Geri Dön
EğitimUzmanlar YKS'nin ilk oturumunu değerlendirdi: Sürenin uzatılmış olması avantaj sağladı

Uzmanlar YKS'nin ilk oturumunu değerlendirdi: Sürenin uzatılmış olması avantaj sağladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS)ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) tamamlandı. Uzmanlar göre, matematik ve Türkçe testlerine ilişkin sorularda üst düzey düşünme becerilerini ölçen soru yapıları kullanıldı. Derslerde günlük hayatla bağlantılı konulardan oluşmuş bir sınav hazırlandı. Analiz yapma, akıl yürütme, yorum yapma gibi üst düzey düşünme becerileri gerektiren sorularla vardı. Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri testlerinde ise temel bilgi ve becerileri ölçen sorular yer aldı. TYT oturum süresinin 30 dakika uzatılmış olması öğrencilerin tüm soruları görebilmesi için avantaj sağladı

Uzmanlar YKS'nin ilk oturumunu değerlendirdi: Sürenin uzatılmış olması avantaj sağladı

Bahçeşehir Koleji bölüm başkanları YKSnin ilk oturumu TYTyi değerlendirdi. Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Tuğba Aktaş, Türkçe testinin bütününe baktığımızdadil bilgisi sorularının kavrama düzeyinde, paragraf sorularının ise üst düzey düşünme becerilerini ölçen uygulama ve analiz düzeylerindeki sorulardan oluştuğu görülmüştür.2019 TYTde 12 adet olan dil bilgisi soruları, 2020 TYTde 7ye indirilmiştir. Bu sorulardan yazım ve noktalama; geçen sene olduğu gibi 2 yazım, 2 noktalama konusundan oluşurken geriye kalan 3 dil bilgisi sorusu karma ek bilgisi, sıfat tamlaması ve cümle ögesinden oluşmaktadır. Bu başlıklar ortaöğretim programı kazanımlarıyla örtüşmektedir dedi.

 PARAGRAF SORULARI BİRDEN FAZLA OKUNMAYI GEREKTİRİYORDU

Aktaş, Paragraf sorularında geçen senelerde ağırlıklı olarak günlük hayattan ve tarihten sorular sorulmuşken bu senenin paragraf soruları, bilimsel bakış açısına, felsefik ve sosyolojik yaklaşımlara dayanan; çoğunluğu soyut kavram ve konulardan oluşan, bu sebeple metin güçlüğü açısından birden fazla kez okuma ihtiyacı gerektiren içeriklerden oluşmaktadır. Bununla birlikte YKS sınav sistemiyle tanıştığımız 2 cümle verip bu cümleleri birleştirme ve röportaj şeklinde paragraf tamamlama sorularına bu sınavda hiç yer verilmemiştir. Genel itibarıyla soyut veeleştirel düşünme ile okuma becerileri gelişmiş, günlük hayatında bilimsel metin okuyan gençlerin zamanı daha iyi kullanabileceği bir sınav olduğunu söylemek mümkündür diye konuştu.

Matematik Bölüm Başkanı Taner Kayış ise, Temel matematik testindeki sorular, üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik hazırlandığı için soruların çözümleri işlem yoğunluğu olarak değil ama anlayabilme açışından zaman sıkıntısı yaşatan sorulardan oluşmaktadır. ÖSYM geçen yıllarda olduğu gibi matematik sorularında ezberci mantıktan uzak, tamamıyla okuduğunu anlayıp yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav hazırlamıştır. Verilen bilgileri doğru yorumlayan öğrenciler, kısa bir işlemle sonuca ulaşmışlardır. Geçen yıllarda yapılan TYT sınavlarında olduğu gibi temel matematik testinde soru çözümünde gerekli olan formül, öncülde verilmiştir ifadelerini kullandı.

ÇOK OKUYAN ÖĞRENCİ BAŞARIYA ULAŞACAKTIR

Kayış, Matematik soruları, 9 ve 10. sınıf kazanımlarından sorulmuştur. 10. sınıf kazanımlarına ait 4 soru vardır. 9. sınıf kazanımlarından sorulan problem soruları (14 adet) görsellik içermemekle beraber işlem becerisinden çok, okuduğunu doğru anlayıp yorumlama becerisini kullanmaya dönüşmüştür. Diğer sorular ise modelleme ve hikâyeleştirme kurgusuyla hazırlanmıştır. Çok okuyan, muhakeme becerisi yüksek öğrencilerin başarıya ulaşacakları bir sınav olduğunu söylemek mümkündür dedi.

