Geri Dön
Gündem'Bakım emeği'nde cinsiyet eşitsizliği

'Bakım emeği'nde cinsiyet eşitsizliği

BM Kadın Birimi'nin verilerine göre çocuk, yaşlı, hastaya bakım ve ev işleri olarak özetlenen 'bakım emeği'ne kadınlar günde 4.7 saatini, erkekler ise 1.7 saatini harcıyor. Emeğinin karşılığını alamayan kadın sosyal güvenceden de mahrum...

'Bakım emeği'nde cinsiyet eşitsizliği

Önder Yılmaz - BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi temsilcileri Duygu Arığ ve Gülbanu Dertli, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Alt Komisyonu'nda "Bakım Emeği Ve Ekonomisi" konulu sunum yaptı. BM temsilcilerinin paşlaştığı, verilere göre; küresel ölçekte kadınlar günde 4.7 saatlerini ücretsiz bakım ve ev işleri için harcıyor, erkeklerde ise bu rakam günde 1.7 saat. TÜİK'in zaman kullanım araştırması sonuçlarına göre ise Türkiye'de sadece çalışan kadınların ev içi bakım için harcadıkları zaman erkeklere göre 5 kat daha fazla.

% 42 İŞGÜCÜNE DAHİL DEĞİL

Kadınların ücretsiz olarak sağladıkları bakım hizmetinin küresel gayri safi yurt içi hasılaya 11 trilyon dolar katkı sağladığını kaydeden BM temsilcileri, bazı ülkelerde bunun yüzde 60'a kadar çıktığını söyleyerek, şu tespitlerde bulundu: "Kadınlar yarattıkları bakım ekonomisinin karşılığını alamamakta ve istihdama katılamadıkları için yoksulluğa mahkum olmakta, temel haklara erişimden ve sosyal güvenceden mahrum kalmakta. Küresel ölçekte çalışma çağındaki kadınların yüzde 42’si, ücretsiz bakım sorumlulukları yüzünden ücretli emek/iş gücüne dâhil değil. Bu rakam erkeklerde sadece yüzde 6.” Bakım hizmeti veren kadınların büyük kısmının da kayıt dışı çalıştığını vurgulayan temsilciler, istihdama giren kadınların da ücret eşitsizlikleri yaşadığını vurguladı.

KÜRESEL İTTİFAK ÇAĞRISI

BM Ekonomik Adalet ve Haklara İlişkin Nesiller Boyu Eşitlik Eylem Koalisyonu’nun 2026 yılına kadar, bakım ekonomisi için dönüştürücü müdahaleler öngördüğünü, hedef kapsamında BM Kadın Birimi’nin “bakım için küresel ittifak” girişimi başlattığını belirten temsilciler şöyle devam etti: “Bu ittifaka katılan ülkeler ittifakın öne çıkardığı ‘bakımın garantörü olarak devletin sorumluluğu, kamu yararı, bir hak olarak bakım ve bakım hizmetlerinin izlenip değerlendirilmesi’ şeklindeki dört ilkeyi benimsedikleri yönünde bir taahhütte bulunmakta. Bu ittifak, bakım ekonomisine yönelik olarak ülkeleri küresel çapta eyleme geçmeye çağırmakta. Biz, Türkiye’nin de bu ittifaka katılımı konusunda desteklerini rica etmekteyiz. Bölgemizde henüz üye ülke olmadığı için Türkiye’nin katılımı önemli olacak ve de lider rolü oynamamıza  hizmet edecektir.”