Geri Dön
SiyasetYargıya büyük reform geliyor

Yargıya büyük reform geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ni açıkladı. Belgenin iki temel üzerine oturduğunu belirten Erdoğan bunlardan birincisinin hak ve özgürlükler, ikinci temel perspektifin ise adalet sisteminin işleyişi olduğunu vurguladı

Yargıya büyük reform geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Yargı Reformu’nu açıkladı. Reformla tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulması sağlanacak, hukuk fakültelerinin kontenjanları azaltılacak, eğitim süresi 5 yıla çıkartılacak, hakim ve savcılar önce yardımcı olarak göreve başlayacak, ikinci bir sınavla hakimlik ve savcılık mesleğine geçecek. HSK bünyesinde Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi kurulacak. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işlediği fiiller, soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının evde infazına imkan tanınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen Yargı Reformu Stratejisi Belgesi’ni açıkladı. Belgenin iki temel perspektif üzerine oturduğunu belirten Erdoğan birincisinin hak ve özgürlükler, ikinci temel perspektifin ise adalet sisteminin işleyişi olduğunu vurguladı Erdoğan, yargının yeni yol haritasını şöyle açıkladı:

AB İSTEDİ DİYE YAPMADIK: Biz bu reformları AB istediği, dayattığı, takip ettiği için değil milletimizin ihtiyacı olduğu için hayata geçiriyoruz. AB kriterleri elbette gözetilmiş olmakla beraber asıl milletimizin demokrasi, insan hakları ve adalet talepleri göz önüne alınmıştır. Adalet temeli çürük olan hiçbir devletin uzun süre ayakta kalma şansı yoktur. Adaletin küçüldüğü yerde zulüm büyüyor demektir. Bu belgeyle her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz.

DEMOKRASİNİN ŞARTI: İfade özgürlüğünü demokrasinin en önemli şartı olarak görüyoruz. AB, Avrupa Konseyi, Venedik Komisyonu, AİHM’nin değerlendirmelerini gözetmek suretiyle hak ve özgürlüklere ilişkin standartların yükseltilmesi için mevzuat paketleri hazırlıyoruz... Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimi engelleyen düzenleme yapılacak. İfade özgürlüğüne ilişkin kararların, istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.

TUTUKLAMA ZORLAŞACAK: Tutukluluk tedbirine ancak zorunlu hallerde başvurulmasını sağlayacak değişiklikler yapacağız. Tutukluluk sürelerinin, soruşturma ve kovuşturma aşamaları için ayrı ayrı düzenlenmesini sağlayacağız.

COĞRAFİ TEMİNAT: Hakim ve savcılar için coğrafi teminat getiriyoruz. Coğrafi teminat, hakim ve savcıların isteği olmaksızın başka bir yere tayin edilememesi anlamına geliyor. Hakim ve savcılığa girişteki mülakat heyetini genişletiyoruz. Mülakat kurulunda HSK ile yüksek mahkemelerden de temsilciler bulundurulacak. Belirli görevler için mesleki kıdem şartlarını yeniden belirliyoruz. Hakimler ve savcıların disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyoruz.

PERFORMANS MERKEZİ: HSK bünyesinde Yargıda Performans Ölçüm ve Takip Merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak bir sistem vasıtasıyla takip edilecek. Mahkemeler ve savcılıklar için farklı performans kriterleri oluşturacağız. Mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız. Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz. Ceza mahkemelerinin 24 saat esasıyla hizmet vermesini planlıyoruz.

SAVCILARA TAKDİR HAKKI: Yeterli şüphe kavramı, uygulamada basit şüphe olarak tatbik edilmekte, bu durum da açılan dava sayısını artırmaktadır. Sistemi, mahkumiyet ihtimali az olan davaların açılmaması yönünde geliştirmemiz gerekiyor. Bunun yolu da cumhuriyet savcılarının takdir hakkını genişletmekten geçiyor.

Çocuklara pozitif ayrımcılık

Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak ve bu işlemin harç alınmaksızın uzmanlar vasıtasıyla yapılması sağlanacak. Bazı ağır suçlar hariç olmak üzere 15 yaşından küçük çocukların ilk defa işlediği fiiller, soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmeden çocuklara özgü koruma mekanizmaları içerisinde değerlendirilecek. Çocuklar hakkındaki davaların yargılamaları ile istinaf ve temyiz incelemeleri öncelikli yapılacak. Şiddet içermeyen bazı suçlardan hükümlü olan yaşlı, hamile ve çocukların cezalarının elektronik izleme merkezi aracılığıyla evde infazına imkan tanınacak. Ağır hasta hükümlü ve tutuklulara ilişkin infaz süreçleri muhtemel mağduriyetlerin önlenmesi için yakından takip edilecek. Hükümlü ve tutukluların, yakınları ile görüntülü görüşmesi ve elektronik dilekçe arzı gibi yeni uygulamalar hayata geçirilecek.

Cezada pazarlık sistemi geliyor

Savcılık aşamasında ne kadar çok sorun çözebilirsek mahkemelerdeki yargılamaları o derece sağlıklı hale getiririz. Bazı fiillere yönelik soruşturmaların fail ile savcı arasında anlaşmayla sonlandırılmasını sağlayabiliriz. Önceden belirlenecek belli suçlarda suçunu ikrar eden şüphelinin hemen mahkemeye sevk edilmesi ve kanunda yer alan indirimden faydalanarak cezalandırılması sistemi rahatlatacaktır. Bu uygulama cezada pazarlık yönteminin bir modelidir. Bu yöntemi, kanunda yüksek ceza öngörülmeyen suçlar için getirmeyi planlıyoruz.

Adli sicile yeni düzen

Adli sicil arşiv kayıtlarının silinmesi, ayrı bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmaksızın gerçekleştirilecek, silinme süreleri kısaltılacak. Kesin nitelikteki mahkumiyet hükümlerinin adli sicil kaydına işlenmesi uygulamasına son verilecek.

SEGBİS yurtışında

Yurtdışı temsilciliklerde ve büyük havaliman- larında SEGBİS üzerinden ifade ve beyan verme imkanı sağlanacak. Tanıklar için özel bekleme odaları yapılacak. Tanıklık ücreti de yeniden belirlenecek.

Noterlere yeni görev

Noter yardımcılığı ihdas edilerek noterlik asli meslek haline getirilecek. Bazı çekişmesiz yargı işlerinin noterlikler tarafından da yapılabilmesine imkân sağlanacak. Vasiyetnamenin açılması, mirasçı atama belgesinin verilmesi, mirasın reddi beyanının tespit edilmesi gibi işler noterlikler tarafından yürütülecek. Şiddet içermeyen uyuşmazlıklarda mahkeme temelli aile arabuluculuğu uygulaması getirilecek.

Yargıya büyük reform geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan programa katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar Abdulhamit Gül, Süleyman Soylu, Fahrettin Koca, yaksek yargı organlarının başkanları, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile anı fotoğrafı çektirdi.

Yüksekova'da kış uykusundan uyanan yılanlar yuvalarından çıktıHakkari'nin Yüksekova ilçesinin 'Yılan Pınarı' bölgesinde havaların ısınmasıyla birlikte sürü halinde yılanlar görüldü. Yüksekova Belediyesi Veteriner Hekimi Hekim Kaçan, yılanlara zarar verilmemesi gerektiğini belirterek, "Eğer yılanlar öldürülürse doğal döngü bozulacaktır. Bu sefer fareler ortaya çıkacaktır. Fareleri öldürmek zorunda kalacağız. Böcekler ortaya çıkacaktır" dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler