Geri Dön
GündemAile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılı 1. dönem tercih kılavuzu: E-Devlet tercih ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılı 1. dönem tercih kılavuzu: E-Devlet tercih ekranı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında istihdam yapacak. 2022 yılı Mayıs ayı için yapılacak istihdama yönelik tercih kılavuzu yayımlandı. Tercihler 12 Nisan itibariyle başladı. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Baknalığı tercih işlemleri nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2022 yılı 1. dönem tercih kılavuzu: E-Devlet tercih ekranı

Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında istihdam edilecek kişiler için kadro ve pozisyonlara yönelik tercih kılavuzu yayımlandı. Adaylar e-devlet sistemi üzerinden tercih yapabilecek.
Tercih işlemleri 27 Nisan 2022 saat 23.59'da sona erecek.

Kadro ve pozisyonlara yerleştirme Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kura ile yerleştirme usulüne göre yapılacak. Kuranın yapılacağı tarih ise henüz belli olmadı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sayfasından öğrenebileceklerdir.

TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak.

b) 18 yaşını tamamlamış olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

e) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaları,

Kılavuzda yer alan “İşçi” kadroları için; Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

g) Kılavuzda yer alan “kadroları” tercih edecek adaylar için; Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak. (Hangi görevin
devamlı yapılmasına, hangi akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.) Kılavuzda yer alan “pozisyonları” tercih edecek adaylar için; Görevlerini yapmalarına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engel ile engelli olmamaları. (Hangi görevin yapılmasına, hangi bedensel engel veya akıl hastalığının engel olacağına resmi sağlık kurullarından alınan raporların incelenmesi suretiyle ilgili kurumlar tarafından karar verilecektir.)


h) Tercih edilecek kadro veya pozisyonlar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak