Geri Dön

Zarf Nedir, Nasıl Bulunur? Zarflar Kaça Ayrılır? Örnekler İle Kısaca Konu Anlatımı

Dilimizde tüm konular birbirleri ile bağlantılı ve önemli konulardır. Bunlardan birisi de zarflardır. Zarflar günlük hayatta pek çok kişi tarafından kullanılsa da kelime anlamı pek bilinmemektedir. Peki Zarf nedir, nasıl bulunur? Zarflar kaça ayrılır? Örnekler ile kısaca konu anlatımını sizlere detaylıca açıkladık.

Zarf Nedir, Nasıl Bulunur? Zarflar Kaça Ayrılır? Örnekler İle Kısaca Konu Anlatımı

Zarflar sıfatları, fiilimsileri ve fiilleri yer yön ve durum soru yönü ile belirten sözcüklerdir. Zarflar cümle içerisinde farklı çeşitleri ile kullanılabilir.

 

 Zarf Nedir?

 

 Fiillerin, sıfatların ve kendi türünün yani zarfların durumunu anlatan, gittikleri yönü işaret eden, yaşadıkları zamanı belirten ve miktar bakımından belirten sözcüklere zarf denir. Ayrıca bütün bunları soru olarak da sorabilir. 

 

 Zarfların dilimizde yeri ve önemi çok büyüktür. İnsanlar günlük konuşma ve yazışmalarda sıklıkla sözcükleri zarf olarak kullanmaktadır. Zarfları diğer sözcüklerden ayırmak için diğer kelimeler ile olan ilişkisinin incelenmesi gerekir. 

 

 Zarflar kelime olarak tek başına kullanıldıkları zaman zarf olma özelliğinden çıkar ve isimleşirler. Ayrıca zarflar kesinlikle isim çekim eklerini alamazlar. İsim cümlelerinde ise zarflar sıfat olarak kullanılır. 

 

 Zarf Nasıl Bulunur?

 

 Cümle içerisinde zarları bulmak oldukça kolaydır. Cümlede zarf olan kelimeyi bulmak için bazı sorular sorulabilir. Bunlar; nasıl, ne zaman, nereye, ne kadar sorularıdır. Bu sorulardan alınan cevap olan kelime cümle içerisinde zarf olarak kullanılan kelimedir.

 

 Zarflar Kaça Ayrılır?

 

 Zarflar kendi arasında 5 çeşide ayrılmaktadır. Zarf çeşitleri; durum zarfı, zaman zarfı, yer ve yön zarfı, azlık-çokluk zarfı ve soru zarfıdır. Zarf çeşitlerini özellikleri ile şu şekilde belirttik;

 

 - Durum Zarfı: durum zarfları fiillerin nasıl yapıldıklarını gösteren zarflardır. Böylece fiile nasıl sorusu sorularak durum zarfı bulunabilir.

 

 - Zaman Zarfı: Yapılan eylemlerin yapılma zamanını gösteren sözcükler zaman zarfı olarak bilinmektedir. Fiillere ne zaman sorusu sorularak zaman zarfı bulunabilir.

 

 - Yer-Yön Zarfı: Fiilleri yer ve yön olarak belirten ve fiillerin yöneldiği yönleri gösteren kelimelere yer-yön zarfı denir. Yer yön zarflarından en çok kullanılan kelimeler içeri, dışarı, yukarı, aşağı, geri ve öte kelimeleridir. Fiillere nereye sorusu sorularak yer ve yön zarfları bulunabilir.

 

 - Miktar Zarfı: Cümle içerisinde kullanılan fiilleri miktar bakımından etkileyerek onların miktarını gösteren zarflardır. Fiillere ne kadar sorusu sorularak cümle içinde miktar zarfını bulmak mümkündür.

 

 - Soru Zarfı: Fiilin zamanını, sebebini ve miktarını soru yolu ile soran sözcüklere soru zarfı denir. 

 

 Örnekler İle Kısaca Konu Anlatımı

 

 - Buraya kadar nasıl geldin?

 Bu cümlede nasıl kelimesi soru zarfı olarak kullanılmıştır.

 

 - Bebeğini çok uyuttun.

 Çok kelimesi burada miktar zarfı olarak kullanılmıştır. Ne kadar sorusu sorularak miktar zarfı bulunmaktadır.

 

 - Dışarı çıkacağım.

 Fiile sorulan nereye sorusu ile dışarı kelimesi cevabı alınır. Böylelikle dışarı kelimesi yer yön zarfıdır. 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber