Ekonomi Yabancı işgücü için danışma kurulu

Yabancı işgücü için danışma kurulu

07.04.2024 - 07:01 | Son Güncellenme:

Türkiye’nin uluslararası işgücü ile ilgili temel stratejilerinin belirlenmesi için “Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu” görev yapacak.

Yabancı işgücü için danışma kurulu

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Uluslararası İşgücü Danışma Kurulu; Türkiye’nin uluslararası işgücü ile ilgili temel stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak, bu alana ilişkin ulusal ve uluslararası gelişmeleri ve uygulamaları izleyerek Türkiye’nin ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerine duyarlı sektörel ve bölgesel önceliklerine uygun öneriler geliştirmekle görevli olacak. Kurul; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığının ilgili bakan yardımcıları ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı Başkan Yardımcısı ve Uluslararası İşgücü Genel Müdürü’nden oluşacak. Toplantı gündemine göre ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu temsilcileri kurula davet edilebilecek. Kurulun sekretaryası, Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.