Gündem İlk adım atıldı! Dışişleri’nde ‘reform’

İlk adım atıldı! Dışişleri’nde ‘reform’

07.04.2024 - 06:48 | Son Güncellenme:

Hakan Fidan’ın MİT Başkanlığından bakanlığa geçmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı teşkilat yapılanmasında yapılması beklenen reformun ilk adımı atıldı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Türkiye’nin diplomaside küresel bir aktör haline gelmesi dikkate alınarak bakanlığın teşkilat yapılanmasında, dünyadaki gelişmelere paralel değişikliklere gidildi.

İlk adım atıldı Dışişleri’nde ‘reform’

Aydın Hasan - Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı hakkındaki kararnamede değişiklik yapan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi dün Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnamenin ağırlığını, Dışişleri Bakanlığı’nın teşkilat yapısında yapılan değişiklikler oluşturdu.

Haberin Devamı

SAVUNMA SANAYİİ GÖREVİ

Düzenleme ile dış ilişkilerin genişlemesi, her coğrafyada temsilin olması, güçlü diplomatik ağı yansıtacak bir merkezi yapılanma öngörüldü. Bakanlığın faaliyet alanlarının geliştirilmesi ve hizmet birimlerinin bu faaliyetlere uygun yapıda teşkilatlandırılması amaçlandı. Buna göre Genel Müdürlüklerin sayısı 36’ya çıkarıldı, bazılarının isimleri değiştirildi.

İkili siyasi işlerden sorumlu Genel Müdürlüklerin isimleri, İkili İlişkiler Genel Müdürlükleri olarak değiştirildi. İkili İlişkiler bünyesinde 16 genel müdürlük yer aldı. Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü’nün görev tanımı içinde savunma ve savunma sanayii konuları da yer aldı. Bu birimin görevleri arasında “Savunma ve sanayii ile ilgili konularda üçüncü ülkelerle ilişkilerin bakanlık içindeki koordinasyonunu yürütmek ve üçüncü ülkelerle savunma sanayii ilişkilerine dair konularla ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdümünü yapmak” da sayıldı.

Haberin Devamı

ARAŞTIRMA İSTİHBARAT OLDU

Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü’nün adı İstihbarat ve Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü olarak değiştirilirken, birimin görev alanı tanımında “Bakanlığın faaliyet ve görev alanına giren konulardaki istihbarat ihtiyacının karşılanması için ilgili istihbarat ve güvenlik kurumlarıyla ilişkileri yürütmek. Terörle mücadele, organize suçlar ve mali suçlar başta olmak üzere güvenlikle ilgili konularda bakanlık birimlerinin ihtiyaç duyduğu çalışmaları hazırlamak” ifadeleri kullanıldı.

LATİN AMERİKA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULDU

Amerika ile Latin Amerika genel müdürlükleri ayrılarak, Latin Amerika Genel Müdürlüğü kuruldu. Güney Asya Genel Müdürlüğü bünyesinden İran ve Irak konuları alınarak, İran-Irak Genel Müdürlüğü oluşturuldu. Orta Asya ve Türk Devletleri Teşkilatı Genel Müdürlüğü ihdas edildi. İnsani ve Teknik Yardımlar Genel Müdürlüğü, doğal afetler ve salgınlarla ilgili ikili ve çok taraflı işbirliği konularının eşgüdümünü yapacak. Türkiye’ye gelecek ve gönderilecek insani yardımları koordine edecek. Böylece Türkiye’nin çeşitli coğrafyalarda bölgesel kalkınma ve insani yardım konularında proaktif politikalarını yansıtacak uzmanlaşmış bir Genel Müdürlük teşkil edilmiş oldu.

Haberin Devamı

BİLİM DİPLOMASİSİ KURUMSALLAŞIYOR

Enformasyon Genel Müdürlüğü, Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi. Bakanlık Sözcülüğü, bakana bağlı ayrı bir birim olarak oluşturuldu. Uluslararası Arabuluculuk Genel Müdürlüğü ihdas edildi. Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürlüğü ile Göç Politikaları ve Vize İşlemleri Genel Müdürlüğü işlemleri gözden geçirildi. Vize ve göç işlemleri, tek bir Genel Müdürlüğün sorumluluk alanında toplandı. Bilim ve Teknoloji Politikaları Genel Müdürlüğü ile küresel düzeyde giderek yaygınlaşan bilim diplomasisinin kurumsallaştırılması amaçlandı. Düzenlemeye paralel olarak bakanlık kadrolarında da yeni atamalar gerçekleştirildi.

DÖNÜŞÜM SÜRECEK

Reform adımlarının bundan sonra devam edeceği ifade ediliyor. Bu çerçevede bakanlığın yurtdışı teşkilatlanmasının dönüştürülmesi, yeni bir yerleşkeye taşınılması gibi adımların da ilerleyen dönemde gerçekleştirileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

‘GÜÇLÜ DIŞİŞLERİ GÜÇLÜ İLİŞKİLER’

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, şu ifadelere yer verildi:

“Dışişleri Bakanlıklarınca yürütülen çalışmalar milli güvenlik sistemimizin bir parçası. Hem Bakanlığımızın hem de personelimizin güvenliğini sağlayacak yapılanmalar ve yenilikler, ülkemizin bekası için elzem. Bilgi güvenliği, personel güvenliği, fiziki güvenlik, hepsi bir bütünün parçası. Bir ayağında eksiklik, sistemsel zafiyet anlamına gelmektedir. Bu anlayışla sistemlerimizi gözden geçirmekte; teknik, fiziki, idari, personel açılarından kurumsal dönüşümümüzü yürütmekteyiz. Önümüzdeki dönemde tüm alanlardaki dönüşüm çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Dışişleri Bakanlığımızı daha da ileri taşımak ve devletimize yakışır bir kurumsal yapıya büründürmek için özveriyle ve tüm gayretlerimizle çalışacağız. Zira güçlü Dışişleri Bakanlığı, güçlü bir dış ilişkilerin olmazsa olmazıdır.”