Ahmed Adnan Saygun

Ahmed Adnan Saygun

Klasik batı müziğinde yapıtlar vermiş bir Türk bağdarı, müzik eğitimcisi ve budun müzik bilimcisidir (etnomüzikolog). Saygun, T.C. ilk Devlet Sanatçısıdır. Türk müzik tarihinde Türk Beşleri olarak anılan bestecilerden birisi olan Saygun, ilk Türk operasının bestecisidir ve "Devlet sanatçısı" ünvanını alan ilk sanatçıdır. Cumhuriyet Dönemi Türk müziğinin en çok seslendirilen eserlerinden "Yunus Emre Oratoryosu" en önemli yapıtıdır. YaşamıÖnemli din bilginleri yetiştirmiş İzmirli köklü bir aileden gelen Saygun'un babası sonradan İzmir Milli Kütüphanesi'nin kurucuları arasında yer alacak olan öğretmen Mahmut Celalettin Bey, annesi Konya'nın Doğanbey mahallesinden gelip İzmir'e yerleşmiş bir ailenin kızı olan Zeynep Seniha Hanım'dır.  İzmir'de "Hadikai Sübyan Mektebi" adlı mahalle mektebinde başladığı ilköğrenimini "İttihat ve Terakki Numune Sultanisi" adlı çağdaş okulda devam etti[1]. Sanat eğitimine ağırlık veren bu okulda 13 yaşında iken İsmail Zühtü (nazariyat) Rosati (piyano) ve Tevfik Bey (piyano) yanında müzik çalışmalarına başladı. 1922 yılında Macar Tevfik Bey'in öğrencisi oldu. 1925 yılında Fransız La Grande Encyclopedie'den müzikle ilgili makaleleri çevirerek birkaç ciltlik büyük bir Musiki Lugati meydana getirdi. Hayatını kazanmak için su şirketi, postane gibi çeşitli yerlerde çalışan, İzmir Beyler Sokak'ta bir kırtasiye dükkanı açıp nota satmayı deneyen Ahmet Adnan Bey, bu denemelerde başarısız oldu ve ilkokullarda müzik öğretmenliğine yöneldi[1]. İlkokullarda öğretmenlik yaptığı dönemde Ziya Gökalp'in, Mehmet Emin'in, Bıçakçızade Hakkı Bey'in şiirleri üzerine okul şarkıları yazdı. 1925 yılında devletin yetenekli gençleri müzik eğitimi için Avrupa'daki önemli konservatuarlara göndermek üzere açtığı sınava girmek isteyen genç müzisyen, annesinin ani ölümü üzerine bu fırsatı kaçırdı. Orta dereceli okullarda müzik öğretmenliği yapmak için açılan sınavı kazanarak 1926 yılından itibaren bir süre İzmir Erkek Lisesi 'nde müzik öğretmenliği yaptı. Paris'teki öğrencilik yılları1927-1928 yıllarında "Re Majör Senfoni" yi besteleyen sanatçı; 1928 yılında hükümetin müziğe yetenekli gençler için açtığı sınavı tekrarlaması üzerine bu sefer fırsatı yakaladı ve devlet bursuyla Paris'e gönderildi. Vincent d'Indy (kompozisyon), Eugène Borrel (Füg), Madame Borrel (armoni), Paul le Flem (Kontrpuan), Amédée Gastoué (Gregoryen ezgileri), Edouard Souberbielle (org) ile çalıştı. Paris'teyken Op. (Opus) 1 sıra numaralı Divertissement adlı orkestra eserini yazdı. Saygun’un bu bestesi 1931 yılında jüri başkanının Henri Defossé (Cemal Reşit Rey'in orkestra şefliği hocasıdır) olduğu Paris’teki bir beste yarışmasında ödül kazandı, Gabriel Pierné yönetimindeki Colonne Orkestrası tarafından önce Paris, Varşova daha sonra da Rusya ve Belçika'da seslendirildi. Eser böylece, Cemal Reşit Rey'in Paris'te seslendirilmiş bulunan üç eserinden sonra - Anadolu Türküleri" (1927), "Bebek Efsanesi" (1928) ve "Türk Manzaraları" (1929) - yurtdışında icra edilen dördüncü Türk orkestra eseri olmuştur. Ankara yıllarıSaygun, 1931'de Türkiye'ye dönüp bir süre Musiki Muallim Mektebi'nde müzik öğretmenliğine başladı, müzik imlası ve kontrpuan dersleri verdi. 1932yılında piyanist Mediha (Boler) Hanım ile evlendi; bu evlilik bir süre sonra bozuldu. Ahmet Adnan Bey ve ailesi 1934'te Soyadı Kanunu üzerine matematik öğretmeni babasının isteği ile "Saygın" soyadını aldı; ancak başkası tarafından alındığı gerekçesiyle bir süre sonra soyadları "Saygun" olarak değiştirildi. Adnan Saygun, 1934 yılında devlet başkanı Atatürk'ün talebiyle, Türkiye'yi ziyaret edecek olan İran Şahı Rıza Pehlevi şerefine ilk Türk operası olan Op. 9 Özsoy Operası nı bir ay gibi çok kısa bir sürede yazdı. Liberettosunu Münir Hayri Egeli'nin yazdığı opera, Türk milletinin doğuşunu, İran ve Türk milletlerinin kökü uzak tarihe dayanan kardeşliğini ifade etmekteydi. Eserin prömiyeri 19 Haziran 1934 gecesi Atatürk ve Rıza Pehlevi huzurunda gerçekleştirildi. Sanatçı, Özsoy'un sahnelenmesinden sonra Yalova'daki yazlık evindde kendisini kabul eden Atatürk'e Türk musikisi hakkında bir rapor sundu. Güneş-Dil ve Türk Tarihi teorilerinden etkilenerek hazırlanmış bu rapor 1936'da "Türk Musikisinde Pentatonizm" başlığı ile yayımlandı. Yalova'dan dönüşte vekaleten Riyaset-i Cumhur Orkestrası Şefliğine getirilen sanatçı; bu görevini bozulan sağlığı nedeniyle İstanbul'a gidişi nedeniyle ancak birkaç ay sürdürebildi. Orkestra ile ilk konserini 23 Kasım 1934'te verdi. 1934 yılı Kasım ayı sonunda Saygun'a Atatürk'ten yeni bir opera sipariş geldi. 27 Aralık gecesi temsil edilmek üzere Taşbebek operası nı bestelemeyi başaran sanatçı, bu operada yeni Cumhuriyet insanının doğuşunu anlattı. Eser, 27 Aralık 1934 gecesi Ankara Halkevi'nde sahnelendi; orkestrayı çok hasta olmasına rağmen bizzat Saygun yönetti. Temsilin ardından İstanbul'a giden ve beş ay ara ile iki kulak ameliyatı geçiren Saygun'un, görevini ihmal ettiği gerekçesiyle Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndaki ve ardından Musiki Muallim Mektebi'ndeki işine son verildi; [[Ankara Devlet Konservatuarı'nın kuruluş çalışmalarından da uzaklaştırıldı. Saygun, Devlet konservatuvarlarında etnomüzikoloji bölümleri açılması yönünde çalışmalar yapmış, ancak bunlar Atatürk'ün desteğine rağmen ilgili kurumlarca hayata geçirilememiştir. İstanbul yıllarıSaygun, 1936'da İstanbul Belediye Konservatuarı'nda öğretmenliğe geri döndü, 1939'a kadar bu görevde kaldı. Sanatçı, "Yunus Emre Orotoryosu" adlı ünlü yapıtının seslendirilişine kadar sürecek olan bir gözden düşme dönemine girmişti. Saygun İstanbul'da iken Ankara'da devam eden yeni bir konservatuar kurma çalışması, Saygun'un savunduğu "kültürel ulusallık" fikrini değil, "evrensel müzik" anlayışını destekleyenler tarafından sürdürüldü. Konservatuar, bu iş için danışman olarak getirilen konservatuar Paul Hindemith'in evrenselci müzik görüşleri doğrultusunda 1936 yılından kuruldu. Adnan Saygun ise 1936 yılında Halkevleri'nin daveti üzerine Türkiye'ye gelen Macar besteci ve etnomüzikolog Bela Bartok'a Anadolu gezisinde eşlik etti. Birlikte özellikle Osmaniye dolaylarından derledikleri türküleri notalaştırdılar. Çalışmaları, "Bela Bartok’un Türkiye’deki Halk Müziği Araştırmaları” başlıklı bir kitap haline getirilerek 1976 yılında Macar ilimler Akademisi tarafından İngilizce bastırılmıştır. Saygun, 1939 yılında Halkevleri'nin önerdiği müfettişlik görevini kabul etti ve bu vesile ile Türkiye'yi dolaştı. 1940 yılında bir konser için Ankara'ya gelen ancak ülkelerinden Nazi baskısı nedeniyle geri dönmeyen Budapeşte Kadın Orkestrası üyelerinden Macar asıllı Irén Szalai (sonradan Nilüfer adını almıştır) ile 1940 yılında evlendi; çiftin çocuğu olmadı. Halkevleri'ndeki görevinin yanı sıra 1940 yılında "Türk Müzik Birliği" adlı bir koro kuran Saygun, bu koro ile düzenli oda müziği konserleri verdi. "Halkevlerinde Musiki" adlı bir kitap yayınladı. "Op. 19 Eski Üslupta Kantat", "Bir Orman Masalı" adlı bale eseri ve "[[Yunus Emre Orotoryosu}]" gibi eserlerini bu dönemde besteledi. Yunus Emre orotoryosu 1943 yılında CHP'nin açtığı yarışmada birincilik ödülünü Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu ve Hasan Ferit Alnar'ın Viyola Konçertosu ile paylaştı. Yunus Emre Orotoryosu'nun seslendirilişinden sonraSaygun'un 1942'de tamamladığı Yunus Emre Oratoryosu 25 Mayıs 1946'da Ankara’da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde seslendirildi ve büyük başarı kazandı. En önemli eseri kabul edilen bu eser, daha sonra Paris'te ve 1958'de Birleşmiş Milletler kuruluş yıldönümü verilesiyle New York 'ta ünlü orkestra şefi Leopold Stokowski yönetiminde seslendirilmiştir. Bu eserle Saygun, çocukluğunda İzmir Kemeraltı Çarşısı 'nın Dervişler Caddesi 'nde (bugün Anafartalar Caddesi) Mevlevi dervişlerden duyduğu ezgileri Avrupa ve Amerika'ya, Birleşmiş Milletler çatısı altına, sonradan eserin çevrileceği 5 ayrı dile taşımış oluyordu. Sanatçı eserin Ankara'daki ilk temsilinden sonra 1946 yılında Halkevleri müşavir ve müfettişliğinin yanı sıra Ankara Devlet Konservatuarı'na kompozisyon öğretmeni olarak atandı. Aldığı davetler üzerine Londra ve Paris'e gitti, halk müziği üzerine çalışmalar yaptı; konferanslar verdi. Yunus Emre den sonra, Kerem, Köroğlu, Gilgameş başta olmak üzere üç opera, “Atatürk’e ve Anadolu’ya Destan” gibi koral eserler, 5 senfoni, çeşitli konçertolar, orkestra, koro, oda müziği eserleri, vokal ve enstrümantal parçalar, sayısız türkü derlemeleri, kitaplar, araştırmalar, makaleler yazdı. Eserleri New York NBC, Orchestre Colonne, Berlin Senfoni, Bavyera Radyo Senfoni, Viyana Filarmoni, Viyana Radyo Senfoni, Moskova Senfoni, Sovyet Devlet Senfoni, Moskova Radyo Senfoni, Londra Filarmoni, Kraliyet Filarmoni, Northern Sinfonia, Julliard Quartet gibi topluluklar ve Yo-yo Ma gibi virtüözler tarafından seslendirildi. 1971'de yürürlüğe giren Devlet Sanatçılığı Kanunu çerçevesinde ilk Devlet Sanatçısı unvanı Adnan Saygun'a verildi. Sanatçı, 6 Ocak 1991 tarihinde pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Orkestra, oda müziği, opera, bale, piyano üzerine birçok yapıtı olduğu gibi, etnomüzikoloji ile müzik egitimi konularında yayınları vardır. Çalışmaları ve diğer belgeleri Ankara’da Bilkent Üniversitesi bünyesinde kurulan “Ahmet Adnan Saygun Müzik Eğitim ve Araştırma Merkezi”nde bulunmaktadır. Ahmed Adnan Saygun’un yapıtlarının seslendirme üzerindeki hakları SACEM’e aittir. Yayınlanan bir kısım yapıtlarının telif hakları Southern Music Publishing, New York ve Hamburg’taki Peer Musikverlag’a aittir. Müzikolog Emre Aracı tarafından kaleme alınan kapsamlı bir biyografisi Adnan Saygun – Doğu Batı Arası Müzik Köprüsü adı altında Yapı Kredi Yayınları tarafından 2001 yılında yayımlanmış; hayat öyküsü ayrıca Mucize Özinal tarafından "Dar Köprünün Dervişi" (2005) adıyla romanlaştırılmıştır. KitaplarıTürk Halk Musıkisinde Pentatonizm, 1936.Gençliğe Şarkılar: Halkevi ve Mektepler için, 1937.Rize, Artvin, Kars Havalisi Türkü, Saz ve Oyunlar Hakkında Bazı Malumat, 1937.Halk Türküleri: Yedi Karadeniz Türküsü ve bir Horon, 1938.Halkevlerinde Musıki, 1940.Yalan (Sanat Konuşmaları), 1945.Lise Müzik Kitabı I-II-III (Halil Badi Yönetken ile birlikte), 1955.Karacaoğlan(Yeni Bilgiler-Bir Rivayet-Melodiler), Ankara, Ses ve Tel Birliği, 1952.Musıki Temel Bilgisi I – 1958,.II – 1962,.III –1964,.IV – 1966.Mod öncesi Ezgilerin Sınıflandırılması, 1960.Toplu Solfej,I – 1967, II – 1968.Töresel Musıki, 1967.Bela Bartok’s Folk Music Research in Turkey, Budapeşte, Akádemiai Kiadó, 1976.Atatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra..., Ankara, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 1982.ÇevirileriAtatürk ve Musıki: O’nunla Birlikte, O’ndan Sonra..., Ankara, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı, 1982.

Ahmed Adnan Saygun

haber başlıkları altta listelenmiştir. Son dakika haberleri de dahil olmak üzere şu ana kadar eklenen toplam 547 ahmed adnan saygun haberi bulunmuştur.
İzmir bşb hentboldaki şampiyonları ağırladı
İzmir bşb hentboldaki şampiyonları ağırladıİzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin haziran ayı olağan toplantısının ikinci oturumu Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde yapıldı.
18.06.2021Ege
Resim sanatına farklı bir bakış açısı sunuyor
Resim sanatına farklı bir bakış açısı sunuyorGizem Renklidağ’ın analog ve dijital teknikleri bir arada kullanarak resim sanatını bambaşka deneyimlere taşıdığı TECHNÊ isimli sergi, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde sanatseverlerle buluştu.
31.05.2021Ege
Fazıl Say: Bu, bizim gurur duymamız gereken nitelikteki bir tarihimizdir
Fazıl Say: Bu, bizim gurur duymamız gereken nitelikteki bir tarihimizdirFazıl Say'ın, gerçekleştirmeye başladığı Türk Bestecileri serisinin beşinci kaydı olan ve Ahmed Adnan Saygun'un çalışmalarına yer vereceği yeni albümü 21 Nisan'da tüm dijital platformlarda yayımlanacak. Seriye geçtiğimiz haftalarda İlhan Usmanbaş ve Muammer Sun albümlerini ekleyen Fazıl Say, pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz bu konsersizlik atmosferinde müzikal üretimlerine yoğunlaştı. Türk bestecilerinin eserlerini hem Türkiye'de hem de dünyada daha iyi tanıtmayı amaç edinen Fazıl Say, çalışmalarıyla bu değerlere de sahip çıkıyor. Gurur duymamız gereken bir müzikal tarihimiz olduğunu ifade eden ünlü besteci ve piyanist ile Türk Bestecileri projesi özelinde bir söyleşi gerçekleştirdik.
10.06.2021Kültür Sanat
‘Sahnede yürümek bile beni tedavi etti’
‘Sahnede yürümek bile beni tedavi etti’Muhteşem Yüzyıl dizisinin Şeker Ağa’sı Yüksel Ünal, Türk Kızılay İzmir Şubesi’nce düzenlenen söyleşiye katıldı.
6.04.2021Ege
‘Yurtdışına taşıyacağız’
‘Yurtdışına taşıyacağız’İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması’nda ödül alan ve sergilenmeye değer görülen karikatürler, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin ardından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nde sergilenmeye başlandı.
2.04.2021Ege
Gülsin Onay 8 Mart için özel seçki
Gülsin Onay 8 Mart için özel seçkiApple Music, müzik dünyasının önde gelen kadınlarının gücünü, cesaretini ve kardeşliğini, onlara ait şarkı ve hikayeleri ön plana çıkararak kutluyor. Apple Music, rekorlar kıran, listelerde ilk sıralarda yer alan, gerek yaptıkları işler ve yarattıkları pozitif değişim gerek pop kültürü ve ötesinde bıraktıkları etkilerle ilham kaynağı olan, kendi alanlarında lider kadınları Mart ayı boyunca öne çıkaracak.
GENÇ SANATÇILAR SANAL SEÇKİDE
GENÇ SANATÇILAR SANAL SEÇKİDEUluslararası Rotary 2440 Bölge Federasyonu E-Kulüp ve Alsancak Rotaract Kulübü’nün pandemiden olumsuz etkilenen genç sanatçılara destek olmak amacıyla düzenlediği ‘Değişen Dünya Değişen İnsan’ konulu sergi yoğun ilgi gördü.
19.02.2021Ege
Birinciliği Azerbaycanlı sanatçı kazandı
Birinciliği Azerbaycanlı sanatçı kazandıİzmir Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçlandı...
15.02.2021Ege
Prof. Dr. Muammer Sun son yolculuğuna uğurlandı
Prof. Dr. Muammer Sun son yolculuğuna uğurlandıHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde çoklu organ yetmezliği nedeniyle 89 yaşında hayatını kaybeden duayen besteci ve eğitimci Prof. Dr. Muammer Sun, son yolculuğuna uğurlandı.
18.01.2021Cadde
Saygun’u anıyoruz
Saygun’u anıyoruzİzmir Büyükşehir, Ahmed Adnan Saygun’u ölümünün 30. yılında, adını yaşattığı sanat merkezinde anacak.
4.01.2021Ege
CSO’nun yeni binasında ilk konser heyecanı
CSO’nun yeni binasında ilk konser heyecanıCumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) yeni binası dün sanatseverleri ağırladı. Açılış konserinde dünyaca ünlü soprano Angela Gheorghiu ve dünyanın en iyi piyano ikilileri arasında gösterilen Güher ve Süher Pekinel kardeşler sahne aldı
Mücadele tam hız
Mücadele tam hızİzmir Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verdi. Grand Plaza’nın işlettiği restoran, kafelerle Meslek Fabrikası kursları durduruldu
18.11.2020Ege
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden salgına karşı yeni önlemler alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden salgına karşı yeni önlemler alındıİzmir Büyükşehir Belediyesi son haftalarda yeniden artmaya başlayan koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için halen uyguladığı önlemlere yenilerini ekledi. Bu kapsamda halka açık kültür, sanat, spor etkinliklerine ara verildi. Teleferik tesisleri, Doğal Yaşam Parkı, Grand Plaza'nın işlettiği tüm restoran ve kafelerle Meslek Fabrikası kurslarının bir süre kapalı kalması kararı alındı.
18.11.2020Gündem
BSO’dan Cumhuriyet Bayramı konseri
BSO’dan Cumhuriyet Bayramı konseriBilkent Senfoni Orkestrası (BSO) bugün Cumhuriyet Bayramı Konseri vermeye hazırlanıyor. Orkestra, Cumhuriyet’in ilk kuşak bestecileri olan Türk Beşleri’nin eserlerini seslendirecek. Türk Beşleri olarak anılan Cemal Reşit Rey, Ulvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmed Adnan Saygun ve Necil Kâzım Akses hem besteci hem de eğitimci olarak genç Cumhuriyet’in müzik kurumlarının temellenmesinde başrol oynadılar.
25.10.2020Kültür Sanat
Bambaşka bir İzmir
Bambaşka bir İzmir550 günün hikayesini 1.5 saatte anlatan Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer, iade-i itibar peşinde olduklarını belirtti. Ürünlerinin dünya markası olduğu, refahın arka sıralara kadar ulaştığı, toplu ulaşım ve bisikletin öne çıktığı yemyeşil bir kent hedefiyle ilerlediklerini belirtti
24.10.2020Ege
‘Sanatın her dalına açık bir şehir’
‘Sanatın her dalına açık bir şehir’Malatya Turgut Özal Üniversitesi’nde Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yapan Doç. Elif Sanem Güleç’le şehirdeki kültür sanat hayatını ve çalışmalarını konuştuk...
Sanatseverler heyecanlı
Sanatseverler heyecanlıLeonardo Da Vinci Sergisi, virüs salgınına karşı önlemlerle ziyaretçilerini ağırlamaya başladı
3.07.2020Ege
Da Vinci'ye Saygı sergisi yeniden açıldı
Da Vinci'ye Saygı sergisi yeniden açıldıCorona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara veren sanat merkezleri ve sergiler, 1 Temmuz itibariyle kapılarını ziyaretçilere açtı. İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Leonardo Da Vinci'nin ölümünün 500'üncü yılı nedeniyle düzenlenen 'Leonardo da Vinci'ye Saygı' sergisi de sanatseverleri salgına karşı alınan önlemler altında ağırlamaya başladı. Girişte ateşleri ölçülen ziyaretçiler, sosyal mesafeye uyarak eserleri inceledi.
Yaşar Üniversitesi, müzikle evlerinize konuk oluyor
Yaşar Üniversitesi, müzikle evlerinize konuk oluyorYAŞAR Üniversitesi Senfoni Orkestrası, salgın nedeniyle evde kalanlara destek olmak için tüm konser kayıtlarını online olarak erişime açtı.
5.06.2020Ege
Adnan Saygun Türk sanat müziği düşmanı mıydı?
Adnan Saygun Türk sanat müziği düşmanı mıydı?Cumhu- riyet’in, doğası gereği toplumsal açıdan en güç dönüşüm- lerinden biri olan müzik reformunun temellerinin atıldığı, politikasının belirlendiği, müziksel açıdan önemli teknik sorunların tartışılması gereken bir dönemde (1934-36), düşünsel olarak kendini iyi yetiştirmiş bir müzik adamının Ankara’dan ve karar mekanizmalarından dışlanması, Türk müzik reformu için önemli bir boşluk yaratmıştı...
Fleur Bleue Quartet’le büyülü gece...
Fleur Bleue Quartet’le büyülü gece...İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı’nın (İKSEV), İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği 27...
11.03.2020Ege
SAYGIN, UNUTULMADI
SAYGIN, UNUTULMADIGeçen yıl yaşamını yitiren, Türkiye’nin en genç belediye başkanı, ilk kadın turizm bakanı ve yine ilk kadın çevre bakanı olan Işılay Saygın unutulmadı.
9.03.2020Ege
Saygun’da caz esintili gece
Saygun’da caz esintili geceİzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi, caz müziğin önemli vokallerinden Jülide Özçelik’e ev sahipliği yaptı...
1.03.2020Ege
‘Olimpiyatlar ertelenmeyecek’
‘Olimpiyatlar ertelenmeyecek’İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin, “İzmir Spor Konferansları” adıyla ilk kez düzenlediği organizasyonun ilk konuğu olan Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nın koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmeyeceğini açıkladı.
1.03.2020Ege
Ege, tek yürek...
Ege, tek yürek...İdlib’de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu 36 askerimizin şehit düşmesinin ardından Ege de yasa büründü. Binalar Türk bayraklarıyla donatıldı, bütün etkinlikler iptal edildi.
29.02.2020Ege

Benzer Haber Etiketleri

egeizmirgazeteMuammer SunAhmed Adnan Saygun

Ahmed Adnan Saygun ile ilgili olan tüm haber başlıklarını şu an bulunduğunuz sayfa üzerinden takip edebilirsiniz. Haberlerin detaylarını okumak isterseniz haber başlıklarına tıklayabilir, daha eski gelişmeleri görmek isterseniz ise sayfanın altında yer alan sayfa numaralarına tıklayabilirsiniz.