Geri Dön
EğitimTürkiye'de ilaç keşfi için bilimsel işbirliği

Türkiye'de ilaç keşfi için bilimsel işbirliği

Uluslararası Ar-Ge çalışmaları ile bilime liderlik edenAstraZeneca, Türkiye’de ilaç araştırmaları yapmak üzere Koç Üniversitesi ile bilimsel işbirliği anlaşması imzaladı.

Türkiye'de ilaç keşfi için bilimsel işbirliğiAstraZeneca Uluslararası Pazarlar Başkan Yardımcısı Mark Mallon ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın katılımıyla, Koç Üniversitesi’nde imzalanan işbirliği anlaşmasıyla ile AstraZeneca, Koç Üniversitesi araştırmacılarına Açık İnovasyon Programı’ndaki moleküllere erişim hakkı tanıyor.

Hasta odaklı yaklaşımıyla insan hayatına değer katan ilaçları keşfetmek için bilimin sınırlarını zorlayan çalışmalar yapan AstraZeneca; onkoloji, diyabet, kardiyovasküler ve metabolik hastalıklar ve solunum, enflamasyon ve otoimmün hastalıklarına yönelik temel tedavi alanlarında yeni fırsatlar yaratmak amacıyla Koç Üniversitesi ile işbirliğine giderek, Türkiye’de klinik öncesi ilaç araştırmalarına ciddi bir yatırım yaptığını ilan etti.

AstraZeneca Uluslararası Pazarlar Başkan Yardımcısı Mark Mallon ve Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan’ın da katılımıyla, Koç Üniversitesi’nde gerçekleşen imza töreninde, AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Pelin Eriştiren İncesu ve Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burak Erman da hazır bulundu. Ülkemizde uluslararası bir ilaç şirketi ve üniversite işbirliği içinde tıp, mühendislik ve temel bilimlerin katılımıyla yürütülen ilk klinik öncesi ilaç araştırma programı olma özelliği taşıyan bu anlaşma, Ar-Ge yatırımı konusuna yeni bir açılım getirerek Türkiye’de standartları belirleyecek.

Yapılan bilimsel iş birliği kapsamında AstraZeneca, Koç Üniversitesi araştırmacılarına açık inovasyon programından kilit ilaç moleküllerine erişim hakkı tanıyacak.

AstraZeneca: “Erken evre ilaç keşfi çalışmalarını Türkiye’ye taşımak istiyoruz”

AstraZeneca Uluslararası Pazarlar Başkan Yardımcısı Mark Mallon, yaptığı açıklamada “AstraZeneca olarak önümüzdeki 10 yılda yenilikçi ilaç keşfini farklı bir yere taşıyarak, hastaların hayat kalitelerinde anlamlı bir değişiklik yaratmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, 70 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin erken evre ilaç keşfi çalışmalarını önemsiyor ve deneyimimizi paylaşmak istiyoruz. Dünyada küresel çapta ilaç endüstrisine yapılan Ar-Ge yatırımları yaklaşık 65 milyar dolar civarında. Bu yatırımların yüzde 40’ı klinik çalışmalara yönelik harcanırken, yüzde 60’ı ilaç keşfine yönelik harcanıyor. Bu çerçevede Koç Üniversitesi ile yaptığımız işbirliği de küresel çapta gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarına Türkiye’den gelen büyük ilk büyük kapsamlı çalışma olması açısından önem taşıyor” dedi.

AstraZeneca Türkiye Ülke Başkanı Dr. Pelin Eriştiren İncesu ise,“Türkiye zengin bilimsel temele sahip, çok önemli ve büyüyen bir pazar. Koç Üniversitesi ise ülkedeki en önemli araştırma kurumlarından biri. Hastaların sağlıkları üzerinde önemli etkisi olacak yeni ilaçlar geliştirmek ve keşfetmek için birlikte birlikte çalışmayı istiyoruz. Bu işbirliği, AstraZeneca’nın Türkiye gibi gelişmekte olan pazarlarda lider akademik kurumlarla işbirlikleri yapmaya dönük bilimsel ortaklık stratejisini daha da güçlendirmektedir” diye konuştu. İncesu bu sözlerine ek olarak; “Türkiye’de ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin değeri 30-35 milyon dolar civarında olduğu görülüyor. Küresel ilaç pazarının yüzde 1’ini oluşturan ülkemizde, var olanyüksek kaliteli insan gücügöz önüne alındığında, Ar-Ge yatırımını artırmaya yönelik güçlü bir arzu bulunuyor.


Biz hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yeni ilaçlar geliştirmenin en önemli görevimiz olduğuna inanıyoruz. Koç Üniversitesi ile yaptığımız bu bilimsel ortaklık ise, AstraZeneca olarak Türkiye’deki kararlılığımızın bir kanıtı. Böyle bir anlaşmanın ‘Beni, Türk hekimlerine emanet edin’ diyen Atatürk’ün ölüm yıl dönümünde imzalanması ise, bizleri ayrıca onurlandırıyor” dedi.

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan: Günümüzde üniversite sanayi işbirliği, modern eğitim anlayışı ve akılcılığın en önemli kesişim noktalarından biri. Biz de bu inanışla Koç Üniversitesi olarak sanayi ile işbirliği halinde yürüttüğümüz araştırma ve çalışmaları ayrı bir yere koyuyoruz. İnanıyoruz ki, bu işbirliklerinden doğacak fikirler, uygulamalar ve buluşlar ülke ekonomisi ve insanlığın refahı için büyük fırsatlar barındırıyor. Bu inanışla geleceğimize önemli katkılar sağlamayı amaçlayan Üniversitemiz bünyesinde 2004 yılından beri, 162’si halen aktif olmak üzere, toplam 516 Ar-Ge projesi hayata geçirildi; bunlara sağlanan toplam bütçe miktarı ise 159,6 milyon TL.”

Koç Üniversitesi İlaç Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Burak Erman, “Belirli ilaç adayları ve olası ortak projeleri değerlendirme konusunda AstraZeneca ile birlikte çalışacak olmaktan dolayı heyecanlıyız. Türkiye’de ilk defa bir akademik kurum, disiplinler arası bir yaklaşım ile klinik öncesi, yenilikçi ilaç keşfi konusuna eğilmekte ve hastaların yaşamlarına değer yaratmak amacıyla bir küresel ilaç şirketiyle ortaklık kurmaktadır. Türkiye'deki yenilikçi ilaç araştırmalarına önderlik ediyor olmak da Koç Üniversitesi için bir ayrıcalıktır” açıklamasını yaptı.