Geri Dön
EmlakTapu Üstündeki Şerh Nasıl Kaldırılır?

Tapu Üstündeki Şerh Nasıl Kaldırılır?

Tapu işlemleri pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer almaktadır. Özellikle tapuya şerh konulması ve bu şerhin kaldırılması konusu günümüzde pek çok kişi tarafından araştırılmaktadır. Tapu üzerinde şerh kaldırmak mümkündür. Peki Tapu üstündeki şerh nasıl kaldırılır? Sizlere tapuda şerh kaldırılması işlemleri hakkında merak edilenleri detaylıca derledik.

Tapu Üstündeki Şerh Nasıl Kaldırılır?

Şerh kelime anlamı ile açmak ve ayırmak anlamlarına gelmektedir. Bir şeye şerh koymak o şeyi hakkında açıklamada bulunmak anlamını taşımaktadır. Bu işlem tapu üzerinde de geçerli olup tapudan şerh kaldırılabilir.

Tapuya Şerh Koymak Ne Demek?

Tapuya şerh koymak taşınmaz malın sahibinin hak sahipliğinin kısıtlanması için konulan uyarı niteliğindeki bir uygulamadır. Tapu kütüğünün şerhler bölümünde işlenen bu uygulama taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkı olduğunu da göstermektedir. 

Bunlar dışında tapu üzerine farklı niteliklerde şerhler de konulabilir. Önalım hakkı, geri alım hakkı, aile konutu şerhi veya satış vaadi gibi farklı özelliklerde şerhlerin konulması da mevcuttur.

Tapu Üzerinde Şerh Nasıl Kaldırılır?

Taşınmaz bir malın hak sahipliğinin kısıtlanması olarak tapu şerhi karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde pek çok kişi tapuya şerh konulma uygulamasını kullanmaktadır. Fakat bu şerhin kaldırılmasının nasıl yapılacağını bilememektedir. Tapuya konulan şerhin kaldırılması mümkündür.

Tapuya konulan şerhin kaldırılabilmesi için şerhi koyan kişilerin onay vermesi gerekmektedir. Türk Medeni Kanunun 683. maddesine göre malike tanınmış yetkileri kısıtlayıcı sonuç doğuracak biçimde tapu kütüğüne şerh düşülememektedir. Bu şekilde şerh konulması durumunda ise şerhin kaldırılması yine mümkündür. Fakat bu durumlarda şerhin kaldırılması için taraflardan birinin dava açması gerekmektedir. 

Tapu kütüğünde şerhler arasında satılamaz şerhi de yer almaktadır. Bu şerhin uygulanmasının amacı söz konusu olan taşınmazın başkasına devrinin yasaklanmasıdır. Burada 1086 sayılı Hukuk Usulü Mahkemeleri kanununda ihtiyadi dava açılmadan esas hakkında yetki ve görevli mahkemeden, dava açıldıktan sonra ise asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilmektedir. 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler