Geri Dön
EkonomiTohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları artık elektronik olacak

Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları artık elektronik olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tohumculuk hizmetlerinde alan kontrolleri ve denetim yetkisi devri başvurularına ilişkin şartlar yeniden belirlendi. Yönetmelik kapsamındaki başvurular elektronik ortamda da yapılabilecek.

Tohumculuk hizmetlerinde yetki devri başvuruları artık elektronik olacak

Bakanlık tarafından hazırlanan, "Tohumculuk Hizmetlerinde Yetki Devri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 13 Ocak 2008 tarihli ve 26755 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikte yer alan "Tarım ve Köyişleri Bakanlığı" ibaresi "Tarım ve Orman Bakanlığı", "özel kontrolör" ibaresi "özel tohumluk kontrolörü" ve "resmi kontrolör" tanımı ise "resmi tohumluk kontrolörü" şeklinde değiştirildi.

Söz konusunu yönetmelik kapsamında yetki devri başvurularında aranan belgeler de güncellendi.

Yapılan değişiklikler dahilinde, yetki devrinin gerçekleşmesi için yapılacak iş ve işlemlerle ilgili ücretler, ilgili mevzuat hükümlerine göre hizmeti veren döner sermaye işletmesinin ilgili hesabına peşin olarak yatırılacak.

Yönetmelik kapsamında yapılacak başvurular, ıslak veya elektronik imza ile imzalanarak doldurulan belgelerden oluşan eklerle, fiziki olarak veya elektronik ortamda yapılacak. Söz konusu yönetmelik kapsamındaki faaliyetlerin sunumunda, gerekli altyapının sağlanması halinde başvurular elektronik ortamda alınabilecek. Başka kurum ve kuruluşlar tarafından elektronik ortamda sunulan bilgi ve belgeler başvuruda bulunan kuruluştan talep edilmeyecek.

Söz konusu yönetmeliğin hükümlerini Tarım ve Orman Bakanı yürütecek.