Yabancı doktor ve öğretmenler

Yabancı doktorlarla ilgili yoğun tartışmalar yaşanmıştı.

Görünen o ki hepsi boşunaymış.

Gelin önce bu konudaki gelişmelere bir göz atalım, sonra da YÖK ve Sağlık Bakanlığı’ndan bu yönde bir açıklama bekleyelim.

Yarattığı rahatsızlığın bir hayli fazla olduğunu da özellikle hatırlatmak isteriz.

Yabancı doktorlar

Kamuda yabancı doktor çalıştırmanın önünü açan ve Truva atı olarak kabul edilen aile hekimliğinde yabancı doktorlar göreve başladı. Temmuzdan beri yapılan atamalarda 50’ye yakın yabancı uyruklu hekim İstanbul’da işbaşı yaptı. Yabancı hekimler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hekimlere göre çok daha avantajlı göreve başlıyor.

Örneğin aile hekimliği sistemine girmek isteyen acil servis hekimine geçiş için önceden zorunlu tutulmayan muvafakatname koşulu konulurken, Türkiye’de bir gün dahi sağlık hizmeti vermeyen yabancı uyruklu hekimlerin çalışma izinleri dahi aile hekimi olduktan sonra veriliyor.

Öte yandan, daha önce 657’ye tabi olarak çalışıp da aile hekimliği sistemine girmek isteyen TC uyruklu hekimlere başvuruda muvafakatname zorunluluğu getirildi. Acilde çalışıp, rahatlıkla ve muvafakat şartı aranmaksızın aile hekimliğine geçen pratisyen doktorlar, artık kurumlarından muvafakat almak zorunda.

YÖK bu işe ne diyor?

Sayın Güçlü; size daha önce de denklikle ilgili bir yazı göndermiştim.

2 günde bir YÖK hakkında yazı yazıyorsunuz ama benim değindiğim konu size çok cazip gelmedi galiba.

Cumhuriyet gazetesinde ve web sitesindeki haberi okudum şoke oldum.

Yurtdışından doktorlar gelmiş ve göreve başlamışlar. Oysa bizim gençlerimiz yurtdışında okudukları takdirde, YÖK onlara öyle bir işkence yapıyor ki okuyan okuduğuna bin pişman oluyor.

Uzun bir evrak inceleme dönemi, ardından yine uzunca evrak teyit dönemi, sonrasında komisyon incelemesi ve nihayetinde yürütme kurulu kararı. Ortalama 1.5 yılda karar alınıyor. Bir de seviye tespit sınavı var ki onu geçene de aşk olsun.

Peki, soruyorum, gelen bu yabancı doktorlar bu işkenceden geçti mi?

Evrakları teyit ettirildi mi?

Dil sorunu nasıl çözüldü?

Kendi gençlerimize yapmadığımız işkence yok ama el âlemin adamına kapılar sonuna kadar açık.

YÖK’te denklik için bekleyen binlerce gencimiz, adeta af bekleyen mahkum gibiler hayatının baharında mahkeme kapılarında YÖK kapılarında gençliğini tüketirken yabancıya bu hayranlık niye?..

Yabancı öğretmenler?

Aynı konuda öğretmenlerden de şikâyet var.

Önceki göç dönemlerinde olduğu gibi Suriyeli mülteciler içinden de öğretmen olarak atananlar varmış.

Yarım milyon öğretmen işsiz beklerken bu çelişki ne diyorlar.

MEB’in de tıpkı YÖK gibi bir açıklama yapması en azından abartılı değerlendirmeleri önler...

Şimdi birileri de çıkıp, hemen her konuda yabancılar çalışıyor, hatta ucuz iş gücü olarak her sektörde görev yaparken, kimsenin sesi çıkmıyor da iş doktorlara ve öğretmenlere gelince, bu feveran niye diyebilirler..

İşte bu konuda da tabip odaları ve eğitim sendikaları gerekçelerini ortaya koymalılar.

Özetin özeti:Çok önemli konuları bile yeterince tartışamıyoruz...