Geri Dön

EÜAŞ'ın elektrik enerjisi ve kapasite satışı yönetmeliğinde değişiklik

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) tarafından belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisi veya kapasitesinin bir kısmı, organize toptan elektrik piyasalarına arz edilecek.

EÜAŞ'ın elektrik enerjisi ve kapasite satışı yönetmeliğinde değişiklik

EÜAŞ Elektrik Enerjisi ve Kapasite Satış Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetim kurulu onayıyla belirlenecek usuller ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, portföy dahilinde yer alan elektrik enerjisinin veya kapasitesinin bir kısmı, organize toptan elektrik piyasalarına arz edilecek.

Portföy dahilinde, yönetim kurulunca belirlenecek miktar ve koşullardaki elektrik enerjisi, ilgili kanunun hükümleri çerçevesinde ikili anlaşmalar ile toptan satış tarifesi üzerinden dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satılabilecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı, ilgili kurum veya kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere, faaliyetleriyle ilgili, EÜAŞ'a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve yönetim kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ve EÜAŞ tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere tam tedarik kapsamında elektrik enerjisi satışı yapılabilecek.

Ayrıca, iletim sistemi kayıpları için ikili anlaşmalar ile Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) ve kanunda tanımlanan mevcut sözleşmeler kapsamında ilgili müşterilere elektrik enerjisi satışı yapılabilecek.

Yönetim kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi veya kapasitesinin ikili anlaşmalarla dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketlerine satışı özel hukuk hükümlerine tabi olacak.

EÜAŞ'ın portföyünde yer alan elektrik enerjisinin ihalesiz satışı çerçevesinde, EÜAŞ, satıcı taraf olarak Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde düzenlenen uzlaştırmaya esas ikili anlaşma bildirimlerine ilişkin kurallara uygun şekilde piyasa işletmecisine bildirim yapacak.

EÜAŞ'a elektrik enerjisi alma talebinde bulunan ve yönetim kurulunca uygun görülen diğer kamu kurum ve kuruluşları ile kurum tüzel kişiliği bünyesinde yer alan serbest tüketicilere ihalesiz elektrik enerjisi satışı çerçevesinde, EÜAŞ, serbest tüketicilerini piyasa katılımcısı portföyüne kaydettirecek.

İhaleli satış

Yönetim kurulunun onayıyla belirlenen miktarda elektrik enerjisi veya kapasite satışı için EÜAŞ, ihaleler düzenleyebilecek. Teknik şartnamede başka bir koşul belirtilmediği takdirde, ihalelerde istekli tarafından verilebilecek minimum teklifi tanımlamak için satışa esas elektrik enerjisinin portföy ağırlıklı maliyet ortalamasından düşük olmamak üzere uygun gelir beklentisi oluşturacak şekilde rezerv fiyat veya ihale modeline bağlı olmak üzere rezerv fiyatı koruyacak diğer limitler belirlenecek.

Yönetim kurulunca belirlenecek miktarda elektrik enerjisi veya kapasite satışı için EÜAŞ fiyat-miktar/kapasite ihaleleri düzenleyebilecek. Elektrik enerjisi satışı için de EÜAŞ ilgili satış dönemine esas piyasa takas fiyatına endeksli ihaleler düzenleyebilecek. Kapasite satışı için ise EÜAŞ, TEİAŞ'ın açacağı kapasite ihalelerine de katılabilecek.

Ayrıca, elektrik enerjisi ve kapasite satış kanalları, satışa ilişkin uygulamalar ile miktar ve fiyat belirleme hususlarında yönetim kuruluna teknik analizler sağlamak üzere kurul onayıyla teknik komite kurulacak.

Bolu TEM Otoyolu trafiği bayramın son gününde rahatladıBayram tatilinin son gününde memleketlerine giden vatandaşların geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanan Bolu TEM Otoyolu İstanbul yönünde trafik akıcı şekilde devam ediyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber