Geri Dön

Milli Edebiyat Dönemi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Türk edebiyatında pek çok önemli dönem vardır. Milli edebiyat dönemi de Türk edebiyatının en önemli dönemlerinden biridir. Bu dönemde bambaşka bir edebiyat anlayışı benimsenmiştir. Milli edebiyat dönemi ile birlikte yeni şiir anlayışı da gelişmiştir. Bu dönemi merak edenler ve bu dönemin özelliklerini merak edenler milli edebiyat dönemine dair araştırma yapmaktadırlar. Milli edebiyat dönemi önemli bir tarihi döneme tekabül etmektedir. Peki, milli edebiyat dönemi nedir? Milli edebiyat döneminde edebiyatta yaşanan gelişmeler nelerdir? Milli edebiyat döneminin özellikleri nelerdir? İşte, milli edebiyat dönemine dair her şey.

Milli Edebiyat Dönemi Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Milli edebiyat dönemi Cumhuriyet'in ilan edilmesi ile birlikte ortaya çıkan bir Türk edebiyatı dönemidir. II. Meşrutiyet ile ortaya çıkmış bir dönemdir. Bu dönemde pek çok yeni şair ortaya çıkmış ve Türk edebiyatına önemli katkıları olmuştur.

Milli Edebiyat Dönemi Nedir?

Milli edebiyat dönemi II. Meşrutiyet döneminde ilan edilmiş bir dönemdir. Cumhuriyet'in ilanı ile birlikte ilan edilen bir millileşme dönemidir. Cumhuriyet'in ilanı ile başlamış bir edebiyat akımıdır. Milli edebiyat döneminin en önemli öncüleri Ömer Seyfettin, Ziya Gökalp ve Ali Canip Yöntem'dir. Bu dönemde zaten var olan Genç Kalemler dergisinde savunulan "Yeni Lisan Hareketi" de ortaya çıkmıştır.

Bu dönemde dilde önemli ölçüde sadeleşmeler görülmüştür. Tanzimat dönemi ile başlayan dilde sadeleşme örneği ile birlikte milli edebiyat döneminde de bu istek ve talep görülmüştür. Bu dönemde yine Türkçülük ideolojisi de iyice belirginleşmiştir. Türkçülük ideolojisine mensup olan yazarların eserleri milli edebiyat döneminde artmıştır. Yalın bir edebiyat dönemine geçilmiştir. Hem Doğu hem de Batı edebiyatından uzak bir edebiyat akımı benimsenmiştir. Bundan dolayı milli edebiyat dönemi yakın dönemde ki en ünlü edebiyat akımlarındandır.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri Nelerdir?

- Bu dönemde Türk edebiyatının dilinde sadeleşme anlayışı benimsenmiştir. Halk diline daha yakın bir anlayış görülmüştür. Bu dönemde çıkan eserlerde de bu olgulara rastlanmıştır.
- Milli edebiyat döneminde ortaya eser koyan yazarlar, aynı şekilde halk edebiyatında ki yazarların yazmış olduğu eserlerden etkilenmiştir. Bu yazarların eserlerinden örnekleri kendi eserlerine de eklemişlerdir.
- Dilde oldukça yoğun olan Farsça ve Arapça kelimeler bu dönemde aynı şekilde reddedilmiştir. Milli edebiyat döneminde ki eserlerde öz be öz Türkçe kelimelerin kullanılmasına önem verilmiştir.
- Türk edebiyatının ve Türk milletinin gerçek şiirinin halk şiirinin olduğu fikri benimsenmiş, şiirlerde de aruz ölçüsü yerine hece ölçüsü olması gerekliliği görüşü savunulmuştur.
- Yazılan eserlerde daha çok milli meseleler ve milli değerler ön plana çıkmıştır.
- Bu dönemde ortaya çıkmış olan yazarlar ilk kez Anadolu'ya yönelmiştir. Anadolu'nun milli meselelerini ve olaylarını şiirlerinde ve ortaya koymuş olduğu eserlerde dile getirmişlerdir.
- Sözlü ve sanatlı olan her türlü söyleşilerden milli edebiyat döneminde kaçınılmaya özen gösterilmiştir.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber