Geri Dön

Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alımı başvuru şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alımı Merkez ve Taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 255 personel alımı gerçekleştirilecektir denildi. Başvurular 14 Ekim tarihinde alınmaya başlandı. Başvuru kapsamında Merkez Teşkilatına Mühendis, Çözümleyici, Programcı, Teknisyen, Bilgisyar İşletmeni, V.H.K.İ, Şoför, Sekreter, Santral memuru, Kaloriferci, ve Hizmetli alımı gerçekleştirilecek. Taşra teşkilatı için ise Zabıt Katibi ve Hizmetli alımı yapılacağı duyuruldu. İşte Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alımı kapsamında adaylarda aranacak olan şartlar...

Yüksek  Seçim Kurulu 255 personel alımı başvuru şartları neler?

Yüksek Seçim Kurulu 255 personel alımı başvuruları alınmaya devam ediyor. 14 Ekim tarihinde başlayan başvrular 21 Ekim tarihine kadar www.ysk.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam edecek.

Sözlü sınava, KPSS başarı sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının beş katı aday çağırılacaktır. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan birden fazla aday bulunması halinde, bu adayların tümü sözlü sınavaçağırılacaktır.

Sıralamalar unvan bazında ayrı ayrı yapılacaktır.

Sözlü sınava girmeyehak kazanan adayların adve soyadları ile sınav yerleri, sözlü sınav tarihinden en az beş gün önce Başkanlık kurumsal internet sitesinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca adaylara yazılı bildirimde bulunulmayacaktır.

Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış ise iptal edilecek, bu kişiler bundan sonra açılacak olan sınavlara katılamayacak ve haklarında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.

Sözlü sınava adaylar “fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesi (T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı / T.C. Kimlik Numaralı Sürücü Belgesi / Geçerli Pasaport ’tan bir tanesi)” ile girebileceklerdir.

Sözlü sınava katılacak adayların, Başkanlık kurumsal internet sitesinde bulabilecekleri ve usulüne uygun doldurdukları 3 adet Güvenlik Soruşturması veArşiv Araştırması Formunu, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisini, (ayrıca Taşra Teşkilatı Zabıt Katibi ve Hizmetli kadroları için müracaat eden adayların, ilan edilen yerlerden 30 adet yer için tercihte bulundukları imzalı talep istem dilekçelerini) sözlü sınav günü Başkanlığa teslim etmeleri gerekmektedir.

Sözlü sınavı; atanılacak kadronun gerektirdiği mesleki bilgi düzeyi (50 puan), Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi düzeyi (15 puan), genel kültür düzeyi (15 puan) ile özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği konularından (20 puan) olmak üzere, toplam 100 puan üzerinden sınav kurulu üyeleri tarafından ayrı ayrı değerlendirmeyapılacaktır.

Sözlü sınavında başarılı sayılabilmek için, sınav kurulunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Adayların nihai başarı puanı, KPSS puanı ile sözlü sınav başarı puanının aritmetik ortalaması alınarak belirlenecektir.

Nihaibaşarı listesi,fizikiortamda istenilecek evraklarilebu evraklarınBaşkanlığımıza teslim usulüve süresi Başkanlık kurumsal internet sitesinde duyurulacaktır.

Sınavı kazananların atamaları, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesine ve varsa tercihlerine göre yapılır. (Tercihlerine bu şekilde yerleştirilemeyenlerin veya tercihte bulunmayanlarınatamalarıYüksek SeçimKurulu Başkanlığınca re’senyapılacaktır.)

Adayların başarı puanının eşit olması halinde; sırasıyla merkezi sınav puanı, sözlü sınav puanı ve diploma notu yüksek olan adaya öncelik verilecektir.

Haklarında atama şartlarının kaybedilmesini gerektirecek nitelikteki eylemlerinden dolayı adlî bir soruşturma veya kovuşturma bulunanlardan sınavda başarılı sayılanların atamaları soruşturma veya kovuşturma sonuçlanıncaya kadar bekletilir.

Atanmaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine, nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedeklerden atama yapılacaktır. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında bulunamazlar.

Aranılan şartları taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmayacak olup, bu hususların sonradan tespiti halinde, yapılan atama işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

2018 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az 70 puan almış olmak,

 

Kuzuları ölen çocuk ''Anne kuzum öldü' diyerek gözyaşlarına boğulduAdıyaman'ın Gölbaşı'da otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan keçi sürüsünün arasına daldı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralandı, 22 keçi ise öldü.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber