SiyasetNoter onaylı olarak aramızda!

Noter onaylı olarak aramızda!

20.07.2006 - 00:00 | Son Güncellenme:

Milliyet'in ulaştığı belgelere göre, 2001'de Bakanlar Kurulu tarafından mal varlığı dondurulan, ayrıca Türkiye'ye girişi yasaklanan Yasin El Kadı, 2 Nisan 2004'te İstanbul'daydı ve noter huzurunda şirketleriyle ilgili bir dizi işlem yaptı

Noter onaylı olarak aramızda

axsiy022.jpg Bu işlemler El Kadı'nın mal varlığının dondurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının delindiğini gösteriyor. El Kadı'nın Türkiye'ye nasıl giriş yaptığı ise ayrı bir soru işareti... Milliyet'in ulaştığı belgelerden birincisi, El Kadı'nın 2 Nisan 2004 tarihinde İstanbul'da olduğunu gösteriyor.Çoğunluk hisselerine sahip olduğu Caravan ve Ella Prodüksiyon şirketlerini temsile yetkili olarak kendisi ile ortağı Omer Zubair'i gösteren Yasin El Kadı'nın, buna ilişkin belgeyi 2 Nisan 2004 günü saat 09.41'de İstanbul 35. Noteri Mustafa Şahin'in huzurunda imzaladığı ortaya çıkıyor.Caravan Dış Ticaret'in yüzde 95'i Yasin El Kadı'ya ait. Ella'nın ise yüzde 60'ı Caravan şirketinin, yüzde 30'u Yasin El Kadı'nın, yüzde 10'u ise Mehmet Fatih Saraç'ın.Milliyet'in ele geçirdiği bir diğer belge, Bakanlar Kurulu kararı ile mal varlığı dondurulan Yasin El Kadı'nın şirketleri Ella ve Caravan üzerinden 2004 yılı Şubat ayında gayrimenkul satışı yaptığını da gösteriyor. El Kadı, Caravan Dış Ticaret Ltd. Şti'nin sahibi olduğu Şişli Ayazağa'daki 7 bin 130 metrekare büyüklüğündeki işhanını 8 Şubat 2004 günü Mehmet Fatih Saraç'ın ortak olduğu Sağlam İnşaat'a 850 milyar liraya sattı. Caravan Ltd. Şti ayrıca içinde ahşap köşk bulunan 9 bin 677 metrekare araziyi de yine büyük ortağı Saraç olan GMD Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'ye 12 Mart 2004 tarihinde 1 trilyon 400 milyar liraya sattı. Ticaret sicili kayıtlarına göre, adını sonradan GMD Holding A.Ş. olarak değiştiren şirketin küçük ortakları arasında Başbakan Erdoğan'ın Başdanışmanı Cüneyd Zapsu'nun kardeşi Abdülaziz Zapsu da var.El Kadı'nın dondurulan her türlü hak, mal ve alacaklarla ilgili işlem yapılabilmesi Maliye Bakanlığı'nın iznine bağlanmıştı. Ancak bu belgelerde Maliye Bakanlığı'ndan izin alındığına ilişkin bir kayıt bulunmuyor. Milliyet, BM Güvenlik Konseyi'nin terörizmi destekleyen kişiler listesinde olduğu için 2001 yılı sonunda Bakanlar Kurulu tarafından mal varlığı dondurulan, ayrıca Türkiye'ye girişi yasaklanan Yasin El Kadı'nın Türkiye'ye giriş yaptığını ve şirketleriyle ilgili bir dizi işlem yaptığını belgeledi. İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'na gönderilen ve bizzat Yasin El Kadı ile Zubair tarafından hazırlanan karar İstanbul 35. Noteri Mustafa Şahin'in önünde imzalandı. Noter Şahin işlemle ilgili noter tasdik evrakına şu cümleleri yazdı:"İş bu imza beyannamesi altındaki imzaların gösterdiği İstanbul 35. Noterliği'nden 02.04.2004 tarih 5522 yevmiye no ile takdikli Suudi Arabistan Krallığı'ndan verilme 21.02.2004 tarih P SAU E882502 seri numaralı pasaport tercümesinin tetkikinden 31.10.1932 doğumlu Mohammed Omer Zubair ile tetkik edilen İstanbul 35. Noterliği'nden 02.04 tarih 5523 yevmiye no ile tasdik edilen Suudi Arabistan Krallığı İçişleri Bakanlığı'ndan verilme 820847 no'lu 8.1.1992 tanzim tarihli pasaport tercümesinin tetkikinden 23.2.1995 yılında Kahire'de Saleha'dan olma Yasin Abdullah Azuziddin Kadı'ya ait olup dairede ve huzurumda imzaladıklarını onaylarım. İki Nisan 2004 Cuma 02/04/2004 09.41" Noter: Önümde imzalandı