Geri Dön
SiyasetStokçuluk yapan firmaya 2 milyon TL ceza yasalaştı

Stokçuluk yapan firmaya 2 milyon TL ceza yasalaştı

TBMM Genel Kurulu’nda, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi dün gece kabul edilerek yasalaştı. Yasanın getirdiği düzenlemeler şöyle:

Stokçuluk yapan firmaya 2 milyon TL ceza yasalaştı

 

49 YILA KADAR UZATILACAK: Bazı limanların işletme hakkı verilmesi/ devri yöntemiyle özelleştirilmeleri neticesinde imzalanan kırk dokuz yıldan az süreli sözleşme süreleri; düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç dört ay içinde başvuruda bulunulması, sözleşmeden doğan tüm mali yükümlülüklerin ek sözleşme imzalanmadan önce yerine getirilmesi, özelleştirme sözleşmesinden kaynaklı olarak Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü aleyhine açılmış davalar var ise bu davalardan tüm yargılama giderleri üstlenilerek kayıtsız ve şartsız feragat edilmesi ve ek sözleşme düzenlenmesi şartıyla, hakkın başlangıç tarihinden itibaren kırk dokuz yıla kadar uzatılacak.

MAHKÛM OLANA LİSANS YOK: Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na aykırı fiillerden dolayı haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı olanlara lisans verilmeyecek.

YERLİ KATKI FİYATI: Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun kapsamında, 30 Haziran 2021'den sonra işletmeye girecek kapasite artışları, işletmeye giriş tarihinden itibaren yerli katkı fiyatından yararlanacak.

CEZA HÜKÜMLERİ DEĞİŞTİ: Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'un "ceza hükümleri”nde değişiklik yapıldı. Üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler tarafından piyasada darlık yaratıcı, piyasa dengesini ve serbest rekabeti bozucu faaliyetler ile tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunanlara uygulanan idari para cezasının alt ve üst sınırı yeniden belirlendi. Buna göre; 50 bin Türk Lirası olan alt sınır 100 bin Türk liraya, 500 bin Türk lira olan üst sınır ise 2 milyon Türk Lirasına çıkarıldı.