Gündem Kentsel dönüşümün yol haritası

Kentsel dönüşümün yol haritası

02.03.2023 - 07:00 | Son Güncellenme:

Kahramanmaraş’ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin 11 ilde yol açtığı yıkım, kentsel dönüşüm çalışmalarını tekrar gündemin ilk sıralarına taşıdı.

Kentsel dönüşümün yol haritası

ASLIHAN ALTAY KARATAŞ Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem tehdidi altındaki şehirlerin tamamında kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandıracaklarını söyledi. Erdoğan, gelecek günlerde bu konuya ilişkin önemli projeleri, kentsel dönüşümdeki finans desteğini ve Marmara bölgesine ilişkin deprem dönüşümüne yönelik hedefleri açıklayacak.

Haberin Devamı

İl bazında dönüşüm

11’inci Kalkınma Planı’nda “Kentsel Dönüşüm” başlığı altında, yapılacak çalışmaların yol haritası ana hatlarıyla çiziliyor. Kentsel dönüşüm, yatay mimari anlayışıyla, yaşam kalitesini yükseltme ve kentlilik bilincini geliştirme amacı çerçevesinde tarihi merkezlerin yenilenmesini içerecek şekilde yürütülecek. Dönüşüm uygulamalarında tarihi kent merkezi alanlarının yenilenmesinin yaygınlaştırılması, bu kapsamda yerel yönetimlerle paylaşımlı bir finansman modeli oluşturulması sağlanacak. İl bazında hazırlanan kentsel dönüşüm stratejileri esas alınacak, il ve ilçe bazında riskli ve rezerv alanlara ilişkin veriler, sosyal yapı analizi, ekonomik bütünleşme, altyapı durumu, finansman modelleri ve il bazında dönüşüm hedefleri dikkate alınacak. Öncelikle yerinde dönüşüm ilkesi benimsenerek, mevcut sosyal yapının mekânsal ihtiyaçlarını göz önünde bulunduran çözümlerle kent dokusuyla uyumlu ve alan bazlı olarak yürütülecek.

Haberin Devamı

Afet riskine göre öncelik

Afet riskli alanların tespiti ve ilanına ilişkin mevcut kriterler geliştirilecek ve netleştirilecek, yüksek öncelikli alanlar çok ölçütlü değerlendirme sistemiyle önceliklendirilerek ivedilikle dönüştürülecek. Bu çok ölçütlü değerlendirme modeline göre yapılacak. Model, can ve mal kaybına neden olma açısından afet riskleri, tehlikesi, etkilediği nüfusun büyüklüğü, mali ve finansal gereksinim, rezerv alanın mevcudiyeti gibi parametrelerin esas alındığı kriterler ve puanlama sistemi çerçevesinde geliştirilecek. Tehlikeli ve riskli alanlardaki yapıların risk önceliklendirilmesi yapılarak ülke çapında konutların ve şehir içinde kalmış sanayi sitelerinin illerden gelen talep ve ihtiyaçlara göre kentsel dönüşüm hizmetleri yürütülecek.

Fay hattı dikkate alınacak

İstanbul’da fay hattına yakın olan alanlar tespit edilerek kentsel dönüşüm çalışmalarında yapılacak. Mevcut altyapı sistemlerinde afet risk önceliklendirme çalışması yapılarak ihtiyaç duyulanlar yenilenecek. İstanbul genelinde kentsel dönüşüm uygulamaları ve imara yeni açılacak alanların planlaması yapılırken nüfus yoğunluğu dikkate alınarak afet ve acil durum toplanma alanları oluşturulacak. Afet risklerinin planlama aşamasında gözetilmesine yönelik imar planlaması kriterleri geliştirilerek, afet tehlike ve risklerine uygun imar planlaması yapılması sağlanacak.