca Emeviler Dönemi Hakkında Bilgiler

Emeviler Dönemi Nedir? Kısaca Emeviler Dönemi Hakkında Bilgiler

661 yılında Hz. Ali, Kufe Mescidinde saldırıya uğradı. Zehirli kılıçla yaralanan Hz. Ali, saldırıdan iki gün sonra hayatını kaybetti. Böylece hilafet Ebu Süfyan Muabiye'ye geçti. 661 yılında başlayan Emeviler Hilafeti yaklaşık 90 yıl sürdü ve 750 yılında sona erdi. Emevilerde kimler halifelik yaptı ve bu dönemde hangi olaylar yaşandı? Sizin için araştırdık.

Emeviler Dönemi Nedir? Kısaca Emeviler Dönemi Hakkında Bilgiler

Sıffin Muharebesi, Hz. Ali ile Muaviye Ebu Süfyan'ın ordusu arasında gerçekleşti. Savaşın sebebi ise İslam devletlerinden biri olan Suriye'nin Hz. Osman'ın ölümünden Hz. Ali'yi sorumlu tutmasıydı. Birçok kaynağa ve belgeye göre ise Hz. Ali, saldırganları yatıştırmaya ve niyetlerinden vazgeçirmeye çalışmıştır. 26 Temmuz 767 tarihinde başlayan savaş, sadece 2 gün sürmesine rağmen yaklaşık 50 bin kişinin ölümüyle sonuçlandı. Tarihe ''İlk Fitne'' olarak geçen savaştan 4 yıl sonra, Hz. Ali, Hariciler tarafından öldürüldü ve hilafet Ebu Süfyan'a geçti.

Emeviler Dönemi Nedir?

Emeviler döneminde toplam 14 halife görev yapmıştır. Emevi hilafetinin kurucusu Muaviye Ebu Sufyan, 19 yıl boyunca halifelik yaptı. 680 yılında yerine I. Yezid geçti. I. Yezid'den sonra başa geçen Emevi halifeleri şunlardır: II. Muaviye, Mervan b. El Hakem, Velid b. Abdülmelik ve Ömer İbn Abdülaziz'dir.

Emevilerin son halifesi olan II. Mervan, 750 yılında öldürüldü ve Emevi Hilafeti fiili olarak sona erdi.

Emeviler Dönemi Hakkında Bilgiler

90 yıl süren hilafette birçok yeniliğe imza atıldı. Örneğin hilafet Emeviler'e geçmeden önce toplum genelinde Farsça ve Süryanice konuşuluyordu. Fakat sonraki yıllarda Arapça resmi dil ilan edildi. Birçok tarihçiye göre resmi dilin Arapça olması toplum ve yönetim arasındaki uyuşmazlıkların fitilini ateşledi. Emeviler'in Arap milliyetçiliği yapması ve Arapçayı kutsal dil ilan etmesi de büyük tepki çekti. Tepki gösterenlerin başında Hanefi Mezhebi kurucusunun İmam-ı Azam (Ebu Hanife) geliyordu. İmam'ı Azam'a sus payı olarak kadılık teklif edilse de O bunu kabul etmedi. Yaygın bir rivayete göre büyük fıkıh alimi, 14 Haziran 767 tarihinde zehirlenerek öldürüldü.

Emevi ordusu, 668 ve 674 yılında İstanbul'u kuşattı. Ancak o yıllarda Bizans İmparatorluğunun en güçlü olduğu dönemlerdi ve her iki kuşatma da başarısızlıkla sonuçlandı. Bu başarısız denemelere rağmen, İslamiyet, hızla yayılmaya devam etti. Birçok kaynağa göre Türkler ilk kez bu dönemde İslamiyete davet edilmiştir.

Emeviler döneminde, İslam mimarisi oldukça gelişti. En ünlü eserleri arasında Elhamra Sarayı, Kubbet'üs Sahra ve Ukba Camisi yer alıyor.

740 yılından sonra ağır vergilere tepki gösteren halk birçok isyan çıkardı. Bununla birlikte Şiiler ve Hariciler arasındaki çatışmalar da büyüdü. Şiiler, Abbasi Devleti sınırları içerisinde yaşıyordu ve Hz. Ali'nin ölümünden Haricileri sorumlu tutuyordu. Halkın da desteğini alan Abbasi Devleti, 750 yılında Emeviler Hanedanlığına savaş açtı. 25 Ocak 750 tarihinde başlayan ve ''Zap Suyu Muharebesi'' adıyla bilinen savaştan sonra Emevi devleti yıkıldı.