Geri Dön
EğitimRönesans Nedir, Nerede Ortaya Çıkmıştır? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Rönesans Nedir, Nerede Ortaya Çıkmıştır? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Rönesans nedir? Rönesans ne demektir? Rönesans ne zaman ortaya çıkmıştır? Rönesans nasıl ortaya çıktı? Rönesans nerede başlamıştır? Rönesans doğuşu nerede olmuştur? Rönesans kelime anlamı ne? Rönesans hangi yüzyılda çıktı? Rönesans döneminde neler olmuştur? Rönesans dönemi nelere yol açmıştır? Rönesans nedir merak edenler için aşağıdaki yazıda başlangıç aşamasından sonuçlarına kadar detayları ile derledik.

Rönesans Nedir, Nerede Ortaya Çıkmıştır? Nedenleri Ve Sonuçları Nelerdir?

Rönesans başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünyayı etkisi altına almış olan tarihi bir dönemdir. Rönesans, Orta Çağ’dan sonra Avrupa'nın kültürel, sanatsal, politik, ekonomik, bilim ve sanatta yenilenme dönemidir.

Rönesans Nedir?

Rönesans, kelime anlamı olarak “yeniden doğuş” demektir. Rönesans kelimesi ilk kez dini bir terim olarak kullanılmış. Yaşamını yitirmiş bir kişinin yeniden hayata gelmesine Rönesans denilmiştir. Gerçek anlamda rönesans nedir ölüp yeniden dirilmek yerine daha çok günahlardan arınmak gibi bir anlama karşılık gelmektedir. Yenilenme ‘regeneration’ kelimesi ile de eş anlamlıdır. Avrupa’da Orta Çağ sonrasında; siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında bir yenilenmeye gidilmiştir. 14. yüzyıl ile 17. yüzyılı içeren bu yenilenme dönemi de Rönesans dönemi olarak adlandırılmıştır.

Rönesans Nerede Ortaya Çıkmıştır?

Rönesans İtalya'da ortaya çıkıp tüm Avrupa'yı etkisi altına almıştır. Yani tarihçe olarak Orta Çağ Avrupası'nda başlar. O dönemdeki yoğun kilise baskısı sadece din konularına önem ve öncelik vermektedir. Toplumsal yaşam ve sanat konuları göz ardı edilmiştir. İtalya'da ortaya çıkan Rönesans ile birlikte kilisenin etkisi azalmıştır.

Rönesans Nedenleri ve Sonuçları nelerdir?

Rönesans dönemi etkili olduğu süreç içerisinde dünya üzerinde kayda değer düzeyde değişiklik yapmıştır.

Nedenleri:

- Kağıt ve matbaanın bulunmasıyla birlikte düşüncelerin kolay bir şekilde yayılması ve bir çok kişi tarafından bilinmesi.
- 15. ve 16. yüzyılda Avrupa'da birçok düşünürün ortaya çıkması ve sanattan zevk alan bir kesimin oluşması. Avrupa'da sanatı ve edebiyatı sevip, koruyan "Mesen" adlı bir topluluğun oluşması.
- Coğrafi keşifler ile birlikte Avrupa'da insanların birçok konuda zenginleşmesi, yaşam artlarının iyileşmesi ve düşünce biçiminin gelişmesi.
- İtalya'da çıkmasının sebebi birçok kültürü içinde barındırması, kilit nokta olması. İtalya'nın ticaret yolları üzerinde bulunmasından dolayı refah seviyesinin artması, buna bağlı olarak da sanata ve kültüre olan ilginin yükselmesi.

Sonuçları:

- Avrupa kilise baskısından kurtulup modernleşme çağına geçmiştir.
- Kilisenin oluşturduğu skolastik düşünce yapısı yıkılmıştır.
- Reform hareketlerine alt yapı oluşmuştur.
- Ekonomi ve eğitimde gelişmeler olmuştur.
- Deney ve gözleme dayalı bilim gelişmeye başlamıştır.
- Özgür düşünce ile yeni sanat akımları ortaya çıktı.