Geri Dön
SiyasetSuriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor

A&G’nin 11 ilde bulunan sığınmacılarla yaptığı araştırmaya göre Suriyeliler Türkiye’nin ev sahipliğinden memnun

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


A&G’nin 11 ilde bulunan sığınmacılarla yaptığı araştırmaya göre Suriyeliler Türkiye’nin ev sahipliğinden memnun. Fırsat bulsa da başka bir ülkeye gitmek istemediğini vurgulayan sığınmacıların yüzde 30’dan fazlası ise Suriye’deki savaşın hiç bitmeyeceğine inanıyor....

Türkiye’nin ev sahipliğinden çok memnunlar

Turkcell’in sosyal sorumluluk adına yaptırdığı araştırmaya göre ülkemizde misafir olarak yaşayan Suriye’liler ülkelerindeki savaşın çok daha uzun süre bitmeyeceğini düşünüyor. Türkiye’ye gelmekten ve ülkemizde yaşamaktan memnunlar. Büyük bir çoğunluğu fırsat bulsa bile başka ülkelere gitmeyeceğini söylüyor. Geride bıraktıkları evlerinin, yurtlarının yıkılıp harap olduğunu bu nedenle gidecek yerlerinin olmadığını, fırsat ve imkan bulurlarsa Türkiye’de kalıcı olarak kalmayı planladıklarını söylüyorlar.
Özetle; Misafir olarak geldikleri Türkiye’de kendilerine yeni bir yaşam kurmuşlar. Araştırma verilerini detaylı incelediğimizde özellikle gençler Türkiye’de yeni bir yaşam kurma konusunda daha istekli. Savaş bittiğinde ülkeme, vatanıma dönerim diyenler ağırlıklı olarak orta ve üst yaş gruplarında daha fazla.

NE ZAMANDIR TÜRKİYE’DE YAŞIYOR?

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


Soru: Ne kadar süredir Türkiye’de yaşıyorsunuz?
Türki-ye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların %37,3’ü
2-4 yıldır, %15,1’i ise
4 yıldan fazla bir zamandır Türkiye’de yaşamaktadır.

TÜRKİYE’DE YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN ETNİK KÖKENİ

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


Türki-ye’de yaşayan 15 yaş ve üzeri Suriyeli sığınmacıların %66,2’sinin Etnik kökeninin Arap, %19,2’sinin Türkmen, %14,4’ünün ise Kürt olduğunu görülmektedir.

Araştırmanın Künyesi

Araştırma, Turkcell’in yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi kapsamında Temmuz 2016 tarihinde Türkiye genelinde içerisinde 11 ilde, 15 yaş ve üstü 1.811’i kadın, toplam 4.099 Suriyeli sığınmacı ile yüz yüze görüşme metoduyla yapılmıştır. Görüşülecek Suriyeliler belirlenirken Türkiye’de kamplarda yaşayan Suriyelilerin oranı dikkate alınmıştır.
Örneklemin seçilmesinde çok aşamalı tabakalı tesadüfi yöntem, görüşülecek deneklerin belirlenmesinde ise, cinsiyet ve yaş kotası uygulanmıştır. Ayrıca örneklem yapılırken AFAD ve Göç İdaresi verilerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları gerek sahada, gerekse bilgisayar ortamında çeşitli kontrollere tabi tutulmuş, elde edilen bulguların tutarlılığı gözlemlenmiştir.
Araştırmanın hata payı güven sınırları içerisinde (artı-eksi) % 1.8’dir.
Araştırma kapsamında gidilen iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Kilis, Adana, Bursa ve Mersin’dir.

TÜRKÇEYİ NE ZAMAN ÖĞRENDİ?

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


Soru: (TÜRKÇE KONUŞMAYI BİLENLERE) Türkçeyi Türkiye’ye geldikten sonra mı öğrendiniz?
Türkçe konuşmayı bilen Suriyeli sığınmacıların %56,4’ü Türkçeyi Türkiye’ye geldikten sonra öğrenmiştir. %43,6’sı ise zaten daha önceden Türkçe bildiklerini ifade etmişlerdir.

SURİYELİ SIĞINMACILARIN TÜRKİYE’Yİ TERCİH NEDENLERİ?

Temmuz 2016
En yakın ülke olduğu için 55,7
Şartların diğer ülkelere göre daha iyi olması 31,3
Türkiye'ye güvendiğim için 27,6
Sınırdan geçiş kolaylığı 20,9
Dini sebepler yüzünden 11,9
Türkiye'nin yasal yollarla kabul eden tek ülke olması 9,1
Diğer 1,9
Fikri yok 0,6

Soru: Başka bir ülkeye değil de Türkiye’ye gelmenizin sebebi nedir?
Suriye’li sığınmacıların Türkiye’yi tercih etmelerinin en önemli sebebi %55.7 ile Türkiye’nin en yakın ülke olmasıdır. Bunu %31.3 ile Türkiye’de şartların diğer ülkelere göre daha iyi olması, %27.6 ile Türkiye’ye olan güven, %20.9 ile Sınırdaki geçiş kolaylığı, %11.9 ile Dini sebepler ve %9.1 Türkiye’nin yasal yollarla kabul eden tek ülke olması cevaplarını vermiştir.

TÜRKİYE’YE GELDİĞİNDEN BU YANA HİÇ ÜLKESİNE GİTTİ Mİ?

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


Soru: Türkiye’ye geldiğinizden bu yana hiç ülkenize gidip geldiniz mi?
Sığın-macıların %20,3’ü Türkiye’ye geldiğinden bu yana ülkesine gitmiştir. Hiç gitmedim diyenlerin oranı %79,7’dir.

SURİYE’DEN AYRILMA NEDENLERİ?

Temmuz 2016
Can güvenliği 74,7
Evimiz yıkıldı, kalacak yerimiz yok 33,4
Namusumuzu korumak için 23,2
Malımız gitti, karnımızı doyuramadık 18,4
Elektrik, su yoktu 7,1
Diğer 1,7
Cevap yok 0,4

Soru: Suriye’den ayrılma nedeniniz/nedenleriniz nedir?
Suriye’li sığınmacıların ülkelerini terk etmelerinin en önemli sebebi %74,7 ile Can güvenliğidir. Bunu %33,4 ile Evlerinin yıkılıp, kalacak yerlerinin olmaması, %23,2 ile Namuslarını korumak, %18,4 ile Karınlarını doyuramadıkları için Suriye’den ayrıldıkları cevaplarını vermişlerdir.

OKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN EĞİTİMİ

Okul yaşında çocuk var, okula gitmiyor 42,0
Normal okula gidiyor 19,7
Suriye’lilere eğitim veren okula gidiyor 38,2

SURİYE’DE SAVAŞ NE ZAMAN BİTER?

Temmuz 2016
1 yıl içinde 7,6
2 – 3 yıl içinde 7,3
4 – 5 yıl içinde 8,8
6 – 10 yıl içinde 16,5
Daha uzun sürer 28,7
Hiç bitmez 31,2
Toplam 100,0

Soru: Suriye’de savaşın ne zaman biteceğini düşünüyorsunuz?
Göçmenlerin %31,2’si Suriye’deki savaşın hiç bitmeyeceğini düşünmektedir. Daha uzun yıllar sürer diyenlerin oranı %28,7’dir.

TÜRKİYE’DE AİLESİNDEN KİM VAR?

Temmuz 2016

Tek başınayım 10,3
Eşim 10,9
Eş ve çocuklar 39,7
Aile (Eş-Çocuk-
Anne-Baba) 40,0
Akrabalarım 19,2
Diğer 3,7
Cevap yok 0,8

Soru: Türkiye’de ailenizden kimler var?
Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların %40,0’ı Ailesiyle (Eş-Çocuk-Anne-Baba), %39,7’si Eşi ve çocuklarıyla beraberdir. Tek başına Türkiye’de olan sığınmacıların oranı %10,3’tür.

HANGİ DİLLERİ KONUŞUYOR?

Temmuz 2016
Arapça 87,0
Kürtçe 18,5
Türkçe 47,8
Diğer 0,6
Cevap yok 2,8

Soru: Konuştuğunuz diller hangileridir?
Sığınmacıların %87,0’si Arapça, %47,8’i Türkçe, %18,5’i Kürtçe bilmektedir.

SINIRDAN HANGİ YOLLA GİRİŞ YAPTI?

Soru: Türkiye’ye sınırdan nasıl giriş yaptığınızı söyler misiniz?
n Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların %70,2’si Türkiye’ye gayri resmi yollardan kaçak olarak giriş yapmıştır. Pasaportla giriş yapanların oranı %17,3’tür. %11,4’ü ise pasaportsuz resmi sınır geçiş noktalarından gelmiştir.

Temmuz 2016
Pasaportla 17,3
Pasaportsuz resmi sınır geçiş noktasından 11,4
Gayri resmi sınır geçiş noktasından-Kaçak 70,2
Diğer 1,0
Toplam 100,0

TÜRKİYE’DEN BAŞKA BİR ÜLKEYE GİTME ŞANSI OLSA GİDER Mİ?

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


Soru: Türkiye’den başka bir ülkeye gitme şansınız olsa gider misiniz?
n Suriyeli sığınmacıların yüzde 63,2’si Türkiye’den başka bir yere gitme şansı olsa yine de Türkiye’de kalacağını belirtmiştir.
Yüzde 26,3’ü Başka ülkeye giderim, yüzde 10,5’i ise ülkesine göre değişir cevabını vermiştir.

TÜRKİYE’DE YAŞAMAKTAN DUYULAN MEMNUNİYET

Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


Soru: Şimdi size okuyacağım konularda memnuniyetinizi, “Memnunum, Ne memnunum ne memnun değilim, Memnun değilim” şeklinde söyler misiniz?
Türkiye’de yaşayan Suriyeli sığınmacıların %83,4’ü “Suriyeli misafirlere Türk devletinin yaklaşımından”, %72,0’si “Verilen sağlık hizmetlerinden”, %71,1’i “Halkın yaklaşımından misafirperverliğinden”, %75,8’i “Şu an Türkiye’de olmaktan” memnundur.

HANEDE OKULA GİDEN ÇOCUK VAR MI?

Okul çağında/yaşında çocuk yok 35,7
Okul yaşında çocuk var, okula gitmiyor 27,0
Normal okula gidiyor 12,7
Suriyelilere eğitim veren okula gidiyor 24,6

SURİYE’DE EVİ YAŞANIR DURUMDA MI?
Suriyelilerin % 62’si gitmek istemiyor


Soru: Ülkenizdeki eviniz yaşanabilir durumda mı?
Türki-ye’de yaşayan 15 yaş ve üzeri Suriyeli sığınmacıların %57,7’sinin Suriye’deki evi tahrip olmuştur. %26,9’u ise evinin durumunun ne olduğu hakkında fikir sahibi değildir. Evi yaşanacak durumda olanların oranı ise %15,4’tür.

Sağlık Sohbetleri’nde beslenmenin bilimi konuşuluyor-10 | Sağlık Sohbetleri - Cnnturk.comCnnturk.com’da ekrana gelen Sağlık Sohbetleri’nde her hafta uzman konuklar, bilimsel araştırmalar ışığında, sağlıkla ilgili son gelişmeleri, farklı hastalıkları ve bu hastalıklara yönelik klinik beslenme tedavilerinin önemini tartışmaya devam ediyor.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler