Geri Dön
Siyaset'Üst kademede eğitim alt kademede sınav'

'Üst kademede eğitim alt kademede sınav'

CHP, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne yazdığı muhalefet şerhinde, “kamuda liyakat ve ehliyeti sağlamak” için atılması gereken adımları sıraladı.

'Üst kademede eğitim alt kademede sınav'

 

MEHTAP GÖKDEMİR Ankara - Genel Kurul’da geçen hafta kabul edilen yasa teklifine ilişkin CHP’nin şerhinde “Kamu personelinin atamalarında iş tanımı doğrultusunda oluşturulmuş nesnel ölçütler ve temel yeterlilikler referans alınmalıdır. İşe alım süreçlerinin merkezine etik değerler ve liyakat koyulmalıdır” denildi. Şerhte Kamu kurumlarında siyasi kadrolaşmaya ve kayırmacılığa asla izin verilmemesi gerektiği belirtilerek “Atama ve yükseltmelerde her türlü ayırımcılık ve öznel tercihe son verilmelidir. İstisnai memurluk uygulaması sınırlandırılmalıdır. Üst düzey yöneticiler dışındaki tüm kamu görevlilerinin atamaları merkezi sınavla gerçekleştirilmelidir. Yasal düzenleme ile görevde yükseltme ve unvan değişikliği için düzenli sınav yapılması sağlanmalıdır. Sınavların bağımsız, adil, objektif ve şeffaf bir biçimde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır” ifadelerine yer verildi.  Bütün yöneticilik kademeleri için yazılı sınav kazanma şartının getirilmesi, üst düzey kamu görevlerine yapılacak atamalarda, yöneticilik eğitimi almış olmanın ön koşul olması önerildi.