Sınavda, soru kalıplarını ezberleyip sonuca gitmeye çalışan öğrenciler değil, temel matematik bilgisi olup bu bilgiyi yorumlayabilen öğrencilerin başarılı olabileceğini söyleyen Kayış, TYTde çıkan 10 Geometri sorusunun tamamı 9 ve 10.sınıf öğretim programı kapsamında yeni nesil Geometri sorularından oluşmaktadır. Tüm sorularda öğrencinin geometrik düşünme becerilerine sahip olması beklenmiştir.Klasik geometri soru tarzına alışmış olan öğrencilerin çok zorlanacağı ancak yeni nesil geometri sorularına aşina olan öğrencilerin rahatlıkla yapabileceği bir sınav olmuştur diye konuştu.

Fizik Bölüm Başkanı Rafet Sayar da, TYT fizik soruları 9 ve 10.sınıf öğretim programına ait olan kazanımları içeren günlük hayattan yaşamsal örnekler ile ilişkilendirilerek oluşturulmuştur. Bu yılki TYT fizik soruları geçen yılın sorularına ve MEB tekrar testlerine benzer olarak hazırlanmıştır. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da sınav da yine matematiksel işlem gerektirmeyen sorular yer almıştır. Sınav soruları, konuya dair muhakeme yapılması amaçlanmış olan hikâyeleştirilmiş yeni nesil soru tiplerini içermektedir. Geçen yıl Fizik testindeki soruların 4 tanesi 9.sınıf konularından sorulmuşken bu yıl 9. Sınıf konularından sorulan soru sayısı 2ye düşürülmüştür.Bununla birlikte 10.sınıf konularından 3 soru sorulmuşken bu yıl 10. Sınıf konularından sorulan soru sayısı 5e çıkarılmıştır. Sınavda kazanım dışı soru bulunmamaktadır.Genel olarak öğrencilerin fizik sorularını temel bilgileri yorumlayarakrahatlıkla çözebileceğini söyleyebiliriz ifadelerini kullandı.

Kimya Bölüm Başkanı Yasemin Keskin Çinkaya ise, Kimya soruları, kısa metinli, açık ve net olması sebebiyle geçen yılın TYT Kimya sorularıyla benzerlik göstermektedir.7 adet TYT Kimya sorusunun dört tanesi 9.sınıf, üç tanesi de 10.sınıf kimya kazanımlarını ölçmeye yöneliktir. Sorular MEB kazanımlarına uygundur. Sorular bilgi ve kavrama düzeyindedir. Öğrencilerin çözerken zorluk çekebileceği, çözümü uzun zaman alan, yeni nesil kimya soruları olarak nitelendirilenyoğun matematik işlem becerisi gerektirecek sorulara yer verilmemiştir dedi.

BİYOLOJİDE SORULAR NET VE ANLAŞILIRDI

Biyoloji Bölüm Başkanı Melike Kılıç da Biyoloji testinde 9. sınıf öğretim programına ait, DNAnın özellikleri ve canlılardaki işlevleri, bitki ve hayvan hücrelerinin karşılaştırılması, canlıların sınıflandırılması konularından birer soru, 10. sınıf öğretim programına ait, kalıtım, eşeyli üreme ve Türkiyenin biyoçeşitliliği konularından birer soru sorulmuştur. Sorular ortaöğretim programı kazanımlarına uygun olup, net ve anlaşılır özelliktedir. Genel olarak sınava disiplinli bir şekilde hazırlanan her öğrencinin kolaylıkla çözebileceği nitelikte ve bilgiyi ölçen sorulardan oluşan bir test olduğu söylenebilir. Türkçe-Matematik alanındaki öğrencilerin de çözebileceği nitelikte sorular bulunmaktadır. Sınav süresinin uzatılması bu öğrenci grubunun da sorulara zaman ayırabilmesi açısından avantaj sağlamış olabileceği düşünülmektedir diye konuştu.

TARİH SORULARI ORTA ZORDU

Tarih Bölüm Başkanı Kahar Alkan ise, Tarih soruları, 2019 TYT soru dağılımı ve öğretim programı kazanımlarıyla paralellik göstermektedir. Sorular yayımlanan benzer sorular ve ÖSYMnin soru tarzı doğrultusunda oluşturulmuştur. 9 ve 10. Sınıf öğretim programına ait iki soru yorum ve çıkarım yapmayı gerektiren uygulama düzeyinde, 11. Sınıf öğretim programından sorulan bir sorubilgi düzeyinde yer almaktadır. 12. Sınıf konularını içeren soruların ayırt etme gücü yüksek olduğundan bu soruları, konulara hâkim olan bunun yanında da çıkarım yapabilen öğrencilerin çözebileceği düşünülmektedir.9. Sınıf öğretim programından; İlk ve Orta Çağlarda Türk Dünyası ünitesinden bir soru, 10. Sınıf öğretim programından; Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Türkiyesi ünitesinden bir soru, 11. Sınıf öğretim programından;Devrimler Çağında Değişen Devlet-Toplum İlişkileri ünitesinden bir soru, 12.Sınıf öğretim programından;20. Yüzyıl Başlarında Osmanlı Devleti Millî Mücadele ünitelerinden birer soru gelmiştir. Genel anlamda testin bütününe baktığımızda zorluk derecesinin orta düzeyde olduğu söylenebilir ifadelerini kullandı.

KONU TEKRARI YAPAN RAHAT ÇÖZERDİ

Coğrafya Bölüm Başkanı Ümit Soykan da, Coğrafya TYT soruları 9. ve 10. Sınıf öğretim programındaki kazanımlarından hazırlanmış, ünitelere orantılı olarak dağıtılmıştır. 9. Sınıf seviyesinden iki, 10. Sınıf seviyesinden ise üç soruya yer verilmiştir.ÖSYMnin 2020 yılında gerçekleştirilecek TYT ve AYT sınavlarına esas kazanım açıklaması doğrultusunda, konu dağılımına dikkat edildiği öğretim programı dışı soru olmadığı görülmektedir. Soruların kurgusu öğrencilerin daha önceki yıllarda karşılaştıkları soru kurgularıyla benzer özelliktedir. Bazı soruların birden fazla kazanımı ölçecek şekilde hazırlandığı, örneğin karstik göllerle ilgili sorunun hem dış kuvvetlerhem kayaçlar hem de göl çeşitleri konularını irdelediği görülmektedir.Sınavın, düzenli olarak çalışan ve konu tekrarı yapan öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği, açık net ve anlaşılır, genel olarak orta zorluk düzeyinde sorulardan oluştuğunu söyleyebiliriz dedi.

PARAGRAFLARI DİKKATLİ OKUMAK GEREKİYORDU

Felsefe Bölüm Başkanı Filiz Yıldırım da, Felsefe soruları; 2020 öğretim programı kazanımlarına uygun olarak hazırlanmış olup her üniteden bir soru çıkmıştır.5 soru da paragraf sorusu olarak oluşturulmuş fakat okuduğunu anlama dışında paragraf ve seçeneklerin içerisinde felsefi terimlere de yer verilmiştir. 2019 TYT felsefe sorularında paragraf anlaşılmasa bile öğrenciler seçeneklerden yola çıkarak doğru cevaba ulaşılabilmekteydi. 2020 felsefe sorularında çeldiriciler birbirine çok yakın olduğu için öğrencilerin seçenekleri elerken alan bilgilerini de ortaya çıkarmaları gerekmektedir. 2019 TYT sorularında olduğu gibi paragraflar Türkçe dersi paragraf sorularına yaklaştırılmış olup kitap okuyan, okuduğunu anlayabilen, eleştirel düşünebilen öğrencilerin yapabileceği düzeyde sorulardır.  Bu da demektir ki TYT Felsefe sorularının doğru çözülebilmesi için öğrencilerin paragrafları dikkatli bir şekilde okumaları, okudukları ile alan bilgilerini sentezlemeleri, çeldiricileri eleyebilmek için çok dikkatli davranmaları gerekmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden muaf olan öğrencilerin çözmesi gereken felsefe soruları da aynı şekilde kazanımlara uygun olarak hazırlanmış hem öğretim programı bilgisine hâkim olma, hem de yorum yapabilme yeteneğini beraberinde getirmektedir diye konuştu.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler