Geri Dön
SiyasetÇocuğa cinsel tacizde TBMM devreye giriyor

Çocuğa cinsel tacizde TBMM devreye giriyor

TBMM’de çocukların cinsel istismarının önlenmesi amacıyla Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nde onaylanan Lanzarote Sözleşmesi’ne ilişkin panel düzenlenecek.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, TBMM Çocuk Hakları İzleme Komitesi, Uluslararası Çocuk Merkezi, UNICEF ve Yasama Derneği ortaklığı ile düzenlenecek panele TBMM’de grubu bulunan tüm siyasi parti temsilcileri katılacak. Türkiye’nin 2011’de onayladığı Lanzarote Sözleşmesi, Türkiye ve tüm taraf devletlere, “Çocuğa yönelik cinsel istismar ve sömürüyü önlemek için anne-babaları, çocuğa bakmakla yükümlü kişileri ve bu yolla çocukları bilgilendirip çocuğun güven içinde bir hayat sürmesini sağlanması. Yerel yönetimlerin Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Anlaşma imzalayarak çocuk cinsel istismar ve sömürüsü konusunda önleme ve koruma çalışmalarını desteklemeleri, başta TCK olmak üzere tüm yasal mevzuatın Lanzarote Sözleşmesi hükümleri esas alınarak gözden geçirilmesini ve çocukları etkili yasal korumasını sağlayacak şekilde güçlendirilmesi” sorumluluğunu yüklüyor.