Geri Dön
Eğitimİnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi Nedir? Organlar, Kemikler Ve Kaslar Hakkında Bilgiler

İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi Nedir? Organlar, Kemikler Ve Kaslar Hakkında Bilgiler

Dilimize Yunancadan geçen anatomi kelimesinin sözlük anlamı vücut yapısıdır. Canlı organizmalarda yer alan organları ve uzuvları inceleyen bilim dalına da anatomi denir. Vücutta yer alan sistemler, hücreler ve dokular ise fizyoloji olarak nitelendirilir. İnsan anatomisi ve fizyolojisi nedir? Organlar, kemikler ve kasların görevleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

İnsan Anatomisi Ve Fizyolojisi Nedir? Organlar, Kemikler Ve Kaslar Hakkında Bilgiler

Anatominin alt bilimleri şu şekilde sıralanabilir: 1- Klinik anatomi 2- Histoloji
3- Sistematik anatomi 4- Embriyoloji

İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi Nedir?

Vücut yapısını, sistemlerini ve sistemlerde yer alan organların işlevlerini inceleyen bilim dalına anatomi denir. Fizyoloji ise anatominin bir alt dalı olup, hücreleri ve dokuları inceler.

Organlar, Kemikler ve Kaslar Hakkında Genel Bilgiler

Organlar Hakkında Genel Bilgiler

Vücudumuzda toplam 78 organ bulunmaktadır. Organlar ''duyu organları'' ve ''iç organlar olarak iki ana başlıkta toplanır.

A- Duyu Organları

1- Göz:

Görmeyi sağlayan duyu organımızdır. Retina, algılanan ışıkların beyne aktarılmasını sağlar. Retina ise ışıkları kırıp retinaya ulaştırır. Retinanın bir diğer görevi ise gözün içindeki kılcal damaları ve dokuları korumaktır.

2- Dil:

Dil hem tat alma hem de konuşma organımızdır. Sindirim dilde başlar. İnsanların çevresindeki kişilerle iletişim kurmasını sağlayan dilde bir kemik bulunur. Dil kemiğinin adı hiyoid kemiktir. Hiyoid, örs, çekiç ve üzengi ile birlikte vücudumuzdaki en küçük kemikler arasında yer alır.

3- Kulak:

Dış, orta ve iç kulak olmak üzere üç bölümden oluşan kulak, İşitme organımızdır. Östaki borusu, zar ve daliz, kulakta yer alır.

4- Burun:

Kıkırdaklardan oluşan burun, hem koku hem de nefes almamızı sağlayan duyu organımızdır. Burnun içinde alt konka, üst konka ve sfenoid sinüsler yer alır.

5- Deri:

Kıl kökleri ve yağ tabakalarından oluşan deri, dokunma duyu organımızdır.

B- İç Organlar

1- Dolaşım Sisteminde Yer Alan Organlar

Kalp ve Damar

2- Sinir Sisteminde Yer Alan Organlar

Beyin ve Omurilik

3- Sindirim Sisteminde Yer Alan Organlar

Dil, yutak, mide, yemek borusu, ince bağırsak, karaciğer, anüs ve kalın bağırsak

4- Boşaltım Sisteminde Yer Alan Organlar

Üreterler, böbrek, idrar kesesi ve üreteler

5- Solunum Sisteminde Yer Alan Organlar

Akciğerler, Bronş, Gırtlak, Soluk Borusu ve Bronşçuklar.

Not: Beş duyu organımızdan biri olan burun da solunum sisteminde yer alır.

Kemikler Hakkında Genel Bilgiler

İnsan vücudunda 206 kemik bulunur. En küçük vücutlar işitme organımız olan kulakta yer alır. Bu kemiklerin isimleri örs, üzengi ve çekiçtir. Bu kemiklerin görevi ses titreşimlerini algılamak ve iç kulağa iletmektir. İnsan vücudundaki en büyük kemik ise uyluk kemiği adıyla da bilinen femurdur.

Kemikler, kas ve eklemlerle birlikte iskeleti oluşturur. Kemikler, sarı ilik, kemik ilik ve eklem kıkırdağından oluşur. Kemikler yapılarına göre apendiküler iskelet ve aksiyel iskelet olarak ikiye ayrılır. Göğüs kafesi ve omurga, aksiyel iskeletteki n büyük kemiklerdir. Skapula ve patella ise apendiküler iskelet sisteminde yer alan en büyük kemikler ise skapula ve patelladır.

En yaygın görülen kemik hastalıkları ise şu şekilde sıralanabilir:
1- Kemik erimesi 2- Osteoporoz 3- Romatoid Artrit 4- Mermer Kemik Hastalığı
5- Raşitizm

Kaslar Hakkında Genel Bilgiler

Kalp kası, çizgili kas ve düz kas olmak üzere üçe ayrılan kasların temel görevleri kemikleri hareket ettirmektir. Vücudumuzun en büyük kas grupları sırtta, göğüste ve bacaklarda bulunur.

Kaslarda en fazla görülen hastalıklar şunlardır: 1- İnklüzyon cisimciği miyoziti
2- İnpigment (Kas sıkışması 3- Myasthenia gravis