Geri Dön
TeknolojiZeka - İq Testi Nedir? Iq Testi Neden Yapılır, Nasıl Ölçülür?

Zeka - İq Testi Nedir? Iq Testi Neden Yapılır, Nasıl Ölçülür?

Zeka - Iq testi nedir? Iq testi neden yapılır, nasıl ölçülür? Zeka testine dair aklınıza takılan ve cevaplanmasını istediğiniz tüm soruların cevaplarını derledik.

Zeka - İq Testi Nedir? Iq Testi Neden Yapılır, Nasıl Ölçülür?

 Zeka katsayısı (IQ), entelektüel verimliliği değerlendirmek için psikologların kullanabileceği ana psikometrik aracı temsil eder. Bir bireyin zekasına hitap eden eylemler hakkında bir anlaşmaya varmak daha kolaydır.

 Zeka - IQ Testi Nedir?

 Einstein'ın IQ'sunun 160 olduğu söylenir, ancak Alman dehası aslında IQ'sunu asla test edemezdi. Günümüzde web'de yüzlerce IQ testi bulunsa da (bazen ciddi, bazen ücretsiz) bu zekasal değerin farkındayız. 

 Daha çok IQ kısaltmasıyla nitelendirilen bir bireyin zeka bölümü, katı bir profesyonel çerçeve içinde nitelikli bir psikolog tarafından gerçekleştirilen bir psikometrik testin sonunda elde edilen bir ölçümdür. Bu test, standart bir insan zekası standardına karşı bir bireyin entelektüel yeteneklerinin bir göstergesini sağlamaya yardımcı olur.

 Daha açık bir ifadeyle, psikometrik test sonuçları 7 yaşındaki çocukların elde ettiği sonuçlara eşdeğer olan 5 yaşındaki bir çocuk 7 yaşında zihinsel yaş olarak kabul edilecektir. Stern için klasik IQ, zihinsel yaşın kronolojik yaşa bölünmesi ile hesaplanır ve tümü 100 ile çarpılır.

 "Standart" IQ, normal bir yasa veya Gauss yasası ile temsil edilen birey ve nüfus arasında bir karşılaştırma kurduğundan biraz farklı şekilde değerlendirilir. Amerikalı bir psikolog olan David Wechsler, zeka testlerini tasarlamak için bu tür kalibrasyonu ilk kullananlardan biriydi. 

 IQ Testi Neden Yapılır?

  1. yüzyılda zekanın ölçülmesiyle gerçekten ilgilenmeye başladık. Bilimsel boyutta amaç, zeka kriterine göre bireylerin hiyerarşisidir. Daha sosyal bir bakış açısıyla, bir çocuğun okulda geride olup olmadığını belirlemek ve öyleyse bu gecikmenin boyutunu ölçmek meselesidir.

 Bazı işe alım uzmanları, en umut verici adayları seçmek için Iq testi yapar. İşleyişlerinde benzer testler, nörodejeneratif bir hastalığı veya beyin hasarı olan belirli hastaların bozukluklarını değerlendirmek için tıp alanında da kullanılır.

 IQ testleri, genellikle yetişkin ya da çocuk belirtilen yaş gruplarına bağlı olarak, ister belirli bir kitlenin yöneliktir. Testte göz önünde bulundurulanlar da değişiklik gösterir; örneğin, 2 ila 12 yaş arası çocukları hedefleyen ve sorunlara yanıt vermek için uygulamaya konulan sürece odaklanır.

 Profesyoneller tarafından kullanılması da önemli farklılıklara yol açabilir, bazıları test edilen kişilerin duygularını dikkate alır. Bu, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda geçerlidir. Amaç, onları sonuçlarına indirgemek değil, değerlendirme talebine yol açan zorlukların üstesinden gelmek için yardım ve destek sağlamaktır.

 Tüm test sonuçları doğrudan karşılaştırılabilir olmasa da, bunlardan birinde yüksek puan alan kişilerin diğer testler için aynı profile sahip olma olasılığının daha yüksek olduğunu gözlemliyoruz. Sonuçlar küçük çocuklar için daha değişkendir ancak yaşla birlikte stabilize olurlar.

 IQ Nasıl Ölçülür?

 Araştırmacı James R. Flynn (1934 -), IQ testi puanlarının nesiller boyunca (her 10 yılda bir) önemli ölçüde arttığını gözlemledi. Çevre, genetik, eğitim ve farklı türler hakkında daha iyi bilgi gibi faktörlerin devreye girdiği IQ test sonuçlarındaki bu artışın birkaç açıklayıcı hipotezi (hala tartışılıyor olsa da) vardır. Testler sırasında sorulan sorular. Atalarımızdan daha zeki olduğumuz hipotezi ileri sürülse de, atalarımız kısa sürede terk edildi. Yaşam tarzımızın ikincisinden çok farklı olduğunu düşünüyoruz, çevremiz de bu kadar basit.

 Bununla birlikte, gözlemler, test sonuçlarındaki artışın bu ilk gözlemini nitelendirme eğilimindedir. Her şeyden önce, test edilen kapasitelere göre sonuçlar eşit şekilde artmaz. Sonra, 90'lardan beri, etki tersine dönme eğiliminde olacak, sonuçlar nesillerle birlikte azalacaktı. Bununla birlikte, bu tür bir Flynn karşıtı etki, zaman içinde doğrulanmayı beklemektedir.

 IQ testleri çocuklar için Alfred Binet tarafından ve ardından 20. yüzyılın başında William Stern tarafından popüler hale getirildi. Daha sonra ölçekler tasarlandı, en iyi bilinen Wechsler ( Wechsler Yetişkin Zeka Ölçeği)veya WAIS). Simetri ekseni 100'de ve standart sapması 15'te bulunan bir Gauss eğrisi ile gösterilen temsili bir popülasyona kıyasla zekanın ölçülmesinden oluşur. İnsanların üçte ikisinin IQ'su 85 ile 115.

 Zeka Testlerinin Hata Payı Var mı?

 Zeka üzerine iki ana teori türünü ayırt edebiliriz, zekanın tek bir kapasite olarak kabul edilebileceğini düşünen faktör teorileri ve çeşitli zeka biçimleri olduğunu düşünen çok faktörlü teoriler. Aksine, IQ testleri faktör teorilerine dayanır ve çok faktörlü tasarımlar bu tür ölçümlere karşı çıkma eğilimindedir. 

 Son olarak, bu testler sırasında hile yapmanın mümkün olduğu gerçeğini gözden kaçırmamalıyız. Gönüllü olsun ya da olmasın. Onları birkaç kez eğitmek ve geçmek daha iyi sonuçlar alacaktır. Hile ve sahtekarlık vakaları, günümüzde daha yüksek bir IQ'ya sahip olmanın değerli olduğu, düşük veya ortalama bir IQ'nun bir ayrımcılık kaynağı olabileceği gerçeğiyle açıklanabilir.

 Bir bireyin zekasını çevresiyle ilişkilendirerek, çevresine uyum sağlamayı mümkün kıldığını (gelişse bile) ve bu işlevin en az zeka kadar önemli olduğunu göstermeye çalışır. IQ testlerinde tasarlandığı gibi. Bireylerin eksikliklerini telafi etme yeteneklerine büyük önem verir. Bu nedenle, bir kişinin çevreye uyum açısından da etkisi olabilen fiziksel faktörlerden (büyüklük, refleksler vb.) Bağımsız olarak uyum sağlama yeteneği ile ilgilenir.

 Bu testler başlangıçta zekanın bireyin doğasında var olan ve değişmeyen olarak görülmesiyle oluşturuldu. Aslında, kalıtımın ve genetiğin zeka üzerinde baskın bir role sahip olduğu ve çevrenin etkisinin en aza indirildiği sıklıkla düşünülüyordu. Bu önceliklendirme bugün, özellikle çeşitli teorilerde sorgulanmaktadır.

 

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler