Geri Dön
EğitimNeoliberalizm Nedir? Neoliberalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Neoliberalizm Nedir? Neoliberalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Ekonomik sistem düşünceleri sosyoloji alanı tarafından incelenen insanların da sıkça karşılarına çıkan düşüncelerdir. Bu düşüncelere isimler verilir. Neoliberalizm de bu düşünce sistemlerinden sadece biridir. Belirli bir ortaya çıkış dönemi mevcuttur. Günümüz de insanlar aslında fark etmeden neoliberalizm düşünce sistemiyle karşılaşmış olabilir. Bu amaçla bilinçli bilgi alanının oluşması için neoliberaliz tanımı ve nasıl ortaya çıktığı bilinmelidir. İşte, merak edilen tüm detaylar.

Neoliberalizm Nedir? Neoliberalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Neoliberalizm devlet ekonomisi ve serbest piyasa ile ilgili ekonomi düşünce kavramıdır. Özellikleri, temsilcileri, detayları, ortaya çıkış tarihi ve nasıl ortaya çıktığı mevcuttur. Yazıda bu detay bilgilere yer verilmiştir.

Neoliberalizm Nedir?

1940 yılından sonra ortaya çıkmış ekonomik sisteme neoliberalizm denir. Bu ekonomik sistemde amaç özel sektörün piyasaya hakim olmasıdır. Bu nedenle de kamu sektörünün büyümesine engel olacak bazı önlemler alınır. Çünkü bu ekonomide kamunun kar oranı gözetilmez özel sektörün kar oranı önemlidir.

Bu nedenle de özel sektörü daraltan her şey engellenebilir. Ekonomi bilimi ile ilgili olan düşünce sistemine, ekonomi yapısına getirilen bakış açısına neoliberalizm denir. Neoliberalizm ekonomik sistem olarak da benimsenebilir.

Neoliberalizm Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

Öncelikle şu bilinmelidir ki neoliberalizm ekonomik liberalizm ile ilgili 19. yüzyıl düşüncelerinin 20. yüzyılda yeniden doğmasına atıfta bulunmaktadır.

1929 yılında yaşanılan bunalım durumunun ardından müdahaleci devlet anlayışı büyün dünyada önem kazanmaya başlamıştır.

Neoliberalizm ise 1940 yılından sonra ortaya çıkmıştır. Neoliberalizm üretimi sanayi ve ticarete dayalı olan serbest piyasa ekonomisidir.

1930 yıllara gelindiğinde Amerika, İngiltere ve Fransa başta olmak üzere çok sayıda ülke iç ve dış ticaret karları konusunda sorun yaşamaya başlamıştır. Bu sorun karların düşmesidir.

Aynı zamanda dönemde para ve bankacılık krizleri de birçok ülkede yaşanmıştır. Bu aşamada liberalizmin yeterli olmadığını düşünen ekonomistler ortaya çıkmıştır. Bu ekonomistler liberalizmin yanında neoliberalizmi geliştirmeye başlamıştır.

Teorisi ekonomistler tarafından bulunmuştur. Dönemin şartları neoliberalizmin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Klasik liberalizme göre daha ekonomi odaklı olduğu bilinmektedir. Sadece ekonomi bilimi ile sınırlı kalmış bir ekonomik sistemdir. Oysa ki klasik liberalizm de sosyal düzen ve politika konuları da geliştirilmiştir.

Serbest piyasa ekonomisinin savunmasını amaç alan ekonomi düşünce sistemidir. Bu sistemde fiyat denetimi devlet kurumları tarafından yapılmaz özel kurumlar tarafından yapılır.

Neoliberalizmin özelliklerinden biri de, özel şirketlere en çok rahatlık sağlayan ekonomi modelidir. Temsilcileri merkezi planlamaya karşı çıkar. Aynı zamanda da iktisadi alanda özgürlüğü savunur.

Ülkeler neoliberalizm uyumlu ekonomi politikalı uygulayabilir. Ülkelerde yer alan ekonomistler neoliberalizm görüşünü geliştirebilir. Ülke yöneticilerine bu görüşü önerebilir. Bu ekonomi politikasını uygulamak ya da uygulamamak ilgili ülkenin devleti ile alakalı bir durumdur.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler