Geri Dön
GündemTam normalleşme dönemi başladı

Tam normalleşme dönemi başladı

Bilim Kurulu'nun mart ayı başındaki kararı ile Kovid-19 ile mücadelede kişisel tedbirlerin öncelendiği yeni döneme geçilirken, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu personeli açısından da "tam normalleşme" dönemi başladı.

Tam normalleşme dönemi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı genelgeyle, kamuda Kovid-19 nedeniyle 60 yaş üstü kronik rahatsızlığı bulunan personel ile gebeliğinin 24'üncü haftasından 32'inci haftasına kadarki süre içerisinde kadın personelin idari izinli sayılması uygulamasına son verildi.

YÜRÜRLÜKTEN KALKTI

Resmi Gazete'nin dünkü sayısında Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler" konulu genelge ile Haziran 2021 tarihinde yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.

30 Haziran 2021'de yayımlanan söz konusu genelgede "Sağlık Bakanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı hariç kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan; Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik rahatsızlığı bulunan 60 yaş ve üzeri çalışanlar (yönetici pozisyonundakiler hariç) ile gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadarki süre içerisinde bulunan çalışanlar idari izinli sayılmaya devam edilecektir" hükmü yer alıyordu.

Yeni yayımlanan Cumhurbaşkanı Genelgesi ile kamuda Kovid-19 tedbiri olarak idari izin uygulamasından vazgeçilmiş oldu.

Yine yürürlükten kaldırılan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarınca bu süreçte ulusal veya uluslararası düzeyde kapalı alanlarda düzenlenecek her türlü toplantı veya aktivitenin gerekli güvenlik önlemleri alınmak suretiyle video/tele konferans gibi sesli-görüntülü iletişim sistemleri vasıtasıyla uzaktan yapılmasına özen gösterilmesi, tüm personelin maske kullanması, gibi gerekli tedbirlerin devam ettirileceği vurgulanmıştı.