Geri Dön
GündemSGK Çalışma Saatleri (2022): SGK Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? SGK'nın Mesai Saatleri

SGK Çalışma Saatleri (2022): SGK Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? SGK'nın Mesai Saatleri

2022 SGK çalışma saatleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırma konusu arasında yer alıyor. Sosyal Güvenlik konusunda tüm işlemlerin gerçekleştirildiği SGK il ve ilçe müdürlüklerinde işlemleri olan vatandaşlar SGK çalışma saatlerini araştırıyor. Peki SGK müdürlükleri saat kaça kadar hizmet veriyor? SGK müdürlükleri mesaiye saat kaçta başlıyor?

SGK Çalışma Saatleri (2022): SGK Kaçta Açılıyor, Saat Kaçta Kapanıyor? SGK'nın Mesai Saatleri

SGK müdürlüklerinde işlemleri olan vatandaşlar kurumun çalışma saatlerini sıkça araştırıyor. Emeklilik, SGK borçları, Şirket çalışanlarının SGK ödemeleri gibi birçok işlem SGK müdürlükleri tarafından hallediliyor. Uzun çalışma hayatının ardından sosyal güvence elde etmek için çalışan insanlar yaşlılık sürecinde emekli maaşı alabilmek ve sağlık hizmetlerinden faydalanabilmek için SGK hizmetlerinden yararlanıyor. Peki SGK il ve ilçe müdürlükleri mesaiye sabah saat kaçta başlıyor?

SGK ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Genel olarak Türkiye geneli çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.

  • 08.30-12.30.
  • 13.00-17.00.

İstanbul’da SGK güncel mesai saatleri şu şekildedir;

  • 09.00-12.30.
  • 13.00-16.30.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı'nın birleştirilmesiyle oluşturulmuş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL GÜVENLİK KURUMU HAKKINDA!

16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu ile Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı kurumlarının devredilmesi ile kurulmuş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ilgili bir kuruluşudur. Kurum; genel kurul, yönetim kurulu ve başkanlık olmak üzere üç organdan oluşur.

Temel amacı; sosyal sigortacılık ilkelerine dayalı, etkin, adil, kolay erişilebilir, aktüeryal ve mali açıdan sürdürülebilir, çağdaş standartlarda sosyal güvenlik sistemini yürütmektir.

Kurumun görevleri şunlardır:

Ulusal kalkınma strateji ve politikaları ile yıllık uygulama programlarını dikkate alarak sosyal güvenlik politikalarını uygulamak, bu politikaların geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

Hizmet sunduğu gerçek ve tüzel kişileri hak ve yükümlülükleri konusunda bilgilendirmek, haklarının kullanılmasını ve yükümlülüklerinin yerine getirilmesini kolaylaştırmak.

Sosyal güvenliğe ilişkin konularda; uluslararası gelişmeleri izlemek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlar ile iş birliği yapmak, yabancı ülkelerle yapılacak sosyal güvenlik sözleşmelerine ilişkin gerekli çalışmaları yürütmek, usûlüne göre yürürlüğe konulmuş uluslararası antlaşmaları uygulamak.
Sosyal güvenlik alanında, kamu idareleri arasında koordinasyon ve iş birliğini sağlamak.

Bu Kanun ve diğer kanunlar ile Kuruma verilen görevleri yapmak.