Geri Dön

Ödev, uzaktan eğitimi daha verimli kılıyor

Koronavirüs salgını nedeniyle, Nisan 2020 itibariyle eğitimin zorunlu olarak dijital hale gelmesi Boğaziçi Üniversitesi’nde mercek altına alındı.

Ödev, uzaktan eğitimi daha verimli kılıyor

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü - Eğitim Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Şen Akbulut liderliğinde, Dr. Duygu Umutlu, Doç. Dr. Diler Öner ve Dr. Serkan Arıkan’ın yer aldığı “Lisans Öğrencilerinin Salgın Dönemindeki Uzaktan Öğrenme Deneyimlerinin İncelenmesi” başlıklı araştırma 745 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Öne çıkan bugular şöyle:

Öğrenciler, öğretim üyelerinin derslerin tasarımı için harcadıkları eforu çok değerli buluyor ve yalnızca canlı derslere bile katılmanın sosyal bulunuşluklarını olumlu etkilediğini söylüyorlar.

Sınavlar yerine tasarlanan ödevler nedeniyle derslerdeki iş yükünün arttığı düşünülse de öğretim üyeleri haftalık ödevler tasarladığı zaman derse bağlı kalmak daha kolay sağlanıyor.

Öğretim üyelerinin özellikle acil uzaktan öğretime adaptasyon sürecinde öğrencilerin görüşlerini de göz önüne alarak derslerini tasarlamaları, canlı derslerde etkileşimli aktiviteler yapmaları, ödevlere ve projelere zamanında ve yeterli geribildirim vermeleri, değerlendirme araçlarını ve yöntemlerini uzaktan eğitime uyarlamaları, öğrencilere farklı iletişim seçenekleri sunmaları, senkron-asenkron aktivite çeşitliliği sağlamaları, ders materyallerini ve canlı ders kayıtlarını Moodle ve Panopto üzerinden paylaşmaları verimli uygulamalar olarak listelendi.

Uzaktan eğitimde öğretim üyesine çok fazla rol düşüyor. Örneğin ders kazanımları, aktiviteleri ve değerlendirme yöntemlerini detaylı ve uyumlu bir şekilde planlamaktan beklentilerin öğrenciler tarafından anlaşıldığından emin olmaya kadar öğretim üyesinin her aşamada kolaylaştırıcı bir rolü var.

Uygun aktivitelerde tartışma liderliği rolünü öğrencilere devretmek veya ders aktiviteleri hakkında öğrencilerin görüşlerini paylaşmalarını istemek, öğrencilere sorumluluk vermek de değerli bir strateji.

Derse gerekli katılım sağlanamadığında öğrenciler kendini izole hissediyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber