Geri Dön
EğitimYaşama Hakkı Nedir, Neden Önemlidir? Yaşama Hakkı Örnekleri Nelerdir?

Yaşama Hakkı Nedir, Neden Önemlidir? Yaşama Hakkı Örnekleri Nelerdir?

Modern insanın pek çok alanda en temel bilgilere sahip olması beklenir. Bunların başında da hak ve ödevleri, görevleri gelmektedir. Günlük hayatta sık sık rastlanılan "eğitim hakkı, sosyal haklar, emeklilik hakkı veya çalışma hakkı" gibi hakların yanında yaşam hakkı da en tmel bir haktır. Bu konu elbette merak uyandırmakta ve araştırma konusu olmaktadır. İşte yaşama hakkı nedir, neden önemlidir, yaşama hakkı örnekleri ve konu hakkında çok daha fazlasını sizler için derledik.

Yaşama Hakkı Nedir, Neden Önemlidir? Yaşama Hakkı Örnekleri Nelerdir?

Evrensel insan haklarından en önemlisi ve temeli "yaşam hakkı"dır. Demokratik ülkelerin Anayasaları ile de güvence altına alınmış vazgeçilmez bir insan hakkıdır. Kısaca, insanın "öldürülemezliği hakkı" olarak tarif edilebilir.

 Yaşama Hakkı Nedir, Neden Önemlidir?

 Günümüz modern toplum ve devletlerinde mutlak olarak kabul edilmiş bir hak olan "yaşam hakkı" vazgeçilmez, dokunulmaz haklardandır. Yaşam hakkı, özellikle Fransız İhtilali ile birlikte tüm dünyada yaygınlaşan ve devletlerin yasaları veya Anayasaları ile de güvence altına alınan en temel ve önemli bir insan hakkıdır.

 İnsan hakları arasında en temel, dokunulamaz ve vazgeçilmez hakların başında "yaşam hakkı"nın gelmesi son derece anlaşılır bir durumdur. Çünkü kişi ancak hayatta ise ve yaşamı güvence altında bulunuyorsa diğer haklarından da yararlanabilir. Var olabilmek ancak teminat altına alınmış "yaşam hakkı "ile olanaklıdır. Bu hakkı güvence altına alınmış olan birey daha sonra eğitim, çalışma, düşüncesini açıklama ve benzer diğer haklarını kullanabilir.

 Yaşama Hakkı Örnekleri Nelerdir?

 Temel haklar ve özgürlükler uluslararası sözleşmelerde de ayrıntılı biçimde yer bulmuştur. Zaten yaşam hakkı tüm bu hakların uygulanabilmesinin koşulu durumundadır. Örneğin, 1950 tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi "yaşam hakkı"na ilk başta yer vermiştir. Yaşam hakkı denilince bu hakkın neleri kapsadığına bakmak gerekir:

Kişi kendini öldüremez.

Başkası bireyi öldüremez.

Devlet kişileri öldüremez.

Toplum kişiyi öldüremez.