EkonomiKayıtlı İstihdama Geçiş Programı'ndan 460 firma ve 3 bin 501 çalışan yararlandı

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programı'ndan 460 firma ve 3 bin 501 çalışan yararlandı

07.12.2020 - 11:19 | Son Güncellenme:

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İstihdama Geçiş Programı'ndan (KİGEP) 460 firma ve 1856'sı Suriyeli olmak üzere 3 bin 501 çalışan yararlandı.

Kayıtlı İstihdama Geçiş Programından 460 firma ve 3 bin 501 çalışan yararlandı

Geçici koruma sağlanan Suriyeliler ile göç ettikleri bölgelerdeki vatandaşların ekonomik olarak güçlendirilmesini, istihdam desteği yöntemiyle işveren ve çalışanlara "kayıtlı çalışma kültürünün" kazandırılmasını amaçlayan KİGEP, kayıt dışı istihdamla mücadeleye devam ediyor.

Haberin Devamı

İstanbul, Bursa, Adana, Hatay ve Konya'da, Türk ve Suriyeli çalışanların kayıtlı istihdama geçişini desteklemek için hayata geçirilen programdan, 1856 Suriyeli olmak üzere toplam 3 bin 501 çalışan yararlandı.

Tekstil, imalat, inşaat ve hizmet sektörleri başta olmak üzere farklı sektörlerdeki 460 firmanın da faydalanıcısı olduğu KİGEP'ten işletmelere, nisan 2019 - ocak 2020 döneminde toplam 13 milyon lira kaynak aktarıldı.

Program kapsamında, yanında Türk ya da Suriyeli işçi çalıştıran işverenlere aylık sigorta prim bedeline karşılık, çalıştırdığı her işçi için en fazla 6 ay süresince 950 lira ödeme yapıldı. İşçilerin çalışma izni başvuru ücreti de program bütçesinden karşılandı.

Programdan yararlananlar istihdama daha fazla katkı verdi 

Haberin Devamı

KİGEP'in 1. Faz etki analiz raporu, Prof. Dr. Fuat Oğuz, Dr. Koray Göksal, Dr. Serpil Oğuz ve Dr. Muhiddin Şahin tarafından kaleme alındı. Rapora göre, programdan yararlanan firmaların genel istihdam artış oranı, bulundukları sektörlerdeki işletmelerin artış oranını geçti. Aynı sektörlerdeki işletmelerin çalışan sayısı, Kovid-19 öncesi dönemde yüzde 4,5 artarken, KİGEP desteğinden yararlanan işletmelerin çalışan sayısı ise yüzde 20,5 arttı.

KİGEP'ten faydalanan tüm işletmelerde bu yılın mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, ortalama kadın çalışan sayılarında artış görüldü. En fazla artış, yüzde 56 ile mikro ve küçük işletmelerin ortalama kadın çalışan sayısında oldu.

Program sayesinde Türk çalışanların yüzde 41'inin, Suriyeliler ile çalışmaya başladıktan sonra, birlikte çalışmak konusundaki düşüncelerinin daha olumlu yönde değiştiği gözlendi. Bunun yanında, program Suriyeli çalışanların, dil, mesleki bilgi, iş disiplini ve performansını olumlu etkiledi.

Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınmasına katkı sağlayan program, "KİGEP Plus" adıyla Ankara, Mersin, Gaziantep, Şanlıurfa, İzmir ve Manisa'da da uygulanmaya başlandı.