İzmir’in ilk Türk doktoru Mustafa Enver Bey

“Bu gözler neler gördü...”

Rahmetli kayınpederimin hayattayken en çok kullandığı sözdü bu. Biraz garipserdim. Ama şimdi her dakikasına tövbe ediyorum.

Arkadaş, neler gördük ya...

Bir küçücük virüs, 8 milyarlık koca dünyayı oyuncak etti kendine.

Ama çözeriz bu işi... İrademiz var. Hepsinden önemlisi, çoluğunu çocuğunu geride bırakıp hayatları pahasına taşın altına canını koyan doktorlarımız, hemşirelerimiz ve sağlık çalışanlarımız var. İyi ki varlar...

“İyi ki varlar” diye minnetle andığımız o doktorlarımızdan biri de, adı İzmir tarihi ile birlikte anılan Dr. Mustafa Enver Bey’dir. Hani şu Alsancak’ta “Mustabey” diye andığımız caddeye adını veren ve o caddenin başında, ünlü heykel sanatçımız Ratip Aşır Acudoğlu tarafından yapılmış, güzel bir heykeli bulunan Dr. Mustafa Enver Bey...

Mustafa Enver Bey’in İzmir tarihinde nasıl önemli bir yeri olduğunu, işte o heykelin 5 Mayıs 1936 tarihli Akşam gazetesindeki açılış töreni haberinde, dönemin Belediye Başkanı Behçet Uz’un konuşmasından alıntılarla aktarayım sizlere:

“Sayın Hemşerilerim... Doktor Mustafa Enver, Ödemiş’in Birgi nahiyesindendir. 1846 senesinde doğan bu Türk çocuğu, Birgi gibi küçük bir yerden kendi zekâsı ile hiç kimseden yardım görmeden sivrilmiş; ilk tahsilini, sonra da medrese tahsilini Birgi’de yapıp, tıp tahsili için İstanbul’a gitmiştir. O zamanki hekimlik tahsilini şimdiki ile mukayese edecek olursak, o zamanki tahsilin büyük bir mana ifade ettiğini görürüz. Bu Türk çocuğu, İstanbul Tıbbiyesi’ndeki tahsilinden sonra 93 ve Balkan harplerinde vatani vazifesini görmüş ve İzmir’e ilk defa gelmiş olan bir Türk doktorudur. O zamanlar İzmir’de hiçbir Türk doktorunun bulunmadığını düşünürsek, Doktor Mustafa Enver’in nasıl bir cehalet kütlesi içinde ve garazkârlar (kin güden) karşısında güç bir mücadeleye atıldığını gözlerimizin önünde tebarüz ettiririz...

O vakit Gureba Hastanesi adıyla anılan bugünkü Memleket Hastanesi’nin ilerlemesinde, modern bir hale gelmesinde büyük amil olan (işi yapan) bu Türk doktoru ... bu hastaneyi yalnızca İzmir ve Ege mıntıkasının değil, hatta Konya ve civarının bile ıstıraplarını dindiren, onlara şifa veren bir müessese haline sokmuştur.”

Kendisi de doktor olan ve İzmir’e büyük emekler veren Belediye Başkanı Behçet Uz, uzunca bir konuşma yapmış. Uz, 1932 senesinde vefat eden Mustafa Enver Bey’in cenaze törenindeki büyük kalabalığı hatırlatarak bu kalabalığın onun İzmirliler tarafından ne kadar çok sevildiğinin en büyük göstergesi olduğunu dile getirerek konuşmasını tamamlamış.

Kısacası, ömrünü vermiş İzmir’e Doktor Mustafa Enver Bey...

Ama, İzmir de Doktor “Mustabey”ini hiç unutmadı. Vefalıdır İzmir.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığımız bu zor günlerde doktorlarımız ve sağlık çalışanlarımızın bir savaş verircesine, canı pahasına verdikleri mücadeleyi de hiç unutmayacağız.

Ne olur, evimizde kalarak sağlık çalışanlarımıza destek olalım.