Geri Dön
ŞiirlerŞeyh Şamil şiiri - Cemalettin Turan

Şeyh Şamil şiiri - Cemalettin Turan

Şeyh Şamil , Kuzey Kafkasya halklarının siyasi ve dini önderi olarak bilinmektedir. Kafkasya'nın hürriyeti için mücadele etmiş olan Şeyh Şamil; Türkiye, Dağıstan, Kafkasya ve diğer İslam dünyası ülkeleri üzerinde ün sahibidir. Kafkasya'da Rus çarlığına karşı yaptığı direniş ile ünlenmiştir. Şeyh Şamil, direnişte gösterdiği kahramanlığıyla birçok edebi esere konu olmuştur.

Şeyh Şamil şiiri - Cemalettin Turan

ŞEYH ŞAMİL

Kafkasların kartalı, şecâatli ebâbil
Zâlimlere ta’vîzsiz, reşâdetli Şeyh Şâmil
Hürriyetin timsâli, irfân ehli bir kâmil
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Arzdan arşa yükselen hak sadâdır, gür nefes
Yüreğinde yanardağ, hak yolunda pür-heves
Korku nedir bilmeyen, o yiğide Allah bes
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Dağıstan dağlarında, cihâdından izler var
Rûhunda kahramanlık, mâverâdan gizler var
Dilinde zikr-i dâim, Hak kelâmı sözler var
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Hak dedi, Allah dedi, Allahuekber dedi
Vatan nâmus uğruna, ömrünü cenge verdi
Îmânla, ihlasıyla, yüce pâyeye erdi
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Ağustos’ta buz keser, zemheride yanarken
Her mekânda her zamân, Mevlâ’sını anarken
Şükürle ekmeğini, kuru aşa banarken
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Düşmanların korkusu, kâbusu olmuş idi
Haktan yana hak için, vârını vermiş idi
Esir düştü cephede, sonunu görmüş idi
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Resmine nazar edin, heybetliydi, yağızdı
Şân şerefle yiğitler, adını kalbe kazdı
Dost düşman tarihçiler, onu mücâhit yazdı
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Askerine mürşiddi, rehber bildi Kur’ân’ı
Bulunduğu meclisler, oldu gönül harmânı
Sefere cehd eyledi, zafer Hakk’ın ihsânı
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

Gazân mübârek olsun, sâlih mü'min bir kulsun
Hak rızâsı gâyesi, gazâsı kutlu olsun
Hizmetinden râzıyız, Rabb’im de râzı olsun
Cennetü-l Bakî’deki, makberi nûrla dolsun
Târihe oldu destân, nâmı âlemi şâmil.

CEMALETTİN TURAN

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler