Geri Dön
Gündemİçişleri Bakanlığı personel alımı 2022: İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı başvurusu başladı mı, şartlar ve branş dağılımı neler?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022: İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı başvurusu başladı mı, şartlar ve branş dağılımı neler?

İçişleri Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 3546 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Yayımlanan ilana göre 81 ilde görevlendirilmek üzere 14 farklı programa personel temini gerçekleştiriliyor. Başvuru kılavuzuna göre başvurular ise e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru şartları neler, kontenjan ve branş dağılımı açıklandı mı?

İçişleri Bakanlığı personel alımı 2022: İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 personel alımı başvurusu başladı mı, şartlar ve branş dağılımı neler?

Personel alımı ile ilgili son dakika gelişmeleri milyonlarca kişinin gündeminde. İçişleri Bakanlığı, KPSS ise farklı pozisyonlarda toplam 3 bin 546 personel alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular ise 17 Haziran günü başlıyor ve E-Devlet üzerinden alınıyor. İşte, İçişleri Bakanlığı personel alımı başvuru tarihleri...

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

KPSS puan ile İçişleri Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına başvurular 17-21 Haziran 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alınacak. “İçişleri Bakanlığı Aday Profil Bilgileri Düzenleme ve Sınav Başvuru” linki aracılığıyla e-Devlet üzerinden elektronik ortamda alınacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

1-4/B sözleşmeli personel olarak başvuruda bulunacak adaylardan aşağıdaki şatlar aranır,
(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
(b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartlar ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı’nda belirtilen şartlara sahip olmak,
(c) Son başvuru tarihi (21 Haziran 2022) itibariyle 18 yaşını doldurmuş veya Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almış olmak,
(ç) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
(d) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
(e) Erkek adaylar için askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
(f) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
(2) Sözlü sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1987 sonrasında doğanlar),
(3) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 60 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak kaydıyla başvuruda bulunanlardan, adayların yapmış oldukları tercih sıralamasına göre KPSS puan türü ve tercih edilen pozisyon unvanı esas alınmak suretiyle yapılacak olan KPSS puan sıralamasına göre ilan edilen pozisyon sayısının 5 katı adayın içerisinde bulunmak,
(4) Adaylar, başvuruda bulunurken ilanda belirtilen şartları taşımak kaydıyla en fazla 3 adet yer(merkez/taşra) ve/veya pozisyon unvanı için tercihte bulunabileceklerdir. Adayların başvurularının değerlendirilme işlemleri yapmış oldukları tercih sıralaması göz önünde bulundurularak KPSS puanı en yüksek adaydan başlamak üzere 5 katı aday arasına girebildikleri sadece bir yer ve unvan için yapılacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KONTENJAN VE BRANŞ DAĞILIMI