Kültür-sanat çalışmaları hızlandı

Başka ülkelerin pandemi sürecinde kültür-sanata sağladıkları destekleri takip ettik.

Biz bu süreçte neler yapıyoruz diye uzun uzun düşündük, tartıştık.

Şimdi ise sevindirici haberler geliyor arka arkaya.

Öncelikle İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), ‘Kültür Hattı’ başlıklı projesiyle UNESCO Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı.

Türkiye’den bu fonu alan ilk proje bu.

Hedef, ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine destek olmak.

“Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi dahilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür- sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek. Temmuz 2020’de başlayacak ve iki yıl sürecek proje kapsamında, farklı bölgelerden gelen katılımcılara sunulacak eğitimler, kültür yönetimi ve kültür politikaları üzerinde yoğunlaşacak. Eğitimler yerelde çalışan kültür-sanat aktörlerini bir araya getirirken, proje kapsamında hayata geçirilecek dijital platform ise eğitimler sırasında kurulan bağlantıların ve edinilen bilgilerin sürdürülebilirliğinde rol oynayacak. Tartışma forumu, görsel-işitsel içerikler ve yayınlarla çevrimiçi bir kapasite güçlendirme aracı olarak işleyecek dijital platform, proje katılımcılarının kaynaklara erişimini kolaylaştıracak ve projenin sürdürülebilirliğini sağlamayı hedefleyecek” diye özetliyor İKSV.

Konu: Yayıncılığın geleceği

Türkiye Yayıncılar Birliği’nin Türkiye Yayıncılık Kurultayı ise bugün ve yarın çevrimiçi gerçekleşecek.

Uluslararası Yayıncılar Birliği Başkanı Hugo Setzer ve Lübnanlı yazar Amin Maalouf’un açılış konuşmalarını yapacağı kurultayın kapanış konuşmasını ise Murathan Mungan yapacak.

Yayın dünyasında yeni dönem, yayıncılıkta dijital seçenekler, telif hakları, yazılı kültürü koruma yasası, okuma kültürü gibi konular mercek altına alınacak.

STK’lar bir araya geliyor

Yıldız Sarayı Vakfı ise yarın Kovid-19 sonrası Türkiye’sinde kültür ve sanatın geleceğini tartışıyor.

Yıldız Sarayı Vakfı tarafından ‘Yeni Normalde Kriz Fırsata Dönüştürülebilir mi: Kültür Sanat STK’ları Çalıştayı’ Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenleniyor.

Çalıştayda pandemi sonrası kültür-sanat alanında oluşan etkilenmeler, bu sürecin yeni ve yaratıcı çözümlerle aşılabilmesine yönelik tespit ve öneriler ele alınıp, yaratıcı sektörlerin varoluşuna faaliyetleriyle katkı sağlayan STK ve kuruluşların alana özgü ihtiyaçları, gelecek perspektifleri değerlendirilecek.

Moderatörlüğü YSV Mütevelli Heyet Başkanı, Çankaya Üniversitesi HİR Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeynep Karahan Uslu tarafından gerçekleştirilecek olan çalıştayda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Ahmet Misbah Demircan, Özgül Özkan Yavuz ile EKAV, İKSV, SALT, TURİNG, EPOS 7, Contemporary İstanbul Vakfı, İyilik İçin Sanat Derneği, KYEM, TKHV, ONE Derneği, KKV, TÜRSAK, SAHA gibi sivil toplum kuruluşları da yer alacaklar.

Bu üç gelişme de Türkiye’de kültür-sanat dünyasını bir araya getireceği ve sektörün geleceğine destek olacağı için değerli, özellikle de kültür-sanat dünyasındaki en büyük sorunlardan birinin birbirini dinlememe olduğu düşünülürse.