Geri Dön
EkonomiYavaş internete cezasız iptal

Yavaş internete cezasız iptal

Telefon ve internet sözleşmelerinde yeni düzenlemeler yürürlüğe girdi. Buna göre, aboneye taahhüt edilen internet hızının sağlanamaması halinde sözleşme ceza ödemeden feshedilebilecek. Abone onayı gerektiren işlemler için ayrı ayrı onay alınacak, taahhütname süreleri 24 ay ile sınırlandırılacak. Tüketicinin şikayeti üzerine işletmecilerle yapılan sözleşmeler değiştirilebilecek.

Yavaş internete cezasız iptal

Mithat Yurdakul - Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Tüketici Hakları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, telefon ve internet gibi araçlarda abone onayı gerektiren tüm işlemler için ayrı ayrı onay alınacak. “Bu kampanyaya üye olursanız … kampanyasını da onaylamış sayılırsınız” teklifi ile toptan onaylama yapılamayacak. Bu şekilde, kişilerin habersiz olarak tarife, platform üyeliklerinin önüne geçilmiş olacak. Kısa mesaj, mobil uygulama, SİM onayı gibi yöntemlerle verilen abone onayları, işletmeci üzerinden çevrimiçi olarak kontrol edilebilecek. Birden fazla telefon hattı olanlar, diğer hatlarının işlem yetkilerini sınırlandırabilecek. Kimlik kartı ile yapılabilecek usulsüzlüklerin önüne geçmek için, çipli kimlik kartı veya çipli pasaport ile yapılan işlemlerde belgelerin fotokopisi istenmeyecek.

İki yıl sınırı

Hizmet sağlayıcı ile abonelik sözleşmesi yapıldığında, tüketiciye anlaşılabilir bir sözleşme örneği kağıt üzerinde ya da elektronik ortamda verilecek, hangi koşullarda sözleşmenin bozulduğu ve cayma bedelleri konusunda abone bilgilendirilecek. Sözleşmelerde tüketici şikayetleri için müşteri hizmetleri dahil irtibat bilgileri, tarifenin adı, modem kira bedeli, kullanım miktarı sınırlı hizmetler için kota bilgisi, internet hizmetinde veri hızları ve sözleşmenin feshi halinde ödenecek tutarlar yer alacak. İnternet ve platform aboneliklerinde taahhütname süresi 24 ayı geçemeyecek. Taahhüdü bitip standart fiyattan faturalandırmaya başlanan tüketici, ilgili şirket tarafından bilgilendirilecek.

Hız kriteri

Hizmet sağlayıcının, sözleşme özetinde taahhüt ettiği internet hızını sağlayamaması halinde, vatandaşlar sözleşmelerini cezasız şekilde sözleşmeyi feshedebilecek. Tüketicinin gerçek internet hızının tespitinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından belirlenecek "Adrese Dayalı İnternet Hız Ölçümleri" esas alınacak. Vatandaşlar, e-Devlet üzerinden işletmecilerin abonelik tekliflerini karşılaştırabilecek. Paket, kampanya ve tarifeler aynı isimle tanıtılamayacak. Her paket tek bir isimle tanıtılacak ve olası kafa karışıklıklarının önüne geçilecek. Mevcut, kaldırılan ya da abone alımına kapalı, geçmiş tarifelerin tamamı işletmecilerin web sitelerinde yer alacak. Hizmetleri kısıtlanan abonelere, yeni ücret yansıtılmayacak. Fatura gönderimi tercihinde bulunmayan abonelere, kısa mesajla fatura bilgisi ve fatura linki gönderilecek. Aboneler son 1 yıllık fatura ve kullanım detaylarına ulaşabilecek. Telefon abonelerinin tarife dışı ücretli arama gerçekleştirmesi halinde, yansıtılacak ücretle ilgili bilgilendirme anonsu yapılacak. Abone, talep etmesi halinde anonsu kaldırtabilecek.

Şikayet üzerine sözleşme değişebilecek

BTK, resen veya şikayet üzerine, abonelik sözleşmelerini işletmecilerden isteyebilecek. BTK, işletmecilerle tüketiciler arasında kurulan abonelik sözleşmelerini inceleyecek ve değiştirilmesi gereken hususları işletmeciye bildirecek. İşletmeci, söz konusu değişiklikleri 15 gün içinde yerine getirecek, gerekirse ek süre isteyebilecek. İnternet hizmeti, abone kullanımının çok üzerindeyse tüketici bilgilendirilecek. Telefon aboneleri için sağlanan rehber hizmetlerinde, abonenin hangi bilgilerinin rehberde yer alacağı, bu bilgilerin sorgulama seçenekleri de sözleşmede onaylanacak. Numara ya da bilgilerinin sorgulanması seçeneklerini değiştirmek isteyen abone, işletmeciden talepte bulunabilecek.