Geri Dön
EğitimYapım Ve Çekim Ekleri Nelerdir? Özellikleri Ve Örnekleri

Yapım Ve Çekim Ekleri Nelerdir? Özellikleri Ve Örnekleri

Sonuna getirildiği kelimelerin hem anlamını hem de türünü değiştiren eklere yapım eki denir. Örneğin yapım eklerinden biri olan ''et'', isimden fiil yapar. (Göz - Gözetlemek) -Ek ve -Ak ekleri ise fiilden isim yapmak için kullanılır. Örneğin: (Yat - Yatak) Yapım ve çekim eklerini örnek kelimeler ile birlikte detaylı bir şekilde derledik.

Yapım Ve Çekim Ekleri Nelerdir? Özellikleri Ve Örnekleri

Çekim ekleri kelimelerin anlamını değiştirmez. Kelimeler arasında anlamca bağlantı kurmak ve tekil sözcükleri çoğul yapmak için çekim ekleri kullanılır.

Yapım ve Çekim Ekleri

1- Yapım Ekleri

Fiilden İsim Yapan Yapım Ekleri

Yırt - Yırtmaç - (-maç eki)
Unut - Unutkan (-kan eki)
Savur - Savurgan (-gan eki)
Yık - Yıkıcı (-ıcı eki)
Sark - Sarkıt (-ıt eki)
Bulan - Bulantı (-tı eki)
Yit - Yitik (-ik eki)

İsimden Fiil Yapan Yapım Ekleri

Fiş - Fişlemek (-le eki)
Bit - Bitlenmek (-len eki)
Sız (Sızı) - Sızlanmak (-lan eki)

Fiilden Fiil Yapan Yapım Ekleri

Bıkmak - Bıktırmak (-tır eki)
Yatmak - Yatırmak (-ır eki)

İsimden İsim Yapan Yapım Ekleri

Portekiz - Portekizce (-ce eki)
Söz - Sözlük (-lük eki)
Kekre - Kekremsi (-emsi eki)
İki - İkinci (-inci)

Çekim Ekleri

1- Çoğul Ekleri

(-ler - lar)

Ağaç - Ağaçlar
Kiremit - Kiremitler
Medrese - Medreseler
Kupon - Kuponlar

2- İsmin Hal Ekleri

A- Belirtme Eki

Şu boya ''kutusunu'' bana uzatır mısın?
Masanın üstündeki ''kalemi'' sen mi aldın?

B- Yönelme Eki

Ben ''sana'' bu iş olmaz demiştim.
Adam çıkış ''kapısına'' doğru yöneldi.

C- Bulunma Eki

Ben eskiden küçük bir ''kasabada'' yaşıyordum.
Kitabımı arkadaşımın ''evinde'' unutmuşum.

D- Ayrılma Eki

Bir daha ''ondan'' haber alamadık.
İş ''yerinden'' çıkar çıkmaz yanına uğrayacağım.

3- Eşitlik Eki:

Kelimelerin sonuna getirilen -ce eki eşitlik eki olarak kullanılır.

''Bence'' bu yaptığınız hiç doğru bir davranış değil.
''Kendimce'' bir şeyler yapmaya çalışıyorum işte.

4- İyelik Eki:

''Odanın'' anahtarı sende mi?
Biz eskiden şu ''sokağın'' sonundaki evde yaşıyorduk.
''Telefonun'' bataryası bozulduğu için şarj olmuyor.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler