Adnan Oktar

Adnan Oktar

Türk cemaat lideri ve yazardır. Kamuoyunda kendisinin, zaman zaman Adnan Hoca olarak da anıldığı olmuştur. Cemaatiyle birlikte hazırladığı kitaplarda kullandığı mahlas Harun Yahya'dır. Taraftarları arasında Ahmet ismini de kullanmıştır. Nur ekolüne yakınlığıyla bilinen Cemaati ile birlikte ateizm, Darwinizm ve Siyonizm karşıtı görüşlerini savunduğu kitaplar ve belgeseller hazırlamıştır. Kurucusu olduğu Bilim Araştırma Vakfı (BAV), kendi sitesinde amacının "Dünya çapında barış, huzur ve sevgi ortamı oluşturmak" olduğunu ifade etmiştir. Milli Gazete ve Akit Gazetesi'nde bir dönem yazıları yayımlanmıştır. BAV'ın, evrim karşıtı olduğu ve yaratılışçılığı savunduğu ve bu duruşu yaygınlaştırmak için konferanslar düzenlediği bilinmektedir. Çeşitli basın organlarında kendisini bazı suçlarla itham eden iddialarla da gündeme gelmiştir. BiyografiAdnan Oktar, 2 Şubat 1956 yılında Ankara'da doğdu. Asıl adının Adnan Arslanoğulları olduğu öne sürülmektedir.Basında yayınlanan askerliğe elverişli olduğuna dair Genelkurmay Başkanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi tarafından verildiği iddia edilen resmî belgelerde ise adı Adnan Oktar olarak görünmektedir. Babasını küçük yaşta kaybeden Adnan Oktar'ın annesinin adı Mediha, babasının adı Yusuf'tur. Oktar ilk ve orta öğrenimini Ankara'da, Ortaokulu Cebeci'de, liseyi Kurtuluş'ta okudu. Liseden sonra özel bir dershaneye giderek 1979 yılında İstanbul'daki Devlet Güzel Sanatlar Akademisi İç Mimari bölümüne girdi. Bir süre sonra okuldan ayrılan Adnan Oktar, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe ve Tarih Bölümü'ne girdi. Daha sonra bu okulu da yarım bıraktı. Harun Yahya mahlasıyla yayımladığı 285 adet kitabı olduğu öne sürülür. Bununla birlikte, Harun Yahya imzasıyla yayımlanan kitaplarını cemaati ile birlikte hazırlamaktadır. Oktar, Harun ve Yahya peygamberlerin adlarından türettiği Harun Yahya takma adıyla çok sayıda biyolojik evrim karşıtı kitap hazırlamıştır. Oktar'a göre evrim, doğrudan materyalizm, nazizm, komünizm ve Budizm'le bağlantılı şeytanî bir öğretidir. Oktar'ın kitaplarındaki iddiaların bir çoğu köktendinci Hıristiyan Yaratılışçılığı ile benzerlik göstermektedir. Adnan Oktar gurubuna bağlı internet siteleri, Tv ve değişik yayın araçlarıyla başlıca mehdilik, mehdi devri, evrim, yaratılış, ahir zaman, mesih, İsa'nın dönüşü gibi konularda yayın yapmaktadır. Bu yayınlarda özellikle mehdi ve evrimle ilgili konularda, ilgili bilim çevrelerinin araştırmalarının "bilimsel tarafsızlık" ve propagandizm den uzak bir anlayışla yansıtıldığını söylemek mümkün değildir. Adnan Oktar kendisinin alim değil, cahil ve sıradan bir kişi olduğunu, bu konuları öğrenerek toplumla paylaşmak ve toplumun gündemine getirmek istediğini ifade etmektedir. Seyyidlik ve Mehdîlik iddialarıAdnan Oktar kendisinin Muhammed'in soyundan gelenler anlamında seyyidlerden olduğunu iddia etmektedir. Adnan Oktar'ın müritlerine kendisinin hadislerde sözü edilen kutsal kişi Mehdî olduğunu ima ettiğine ve onları buna inandırdığına dair bazı iddialar bulunmaktadır. Oktar, bir röportajında mehdîlik iddiasında bulunduğunu reddetmiştir. Ancak aynı röportajında "Mehdî'nin Mehdî olduğunu söylemeyeceğini, bir insanın Mehdî olduğunu söylemesi halinde dinden çıkacağını, Mehdî hakkındaki hadislerle kendisi arasında 'tam bir uyum' olduğunu, Mehdî'nin tarifinin kendisine 'tıpatıp uyduğunu', yine de tüm bunların bir tesadüf olabileceğini" belirtmiştir.Adnan Oktar kendisinin mehdilik iddia'larının ve kadınlarla ilişkilerinin sorulduğu tartışma programında kendisinin mehdi olmadığını, mehdilik iddiasında bulunmadığını, buna kanıt olarak da kendisinin alemci olduğunu, neşeli olduğunu ve kendisinin dedesi saydığı Muhammed'e benzer şekilde kadınlardan had safhada hoşlandığını ifade etmiştir. Adnan Oktar’a göre mehdilikle ilgili 200 hadis kendisine tıpatıp uymaktadır.Ayrıca O’na göre Mehdi'nin ismi Adnan, çıkış yeri de İstanbul olabilir. Adnan Oktar, kendisine ait bir sitede yayınlanan başka bir röportajında, Mehdi ve İsa'nın yeniden geldiklerini, şu an "dinsizlerin, materyalistlerin ve müşriklerin, siyasi ya da başka şekillerdeki saldırılarından korunmak için gizlendiklerini" ileri sürmüştür. Eleştiriler (Sözdebilim)Adnan Oktar diğer birçok dini önderler gibi evrenin 7000 yıl önce, altı günlük bir zaman diliminde yaratılması gibi klasik yaratılışçılık anlayışının bazı unsurlarının yok sayıldığı veya birtakım değişikliklerle yeniden yorumlanarak topluma sunulduğu yeni bir yaratılışçılık modeli ile öne çıkmaktadır. Bu modelde evrim'in reddi en belirgin unsurdur. Diğer bir belirleyici unsur, evrenin varoluşunu açıklayan model teoriler arasından bigbang teorisinin tek bilimsel gerçek gibi kabul edilmesidir. Adnan Oktar ve ekibinin ABD'de bilim çevrelerinde itibarı olmayan IRC (İnstitute for Creation Research) tipi yaratılışçılık ve sonrasında geliştirilen "akıllı tasarım" akımları ile bağlantılı olduğu ve referans vermese de onlardan kopya aldığı ifade edilmektedir. Adnan Oktar'ın Harun Yahya takma ismiyle yazıp ilim çevrelerine ve değişik ülkelere gönderdiği kitaplarında başvurduğu yöntemler ve değerlendirmeler akademisyenler tarafından tepki çekmektedir; Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ergi Deniz Özsoy'un ifadeleri: "O atlasın içinde bilim insanlarının ya da bilim eğitimi alan insanların ciddiye alacağı hiçbir şey yok. Daha önce başka yerlerde yayınlanmış fosillerden özenle çekilmiş fotoğraflar var içindeki metinler son derece gülünç, herhangi bir bilimsel bilgi aktarmıyorlar." ODTÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Kence'nin ifadeleri: "Adnan Oktar'ın ne paleontoloji'de ne de biyoloji'de bu konularda söz söylemesine izin veren ne bir diploması ne de bir yetkinliği vardır. İçindeki desteksiz savları güzel resimlerle donatıp her tarafa dağıtmak bana en azından son derece gülünç geliyor. Richard Dawkins "Yaratılış Atlası" isimli kitapta sergilenen nesnel yanlışlıkları ortaya koyarak şu soruyu sormaktadır: "Bu kitabın pahalı ve ışıltılı üretimiyle içeriğin "nefes kesen anlamsızlığı"nı bağdaştırmakta aciz kalıyorum. Acaba gerçekten anlamsızlık mı, yoksa basit tembellik mi — ya da çoğunlukla Müslüman yaradılışçılar olan hedef kitlenin cehalet ve aptallığının alaycı farkındalığı mı?" Adnan Oktar ve ekibinin yaratılış ve evrim ile ilgili iddiaları için yazdığı Yaratılış Atlası isimli kitabına çok sayıda akademisyen bilim insanının katıldığı bir çalışmanın ürünü olan 450 sayfalık "Harun Yahya Safsatası ve Evrim Gerçeği" isimli bir kitap ile cevap verilmiştir. Kendisi hakkında iddia ve ithamlarAskerlik durumuOktar askere sevk edilmek istenmiş, 1993 yılında Eskişehir Hava Hastanesi'nden aldığı "askerliğe elverişli değildir" raporuyla askerlikten muaf tutulmuştur.[35] Oktar, paranoid şizofreni hastası olduğuna dair yedi farklı hastaneden rapor almıştır. Adnan Oktar Vekili Avukat Kerim Kalkan ise Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin raporunu dayanak göstererek, Adnan Oktar'ın ruh sağlığına ilişkin iddiaların gerçek dışı olduğunu iddia etmiştir. Adnan Oktar 18 Ağustos 2000 yılında bedelli askerlikten yararlanarak, öngörülen bedeli ödemiş ve askerlikten terhis edilmiştir. Uyuşturucu kullanımı iddialarıAdnan Oktar hakkında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kokain kullandığı iddiasıyla 10 Temmuz 1991 tarihinde dava açılmıştır. Açılan davada "delillerin şüpheli olduğu" ve "şüphelerin sanık lehine yorumlanması gerektiği" ilkesi uyarınca Yargıtay yolu açık olmakla birlikte 22 Şubat 1994 tarihinde beraatine karar verilmiştir. Çıkar amaçlı örgüt kurma iddiaları12 Kasım 1999 tarihinde içlerinde Adnan Oktar'ın da bulunduğu, Bilim Araştırma Vakfı'na (BAV) mensup 85 kişi gözaltına alındı. Bir haftaya yakın bir süre İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde tutulan BAV mensupları, kendilerine bu süre içerisinde çok ağır fiziksel baskılar uygulandığını, önceden hazırlanmış bazı ifadelerin kendilerine zorla imzalatıldığını iddia ettiler. Adnan Oktar BAV operasyonu sonrasında dokuz ay cezaevinde tutulmuştur. Çete oluşturmak ve tehditle menfaat sağlamak suçlamasıyla cezaevinde tutulan Adnan Oktar ve Ferit Develioğlu, müştekilerin çoğunun Emniyetteki baskı sonucu şikayetçi olmak zorunda kaldıklarını söylemeleri üzerine İstanbul DGM’de görülen duruşma sonunda tahliye edildiler. İddialara göre gözaltına alınanların ailelerine, BAV yöneticilerinden şikayetçi olmaları şartıyla yakınlarının serbest bırakılacağı söylenmişti. BAV operasyonunun gece yarısı gerçekleştirilmesi ile ilgili eleştiriler üzerine dönemin İçişleri Bakanı Saadettin Tantan, "Her şey kurallara göre yapılmıştır. Olay yargıya intikal etmek üzeredir. Onun için bu aşamada bir açıklama yapmayacağım. Şu kadarını söyleyeyim, Adnan hocanın yakalanması Apo'nun yakalanması kadar önemli. Bu adam, Apo kadar tehlikeli birisi." açıklamasını yapmıştır. Adnan Oktar ve bir grup müridi hakkında açılan "çıkar amaçlı örgüt kurma" davası, 24 Kasım 2005 tarihinde, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararı ile, zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle düşürülmüştür.Bununla birlikte Yargıtay 8. Ceza Mahkemesi sonradan bu kararı bozmuştur. Bozma kararı neticesinde, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi Oktar hakkında yurtdışına çıkış yasağı getirmiştir. Nisan 2008'deki duruşmada ise savcı Orhan Erbay, Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu sanıklar hakkında beraat istemişti.9 Mayıs 2008'de Adnan Oktar, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Oktar ile 17 sanığın yargılandığı davayı karara bağlayan İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Adnan Oktar'ı "çıkar amaçlı örgüt kurmak ve yönetmek" suçundan lehine olan yeni TCK'nın 220. maddesinin birinci fıkrası uyarınca üç yıl hapis cezasına mahkûm etti. Mahkeme heyeti, "adı geçen örgütün organize bir şekilde mahkemeyi baskı altında tutmak ve yargılamayı engellemek için görsel ve yazılı basına ilanlar verdiğini belirterek, mahkeme başkanı Salih Öztürk ve üye hakim Nuran Yalınbaş'a hakaret ve iftirada" bulunduklarını bildirdi. Mahkeme heyeti ayrıca, Oktar'ın fiilinden sonraki davranışları esas alınarak TCK'nın 62. maddesinde öngörülen indirimin uygulanmasına yer olmadığına hükmetti. Yahudi karşıtlığı (antisemitizm)1986 yılında Adnan Oktar "Yahudilik ve Masonluk" adlı kitabını yayınladı. Bu kitapta Oktar, Türkiye'deki Yahudilerin ve Masonların amacının, - kendisine göre "çarptırılmış Tevrat"'ta da belirtildiği üzere - Türk halkının ruhânî, dînî ve ahlâkî değerlerini erozyona uğratmak ve onları birer hayvana döndürmek olduğunu iddia etti. Yahudi ve Masonların materyalist nedenlerle, evrim teorisini, dinsizliği ve ahlaksızlığı topluma empoze etmeye çalıştıklarını öne sürdü. Bu kitabın yayımlanmasından kısa süre sonra Adnan Oktar tutuklandı ve hapse atıldı. Daha sonra Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne transfer edildi. Burada 19 ay boyunca gözetim altında tutuldu. 1995'de BAV "Soykırım Yalanı" adlı kitabı yayımladı. Bu kitap geniş yankılar uyandırdı. Kitapta, Holokost olarak bilinen "Yahudi Soykırımı'nın yaşanmadığını, Yahudilerin, Almanların yenilmesi ile sonuçlanan II. Dünya Savaşı sonlarında yaşanan kıtlık ve tifüs salgını nedeniyle öldüklerini" iddia etti. 1996'da ressam Bedri Baykam, Ankara'da yayınlanan Siyah-Beyaz adlı gazetede, bahsi geçen kitabı ve gerçek adını kullanmayan yazarını ağır şekilde eleştiren bir köşe yazısı yazdı. Bunun üzerine Adnan Oktar taraftarları tarafından Bedri Baykam hakkında dava açıldı. Dava devam ederken, aynı yılın Eylül ayında Bedri Baykam kitabın asıl yazarının Adnan Oktar olduğunu açıkladı. Mart 1997'de dava geri çekildi. Oktar günümüzde antisemitizmin pagan ve Darwinist kökenleri olduğunu iddia etmektedir. Eski Ahit ve Tanah'ın "şahıslar tarafından çıkar amaçlı değiştirildiğini" iddia etmekle beraber tüm Müslümanlara "diğer dinlerin mensuplarına karşı toleranslı ve dostça bir yaklaşım içerisine girmelerini" öğütlemektedir. 2004 yılında, İsrail'deki Tel-Aviv Üniversitesi Stephen Roth Enstitüsü yetkilileri, Adnan Oktar'ın diğer dinlerin mensuplarına yönelik hoşgörüsünün arttığını düşündüklerini açıklamış, kendisinin şu an "dinler arası diyaloğu artırmaya yönelik çalışmalar yaptığını" belirtmişlerdir. Kızıl İmamcılar1990 yılında Adnan Oktar'ın grubundan ayrılan taraftarlarından bir kısmı "Kızıl İmamcılar" olarak tanınan topluluğu oluşturdular. Topluluğun lideri "Kızıl İmam" lakabı ile bilinen Serhan Timuçin Çevik'tir. Adnan Oktar taraftarları, Kızıl İmamcılar'ın silah kaçakçılığı ve fuhuş yaptığını ileri sürdüler; taraftarlarından Serkan Ciminli, iddialarla ilgili gizli kamera çekimlerini polise verdi. Bunun üzerine olaya el koyan İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bu örgütün; devletin sosyal ve ekonomik, siyasî, hukukî temel düzenini, dînî esas ve amaçlarına uydurmak amacıyla cemiyet teşkil, tanzim, sevk ve idare etmeyi amaçladığını öne sürdü. 1993 Ocak ayında Terörle Mücadele ekiplerinin düzenlediği bir operasyon sonucu haklarında "Atatürk'e ve diğer devlet büyüklerine hakarette bulunmaktan" ve "6138 sayılı kanuna muhalefet etmekten" dava açılan Kızıl İmamcılar’dan örgütün lideri Serhan Timuçin Çevik ile Osman Taner Taslaman, Ali Sami Ekşi, Tayyar Silsüpür, Namık Mert Yücel, Ayhan Saffet Arbay, Bora Karaca, Arif Emre Ekşi, Mahir Mamat, Cenk Büyüktosun, Tevfik Koray Yavuzer, Necip Kerem Özçapkın, Sadık Kerem Gönenli, Hakan Kurunç, Osman Ersu Belikırık, Alparslan Ekşi ve Ziya Sesel gözaltına alındılar. İki tabanca ile çok sayıda yasak yayın ele geçirilen sanıklar, daha sonra yargılandıkları DGM tarafından serbest bırakıldılar. Olaylardan sonra "Kızıl İmam" lakaplı Serhan Timuçin Çevik, yurtdışına çıktı. Gizli kamera görüntülerini sızdıran Adnan Hoca taraftarı Serkan Ciminli ise Mayıs 1998'de Bebek'te Mahmut Oruç tarafından gerçekleştirilen bir silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Serhan Çevik bugün, Dünya'nın en büyük Amerikan yatırım ve finans şirketlerindenolan Morgan Stanley'de ekonomist olarak çalışmaktadır. 2006 yılında ismi T.C. Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevi için sıklıkla gündeme geldi. Adnan Oktar Cemaati olarak da anılan, Adnan Oktar etrafındaki, Adnan Oktar'ın dinî görüşlerini paylaşan grubu bulunmakta ve grup Sünnî olarak değerlendirilebilecek, postmodern bir akımdır. Said Nursî'nin düşüncelerinden etkilendiği de öne sürülen cemaat, özellikle bilim ve din uzlaşısını savunması açısından göze çarpmaktadır. Açtığı çeşitli davalarAdnan Oktar ve cemaati, cemaate eleştirel yaklaşan internet sitelerine birçok dava açmışlardır. Nisan 2007'de Oktar, Ekşi Sözlük'ün sahiplerine karşı dava açmıştır. 17 Nisan 2007 günü sitede Adnan Oktar'a hakaret edildiği iddiası ile Eyüp 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, sitenin yayınının durdurulmasına[64] ve erişimin engellenmesine karar vermiştir. İlgili girişlerin silinmesi sonrasında Ekşi Sözlük kapatmaya itiraz etmiş ve kararı kaldırtmıştır. Superpoligon.com Web sitesine erişim de Oktar'ın şikâyeti sonucu engellenmiştir. Ağustos 2007'de Oktar, WordPress.com sitesine Türkiye'den erişimi engelleyen bir mahkeme kararı çıkarttırmayı başarmıştır. Benzer biçimde bilgisayar güvenliği forumu Doctus.net, forumlarında Adnan Oktar ve cemaati hakkında yapılan tartışmalar sonucu kapatılmış ve adresini değiştirmek zorunda kalmıştır. Bir diğer eleştirel site olan Adnanhocabizikapatsana.com'a da Türkiye'den erişim, mahkeme kararıyla engellenmiştir. 10 Nisan 2008 tarihinde Adnan Oktar tarafından yapılan bir dava başvurusu sonucunda Türkiye'den Google Groups sitesine erişim engellenmiştir. 20 Temmuz 2008 itibarıyla yasak kaldırılmıştır. Evrim teorisini savunan ve yaradılışçılığa karşı çıkan ünlü biyolog Richard Dawkins'in resmî sitesi www.richarddawkins.net sitesini kişilik haklarına saldırıldığı gerekçesi ile mahkemeye vermiş ve tedbir olarak Türkiye'den erişimini engelletmiştir. Dava hâlâ devam etmektedir. 16 Ekim 2008 tarihinde Vatan gazetesine açtığı dava sonucunda gazetenin İnternet sayfasına erişimi engelletmiştir. KitaplarıOktar'ın en önemli yayınlarından biri, Global Yayımcılık tarafından hazırlanan Yaratılış Atlası'dır. Kitap Fransızca'ya ardından İngilizce'ye tercüme edilip on binlerce kopyası ayrım gözetmeden Avrupa ve ABD'deki birçok okul, üniversite ve araştırma enstitüsüne gönderilmiştir. Kitapları teslim alan üniversitelerdeki birçok araştırmacıya göre evrime karşı kullanılan argümanların hiçbiri mantıksal değildir, evrim biyologu Kevin Padian'a göre ise Adnan Oktar, evrimin temelleri ve kanıtları hakkında hiçbir bilgiye sahip değildir. Kitabın Fransa'daki dağıtımı, Radikal İslâm hakkında geniş bir tartışma doğurdu. Fransa Milli Eğitim Bakanı Gilles de Robien, "bakanlığın hazırladığı müfredat ile uyuşmayan" bu kitabın tüm okul kütüphanelerinden çıkarılması talimatını verdi. Millî Eğitim Genel Denetleme Kurulu, Paris Üniversitesi'nde Evrimsel Biyoloji profesörü olan Hervé LeGuyader'dan kitabın detaylı analizini istedi. LeGuyader, "bu kitabın daha önceki çoğunluğu Anglosakson kökenli olan yaratılışçı girişimlerden çok daha tehlikeli olduğunu, hiçbir masraftan kaçınılmayan bu gösterişli çalışmanın ve yazarın izlediği yöntemin bilgisiz halk üzerinde oldukça etkili olabileceğini düşündüğünü" söyledi. Ayrıca kitaptaki bilimsel içeriğin "gülünç derecede yetersiz" olduğunu belirtti. Fransız Millî Uzay Çalışmaları Merkezi'nden (CNES) Jacques Arnoult'a göre, BAV ve Adnan Oktar da tıpkı Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ICR gibi yaratılışçı argümanlarını oluştururken bölük-pörçük ve hatalı kaynaklar kullanmaktadır. Arnoult'a göre bu yazarlar evrimi savunan makaleleri de kullanmaktan çekinmemekte, ancak kısa alıntılar yaparak makalelerdeki bütünsel anlamı çarptırmaktadır. Ona göre bu durum çok zararlı sonuçlar doğuran entelektüel sahtekârlıktan başka bir şey değildir. Âhir Zaman ve Dabbetü'l-Arz (kitap)Atom Mucizesi (kitap)Balarısı Mucizesi (kitap)Bitkilerdeki Yaratılış Mucizesi (kitap)Canlılardaki Fedakârlık ve Akılcı Davranışlar (kitap)Dinimizi Öğrenelim (kitap)Evrim Aldatmacası (kitap)Hücredeki Mucize (kitap)Kur'an Bilime Yol Gösterir (kitap)Örümcekteki Mucize (kitap)Allah Akılla Bilinir (kitap)Yaratılış Atlası

Adnan Oktar

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 1.034 adnan oktar haberi bulunmuştur.
Adnan Oktar’ın en büyük korkusu! 'Güncel yapılanma’ davasında karar
Adnan Oktar’ın en büyük korkusu! 'Güncel yapılanma’ davasında kararÖrgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasında mahkeme, Oktar dışındaki tüm sanıkların tahliyesine karar verdi.
11.07.2024Gündem
Dilan Polat soruşturmasında karar: Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklar
Dilan Polat soruşturmasında karar: Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacaklarDilan ve Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 28 şüpheli için hazırlanan iddianame mahkeme tarafından iade edilmişti. Ağır Ceza Mahkemesi savcılığın itirazını haklı buldu. Polat çifti Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.
10.07.2024Gündem
Kayseri provokasyonunda PKK-FETÖ izi... Yeni detaylar ortaya çıktı
Kayseri provokasyonunda PKK-FETÖ izi... Yeni detaylar ortaya çıktıKayseri’de Suriyeli bir kişinin Suriyeli bir çocuğa tecavüz etmesi ile başlayan olaylarla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.
10.07.2024Gündem
Adnan Oktar’a verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandı
Adnan Oktar’a verilen hapis cezası Yargıtay tarafından onandıAdnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Öte yandan Adnan Oktar suç örgütünün "güncel yapılanması" davasında avukat sanıkların dosyası ayrıldı.
10.07.2024Haberler
Adnan Oktar’a verilen hapis cezası onandı! Mahkemede 'Aşkım beyaz sana çok yakışmış' sözleri
Adnan Oktar’a verilen hapis cezası onandı! Mahkemede 'Aşkım beyaz sana çok yakışmış' sözleriAdnan Oktar hakkında verilen 8 bin 658 yıl hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Öte yandan Adnan Oktar suç örgütünün "güncel yapılanması" davasında avukat sanıkların dosyası ayrıldı.
10.07.2024Gündem
Adnan Oktar davasında yeni gelişme
Adnan Oktar davasında yeni gelişmeAdnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen davanın duruşmasına bugün de devam edildi.
24.05.2024Gündem
Adnan Oktar davasında konuştular: Onu çok seviyorum çünkü ruhu ve kalbi temiz
Adnan Oktar davasında konuştular: Onu çok seviyorum çünkü ruhu ve kalbi temizÖrgüt yöneticisi Adnan Oktar’ın cezaevinde örgütsel faaliyetlerine devam ederek özellikle avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddiasıyla güncel yapılanma davasının görülmesine devam edildi. Duruşmada savunma yapan sanık Meltem Daban, “Ben Adnan Oktar’ı çok seviyorum” dedi.
23.05.2024Gündem
AK Parti'den 'seferberlik hali' ve 'sokak hayvanları' düzenlemeleriyle ilgili açıklama
AK Parti'den 'seferberlik hali' ve 'sokak hayvanları' düzenlemeleriyle ilgili açıklamaAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, çok konuşulan sokak hayvanları düzenlemesi ve seferberlik yetkisinin değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
22.05.2024Gündem
Adnan Oktar hakim karşısında: Reisi'yi İngiliz derin devleti şehit etti
Adnan Oktar hakim karşısında: Reisi'yi İngiliz derin devleti şehit ettiAdnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün, güncel yapılanmasına yönelik aralarında örgüt lideri Adnan Oktar’ın da bulunduğu 20 kişinin yargılandığı davanın görülmesine başlandı. Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan Adnan Oktar'ın sözleri dikkat çekti.
22.05.2024Gündem
Adnan Oktar davasında Al Pacino’lu savunma
Adnan Oktar davasında Al Pacino’lu savunmaAdnan Oktar Silahlı Suç Örgütü’nün finans yapılanmasına yönelik yeni açılan davanın ilk duruşması görüldü.
21.05.2024Gündem
Darphane yeni fabrika kuruyor: Vatandaşa günlük 400 kilo altın yetmedi
Darphane yeni fabrika kuruyor: Vatandaşa günlük 400 kilo altın yetmediYükselen altın fiyatları nedeniyle vatandaşların altına talebi arttı. Artan talep sonucunda bazı kuyumcular altın bulmakta zorlanmaya başlayınca Darphane çift vardiyaya geçti. Darphane Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hekim, "Talepleri karşılayacak şekilde tek vardiya çalışıp günlük 400 kilogram üretirken şu anda 2 vardiya çalışıyoruz. İki vardiya sabahtan gece 11'e kadar kesintisiz, sürekli bir çalışma var ve gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
15.03.2024Ekonomi
9 milyon TL'lik arsayı 110 bine aldı! Akılalmaz oyun
9 milyon TL'lik arsayı 110 bine aldı! Akılalmaz oyunF.Ç. isimli kadın Çatalca'da arsasını 9 milyon lira karşılığında satışa çıkardı. Anlaştığı kişilerle tapu dairesine giden F.Ç. devir işlemleri sırasında kendisine 'Paranızı aldınız mı?' diye soran görevli memura da 'Evet aldım' yanıtını verdi. Satış sonrası acı gerçekle yüzleşen kadın soluğu poliste aldı.
15.03.2024Gündem
Adnan Oktar'ın cezaevi günleri deşifre oldu! 1 ayda, 21 kadın avukat
Adnan Oktar'ın cezaevi günleri deşifre oldu! 1 ayda, 21 kadın avukatAdnan Oktar cezaevinde de rahat durmamış, Erzurum'dan Van'a sürgün yemişti. Oktar ile cezaevinde görüşen avukatlardan biri CNN TÜRK'e konuştu. Adnan Oktar'ın cezaevindeki hayatı bir bir deşifre edildi.
15.03.2024Gündem
Adnan Oktar içeride de rahat durmadı! 1 ayda, 21 kadın avukatla yaptığı görüşmede dikkat çeken kamera detayı
Adnan Oktar içeride de rahat durmadı! 1 ayda, 21 kadın avukatla yaptığı görüşmede dikkat çeken kamera detayıAdnan Oktar cezaevinde de rahat durmamış, Erzurum'dan Van'a sürgün yemişti. Oktar ile cezaevinde görüşen avukatlardan birine CNN TÜRK'e konuştu. Adnan Oktar'ın cezaevindeki hayatı bir bir deşifre edildi.
15.03.2024Haberler
Yer: Ataşehir! Kaçak silah imalathanesinde top mermisi ele geçirildi
Yer: Ataşehir! Kaçak silah imalathanesinde top mermisi ele geçirildiAtaşehir’de silah imalatı yapılan adreste 3 top mermisi ile çok sayıda mühimmat bulundu. Adresi kullanan E.S.Ç. gözaltına alındı.
1.03.2024Gündem
Adnan Oktar'ın yeni planı! Adeta avukat devşirme sistemi
Adnan Oktar'ın yeni planı! Adeta avukat devşirme sistemiVan'a sevk edilen silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın son görüşmelerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
1.03.2024Haberler
Adnan Oktar'ın yeni planı! Adeta avukat devşirme sistemi
Adnan Oktar'ın yeni planı! Adeta avukat devşirme sistemiVan'a sevk edilen silahlı suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'ın son görüşmelerine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
1.03.2024Gündem
Adnan Oktar Erzurum'dan Van’a getirildi
Adnan Oktar Erzurum'dan Van’a getirildiSilahlı suç örgütü yöneticisi olan ve Erzurum Dumlu Kapalı Cezaevi’nde bulunan Adnan Oktar, dün gece Van Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi.
29.02.2024Gündem
Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında yeni iddianame! 'İsrail ve ABD arasında köprü vazifesi gördü'
Adnan Oktar Suç Örgütü hakkında yeni iddianame! 'İsrail ve ABD arasında köprü vazifesi gördü'Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 72 şüpheliye yönelik yeni bir iddianame düzenlendi. İddianamede örgüt üyesi bazı sanıkların İsrailli siyasetçilerle görüşmelerine yer verildi.
19.02.2024Gündem
Yer: Çanakkale! Sahte mehdi 200 müridiyle otel kiraladı: Kaçak kazı, ahit sandığı, kız kaçırma...
Yer: Çanakkale! Sahte mehdi 200 müridiyle otel kiraladı: Kaçak kazı, ahit sandığı, kız kaçırma...Çanakkale'nin Bayramiç ilçesine bağlı Külcüler köyünde yaklaşık 200 sözde müridiyle birlikte yaşayan Mustafa Çabuk, kendisini sosyal medyada mehdi olarak ilan etti. Mustafa Çabuk geçen yıl çoğunluğu kadın arkadaşlarıyla "depremzede aileyiz" diyerek termal kiraladı. Hilafeti Muhammediye Tarikatı üyeleri olarak kendilerini tanıtan grupla ilgili detaylar şoke etti.
16.02.2024Gündem
Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı! Oktar 15 günde 200 avukatla görüşmüş
Adnan Oktar örgütüne yönelik soruşturma tamamlandı! Oktar 15 günde 200 avukatla görüşmüşAdnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik açılan soruşturma tamamlandı. Adnan Oktar, Meltem Daban ve Ferhunde Eda Babuna’nın da aralarında bulunduğu 20 şüpheli hakkında farklı oranlarda hapis cezası istendi.
15.02.2024Gündem
Fergio Bey'in günah evi! Kimlikler gizli tutuluyor, maske zorunlu
Fergio Bey'in günah evi! Kimlikler gizli tutuluyor, maske zorunlu‘Fergio Bey’ kod adlı bir işinsanına ait olduğu iddia edilen villalarda özel partiler yapan grup üyeleri kimliklerini gizli tutuyor, maske takıyor. Bu organizasyonlar, 90’lara damga vuran ‘Eyes Wide Shut’ filmini akıllara getiriyor...
29.12.2023Gündem
'Kalça dansı yapmayı arzulayan biri değilim!'
'Kalça dansı yapmayı arzulayan biri değilim!'Eser Yenenler ile Berfu Yenenler, geçtiğimiz gün 'Çift Terapisi' adlı oyunlarıyla sahneye çıktılar. Ayaküstü gazetecilerle konuşan Yenenler çiftinden Eser, geçtiğimiz haftalarda sahnede twerk (kalça dansı) yaptığı anlarla ilgili açıklama yaptı.
25.11.2023Cadde
Üç ilde Adnan Oktar operasyonu: 15 gözaltı
Üç ilde Adnan Oktar operasyonu: 15 gözaltıİstanbul merkezli üç ilde dün Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
28.04.2023Gündem
Adnan Oktar yapılanmasına operasyon! 15 kişi gözaltına alındı
Adnan Oktar yapılanmasına operasyon! 15 kişi gözaltına alındıİstanbul merkezli 3 ilde Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
27.04.2023Gündem

Benzer Haber Etiketleri

Adnan Oktar ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.