Geri Dön
SiyasetDanıştay’a genelge için iptal başvurusu

Danıştay’a genelge için iptal başvurusu

CHP, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ses ve görüntü kaydı alınmasını konu eden genelgesinin iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’da dava açtı.

Danıştay’a genelge için iptal başvurusu

 

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara - CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek başkanlığında hukuk ekibince hazırlanan dilekçede, düzenleme ile hem temel insan hak ve özgürlükleri, hem ceza muhakemesi hukukunun yüzlerce yılda kazandığı hak arama ve delillendirme imkan ve usulleri, hem haberleşme hakkı, hem de savunma hakkının ihlal edildiği belirtildi. CHP, genelgenin hukuka aykırı olduğu iddiasıyla öncelikle ve ivedilikle yürütmenin durdurulması ve iptalini istedi. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

YETKİ AŞIMI: Genelge, yasal tanımlamaları yok saymış, kamusal ve özel alan zeminini idare hukuku anlamında belirleyememiştir. Kolluk personeline, kişisel verileri ve özel hayatın gizliliğini ihlal edecek ses ve görüntü alınmasının engellenmesi talimatı verilmesi bir yetki aşımıdır.

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ: İdari kolluğun böyle bir ‘toplum mühendisliği’ görevi yoktur. Bu nedenle Emniyet Müdürlüğü genelgesi, bir yetki aşımıdır. Kolluk yetkisinin kötüye kullanılmasıdır. Kolluğa, çekimin haber amaçlı yapılıp yapılmadığı ayrımına gitmeden genel anlamda anayasal hakkı engelleme görevi verilemeyecektir. Kanunla ve anayasayla getirilen haklar genelgeyle kısıtlanamaz. Genelge birçok yönden anayasaya aykırıdır. CHP ana muhalefet partisidir. Bu haliyle CHP’nin vatandaşların hak ve özgürlüklerini koruma görevi bulunmaktadır. Müvekkil siyasi parti mensupları da Anayasal hakları çerçevesinde eylemler yapmakta, bu eylemlerde polis müdahalesine maruz kalmaktadır. Orantısız müdahalelere de maruz kalındığında müvekkil siyasi partinin doğrudan dava açmakta yararı bulunmaktadır.