Geri Dön

Son dakika... Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik üzerine verilen mahkeme kararları bozuldu

Son dakika haberine göre; Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fettah Tamince hakkında, 'nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak' suçlarından açılan soruşturmada verilen 'kovuşturmaya yer olmadığına' dair kararı üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince verilen iki ayrı kararı bozdu. Gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verildi.

Son dakika... Fettah Tamince hakkındaki takipsizlik üzerine verilen mahkeme kararları bozuldu

FETÖ'nün darbe girişiminin ardından aralarında Fettah Tamince'nin de  bulunduğu bazı şüpheliler hakkında "nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni  kötüye kullanma ve terör örgütüne üye olma" suçlarından 10 Mayıs 2018'de Antalya  Cumhuriyet Başsavcılığınca takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğince  takipsizlik kararı 14 Ağustos 2018 tarihinde kaldırıldı. Hakimliğin bu kararına  da itiraz edilmesi üzerine yine Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği bu kez 5 Eylül  2018'de kendi kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı, bu iki mahkeme kararının da usul eksiklikleri  bulunduğu gerekçesiyle kanun yararına bozulmasını istemişti.

Talep üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Adalet  Bakanlığının kanun yararına bozma talebini kabul etti.

Daire, Fettah Tamince hakkında FETÖ üyeliği suçundan verilen  takipsizlik kararının kaldırılmasına dair verilen Antalya 3. Sulh Ceza  Hakimliğinin 14 Ağustos 2018 tarihli kararını bozdu.

Kararda, "kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karara bu suçtan  doğrudan zarar görmeyen müştekinin CMK'nin ilgili maddesi kapsamında itiraz  hakları bulunmadığından vaki itirazın bu gerekçe ile reddine karar verilmesi  gerektiğinin gözetilmemesi" bozma nedeni sayıldı.

İtirazı inceleyecek mercinin, öncelikle kararın ilgililerine tebliğ  edilip edilmediğini araştırması gerektiği belirtilen kararda, soruşturmaya  konu suçun zimmet ve ihtilasen zimmet olarak kabulü halinde verilen takipsizlik  kararının Hazine ve Maliye Bakanlığı Baş Hukuk Müşavirliği ve Muhakemat  Genel Müdürlüğüne, kamu kurumu aleyhine dolandırılıcılık olarak kabulü  halinde de ilgili üniversiteye tebliği zorunluluğuna uyulmaması bozma gerekçesi  yapıldı.

Eylemin güveni kötüye kullanma suçunun oluşturduğunun kabulü  halinde şikayet edenin sıfatı ve şikayet süresinin gözetilmesinde zorunluluk  bulunduğunun nazara alınmaması da bozma nedenleri arasında sayıldı.

Kararda ayrıca şunlar kaydedildi:

'İncelemeye konu kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın eksik  soruşturmaya dayandığı düşüncesinde olan Sulh Ceza Hakiminin, soruşturmanın  genişletilmesine gerek görmesi halinde bu eksiklikten bahisle anılan kararı  doğrudan kaldırma yetkisi bulunmayıp, 5271 sayılı CMK'nın 173/3 maddesi  gereğince, örgüt üyeliğinin temadi eden suç vasfında olması dikkate  alınarak şüpheli Fettah Tamince hakkında iddia edilen eylemin gerçekleşme  tarihini kapsayacak biçimde açılmış bir dava ya da verilmiş bir karar bulunup  bulunmadığı araştırılarak var ise mükerrer dava ya da soruşturmanın önüne  geçilmesi bakımından CMK'nın 223/7 maddesi hükümlerine göre gereğine  tevessül edilmesi gereği ile aynı şüpheli hakkında silahlı terör örgütüne  yardım suçundan tefrik kararı verildiği gözetilerek, belirlenen eksikliklerin  ikmali için o yer Cumhuriyet Başsavcılığından talepte bulunması gerekirken,  araştırılması gereken hususların nelerden ibaret olduğu belirlenmeden yazılı  şekilde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir."

AYNI HAKİMLİĞİ İKİNCİ KARARI DA BOZULDU

Daire, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin, 14 Ağustos 2018 tarihli  kendi kararının kaldırılmasına dair verdiği kararı da bozdu. Kararda, şöyle  denildi:

"Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararlara karşı itiraz  üzerine verilen Sulh Ceza Hakimliği kararları kesin olup CMK'nin 267/1. maddesi  gereğince itiraz edilebilir kararlar niteliğinde olmadığı, kararına itiraz edilen hakimin veya mahkemenin itirazı yerinde görüp kararı düzeltme  olanağının bulunmadığının gözetilmemesi, yasaya aykırı olup kanun yararına  bozma istemi bu bakımdan yerinde görüldüğünden, kanun yararına bozma  talebinin kabulü ile Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 14 Ağustos 2018 tarihli yine ve Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Eylül 2018 tarihli kesin kararının  bozulmasına, gereği yerine getirilmek üzere dosyanın, Antalya Cumhuriyet  Başsavcılığına gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına  gönderilmesine karar verildi."

ANTALYA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TAKİPSİZLİK VERMİŞTİ

Nitelikli dolandırıcılık, zimmet, güveni kötüye kullanma ve terör  örgütüne üye olma suçlarından şüpheliler, Fettah Tamince, Ahmet Sözgen, Hilmi  Ünal, Hüseyin Acarlıoğlu, Ömer Gür, Ramazan Yükseloğlu, Saim Yuva, Ufuk  Cömertoğlu, Zeki Taşçı, Gaye Vakfı ve Uluslararası Antalya Üniversitesi  yetkilileri hakkında 10 Mayıs 2018'de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca  takipsizlik kararı verildi.

Buna yapılan itiraz üzerine, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliği 14 Ağustos  2018'de kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı, buna yapılan itiraz  üzerine yine aynı hakimlik 5 Eylül 2018'de, 14 Ağustos 2018'de verdiği kendi  kararını kaldırdı.

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan kanun  yararına bozma talepli yazıda, Antalya 3. Sulh Ceza Hakimliğinin her iki  kararının da bozulması talep edilmişti.

Koronavirüsün hiçe sayıldığı halaylı düğüne 13 bin lira cezaBursa'da koronavirüs tedbirlerinin uyulmadığı düğün sahibi 3 kişiye 3 bin 150'şer lira, maske takmayan 4 kişiye ise 900'er lira ceza kesildi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber