Geri Dön

Sıfat Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Örnekler İle Sıfatlar Özellikleri Ve Konu Anlatımı

Dil bilgisi konusunda sıfat etkin bir cümle oluşturma noktasında önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Özellikle eğitim süreci içerisinde öğrencileri mutlaka bilmesi gereken konulardan biri olarak öne çıkıyor. Peki, sıfat nedir, çeşitleri nelerdir? Örnekler ile sıfatlar özellikleri ve konu anlatımı hakkında bilgiler.

Sıfat Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Örnekler İle Sıfatlar Özellikleri Ve Konu Anlatımı

Varlıkları daha iyi belirtmek ve anlatabilmek için etkin tanımlama noktasında sıfat kullanılır. Bir nevi betimleme olarak da ele almak mümkün. Böylece anlatılmak istenen herhangi bir unsur özellikle fiziksel açıdan daha etkin şekilde karşı tarafa aktarıldığı bilinmektedir. Aynı zamanda bu sayede cümleyi tamamlayıcı bir etki oluşturur.

 

 Sıfat Nedir?

 

 İsimlerin önüne gelmek suretiyle şekil, renk ve durum gibi birçok etmeni niteleyen ve belirten sözcükler sıfat olarak bilinmektedir. Genel olarak ismin önüne geçerler ve ismi daha net şekilde tanımlarlar. Böylece anlatılan varlığın ne gibi özellikleri olduğu daha detaylı biçimde anlaşılabilmektedir. Varlıkların sayıları, durumu, renk ve şekil gibi birçok etmen bu şekilde daha net olarak anlaşılır.

 

 Sıfat Çeşitleri Nelerdir?

 

 Türlerine bağlı olarak sıfat çeşitleri değişkenlik göstermektedir. Diğer bir ismi ile ön ad olarak bilinen sıfatlar, amacına uygun şekilde 2 ayrı kategori üzerinden değerlendirilmektedir.

 

 - Niteleme sıfatı,

 - Belirtme sıfatı, (İşaret sıfatları, sayı sıfatları, belgisiz sıfatlar, soru sıfatları)

 

 İki farklı kategoriye ayrılan sıfatlar, aynı zamanda kendi içinde de belli başlı bazı bölümlere ayrılarak değerlendirilmektedir. Sıfatların anlamı özellikleri üzerinden de ele alındığını söylemek mümkün. Bu doğrultuda sıfatlarda küçültme, sıfatlarda pekiştirme ya da sıfatlarda derecelendirme gibi hususlar üzerinde detaylı biçimde dilbilgisi eşliğinde değerlendirilir.

 

 Örnekler ile Sıfatlar Özellikleri ve Konu Anlatımı

 

 Örnekler üzerinden sıfatların özellikleri ve konu anlatımı daha etkin şekilde ele alınabilir. Ancak bunu kategori bünyesinde ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

 

 Niteleme sıfatı; Varlıkların nasıl olduklarını belirten sıfatlar niteleme sıfatıdır. Bunlar içerisinde biçimleri, renkleri ve şekilleri, durumu gibi daha birçok etmen söz konusudur. İsimlere, ‘nasıl’ sorusunu sormak suretiyle ortaya çıkan ve anlaşılan bir sıfattır.

 

 ‘’Çalışkan öğrenci gurur kaynağımız oldu.’’ Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci.

 ‘’Gün içerisinde birdenbire kara bulutlar ortaya çıktı.’’ Nasıl bulutlar? Kara bulutlar.

 

 Görüldüğü üzere isimlere yönetilen, ‘nasıl’ sorusu ile beraber alınan cevap niteleme sıfatı olarak öne çıkıyor.

 

 Belirtme sıfatları; Varlıkları sayı, yer, işaret ve soru ile belgesiz yönlerden belirten sözcüklerdir.

 

 ‘’Bu kitabı sana aldım.’’ Hangi kitabı? Bu kitabı. İşaret sıfatı.

 ‘’Gün içinde elli sayfa kitap okurum.’’ Kaç sayfa? Elli sayfa. Sayı sıfatı. 

 ‘’Ertesi gün birkaç kişi işe gittik.’’ Kaç kişi? Birkaç kişi. Belgisiz sıfat.

 ‘’Şimdiye kadar kaç kitap okudun?’’ Soru sıfatı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber